Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ Břidličná
Základní školaBřidličná

Současnost

Charakteristika

Základní školy Břidličná, okres Bruntál

Základní škola v Břidličné je plně organizovanou školou, tedy školou s 1. i 2. stupněm. V letošním školním roce školu navštěvuje  245 žáků (13 tříd), které vyučuje 20 učitelů, 10 asistentek pedagoga a 3 vychovatelky. Každodenní provoz školy zajišťuje 6 správních zaměstnanců a 4 zaměstnanci školní jídelny. Škola vyučuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Břidličná.

1. stupeň základní školy

1. stupeň má 7 tříd. 1. a 2. třídy a 3. A jsou umístěny v pavilonu, který má vchod z Nerudovy ulice. Pavilon je součástí hlavního areálu školy a nachází se v něm také prostory školní družiny a školní jídelny. 3. B, 4. A a 5. A jsou umístěny v 1. patře horního pavilonu na ulici Komenského. Každá třída pracuje pod vedením zkušeného pedagoga. Od 3. třídy se všechny děti učí povinně první cizí jazyk. Děti mají možnost již od 1. třídy navštěvovat  zájmové kroužky ve spolupráci s SVČ Rýmařov (viz zájmová činnost). Děti z 1. až 5. třídy mohou být zapsány do školní družiny, která je v provozu od 6.00 do 7.30 a od 11.30 do 15.30 hodin.

2. stupeň základní školy

2. stupeň má 6 tříd. Třídy jsou umístěny v pavilonu hlavního areálu školy na ulici Komenského. Součástí areálu je budova tělocvičny a školní hřiště.

Všichni žáci postupně navazují na práci v předešlém ročníku a dále rozvíjejí své vědomosti, dovednosti a návyky formou volitelných předmětů (druhý cizí jazyk, informatika, technické činnosti, volba povolání a různé semináře). V době mimoškolní mohou žáci navštěvovat badminton, rybářský kroužek, výtvarný kroužek, hudební kroužek, kroužek florbalu, aerobik, deskové hry, sportovní kroužek.

Výuka , prostředí a vybavení školy

Pedagogická práce, která je odváděna kvalitně a současně se zaujetím a radostí, dokáže dát mladému člověku velký vklad do budoucnosti. Na žáky však působí nejen samotné vzdělávání, ale i prostředí, ve kterém se odehrává. Třídy na 1. stupni jsou multifunkční a dle možností vybaveny audiovizuální technikou, vč. PC a interaktivních panelů, na 2. stupni je vedle kmenových učeben zbudována řada odborných pracoven (fyzika, chemie, hudební výchova, čítárna, přírodopis, výtvarná výchova, jazyková učebna, dvě učebny výpočetní techniky, cvičný byt, dílny), taktéž vybavených audiovizuální a didaktickou technikou, včetně moderních vyučovacích pomůcek. V rámci vzdělávání posilujeme výuku cizích jazyků v jazykové učebně (jako volitelný předmět i výuku druhého cizího jazyka) a informatiky. Do všech učeben školy je rozveden internet a v celé škole je bezdrátová WIFI síť. Žáci mají k dispozici volně dostupný počítač v každé třídě, v odborných učebnách včetně dataprojektorů a interaktivních tabulí i ve školní družině. Každý pracovník školy a každý žák školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou e-mailovou schránku.

V samostatném pavilonu je tělocvična se šatnami, na ni navazuje školní hřiště. Hřiště má běžeckou dráhu a doskočiště, multifunkční povrch, kde je možno hrát tenis, basketbal, volejbal aj., je po rekonstrukci.

Škola má svou vlastní kuchyň s jídelnou, kde se v současné době stravuje asi 160 strávníků. Kuchyň je zrekonstruovaná (ROP EU) a plně odpovídá přísným normám EU.

Prostor šaten je vybaven uzamykatelnými skříňkami pro každého žáka. Máme zrekonstruované sociální zařízení.

Téměř všichni pedagogové prošli kurzy metod efektivní výuky a kritického myšlení, které jsou východiskem pro týmovou a skupinovou práci v rámci projektu Edunet a dalších vzdělávacích kurzů v rámci DVPP.

Škola spolupracuje s místní mateřskou školou, Základní školou a Mateřskou školou Ryžoviště, s Gymnáziem a střední odbornou školou Rýmařov, Střední průmyslovou školou a obchodní akademií Bruntál.

Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá podzimní a jarní zábavné odpoledne Uspávání a Probouzení broučků, vánoční a velikonoční dílny, výstavu výtvarných prací, soutěž ve zpěvu Májová notička. Na návštěvu zveme i děti z mateřské školy.

V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s Městskou knihovnou Břidličná.

Především v oblasti sportu je výrazná spolupráce s TJ Břidličná a Klubem Biatlonu Břidličná, se kterými pořádáme společné sportovní akce nejen pro žáky školy.

Výborná spolupráce je s dobrovolnými hasiči Břidličné, kteří připravují školení a různé soutěže s hasičskou tematikou.

O dění ve škole dává škola pravidelně vědět v časopise Městské info Města Břidličná, na na webových a facebookových stránkách školy www.skolabridlicna.cz.

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Organizace školního roku

  • Vánoční prázdniny – 23. prosince 2023 až 2. ledna 2024
  • Vydávání výpisu za 1. pololetí – 31. ledna 2024
  • Pololetní prázdniny – 2. února 2024
  • Jarní prázdniny – 26. února – 3. března 2024
  • Velikonoční prázdniny – 28. března 2024
  • Poslední den školního roku 2023/2024 – 28. června 2024

Kdy volat do školy

7:30 – 7:55
9:35 – 9:50 (1. velká přestávka)
11:30 – 11:45 (2. velká přestávka)
Sborovna – 2. stupeň
+420 595 538 404
Sborovna – 1. A, 1. B, 2. A, 3. A +420 595 538 406
Sborovna – 3. B, 4. A, 4. B, 5. A +420 595 538 405

Partneři


nahoru