váš prohlížeč nepodporuje flash

Info panel

Organizace školního roku 2017/2018

První den školního roku 2017/2018:

4. 9. 2017

Podzimní prázdniny:

26. - 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny:

23. 12. 2017 - 2. 1. 2018

Pololetní prázdniny:

2. 2. 2018

Jarní prázdniny:

26. 2. - 4. 3. 2018

Velikonoční prázdniny:

29. 3. - 30. 3. 2018

Poslední den školního vyučování 2017/2018:

29. 6. 2018

Hlavní prázdniny:

2. 7. - 31. 8. 2018

Základní údaje

ŠKOLNÍ JÍDELNA
při Základní škole Břidličná, okres Bruntál

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Školní jídelna zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců organizace v souladu ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy .

V naší školní jídelně se stravuje 170 strávníků. Jsou to žáci první až deváté třídy, pedagogové školy, správní zaměstnanci školy, bývalí zaměstnanci školy – důchodci a cizí strávníci. Školní jídelna vydává jídlo od 11.30 do 13.55 hodin. V této době si každý strávník může pochutnat přímo v jídelně na výborném obědě – polévce, hlavním chodu s přílohou a na nápoji. Několikrát týdně je podáván i doplněk stravy – ovoce, moučník, dezert nebo műsli-tyčinka. Během celého provozu je prováděn pedagogický dohled. Pedagogové dohlíží na bezpečnost žáků, na jejich slušné chování, sledují jejich stravovací návyky a dodržování Řádu školní jídelny.

Výše stravného
22,– Kč pro děti 7 – 10 let,
25,– Kč pro děti 11 – 14 let,
29,– Kč pro starší 15 let, pedagogy, správní zaměstnance školy a bývalé zaměstnance školy – důchodce

57,– Kč pro cizí strávníky

Ve školním roce, kdy žák dovrší 11 nebo 15 let, je mu účtována vyšší cena za stravné již od 1. září daného školního roku bez ohledu na datum narození. Školní rok trvá od 1. září do 31. srpna.

Neoprávněná strava
Dle vyhlášky číslo 107/2005 Sb. o školním stravování má žák nárok na odběr oběda ve zvýhodněné ceně dle finančního normativu po dobu svého pobytu ve škole, v rámci plnění svých povinností během vzdělávání a první den své neplánované nepřítomnosti ve škole (první den nemoci, návštěva lékaře apod.). V ostatních případech žák na odběr oběda ve zvýhodněné ceně nárok nemá (jedná se o neoprávněný odběr stravy) a je povinen si na dobu své předpokládané nepřítomnosti obědy odhlásit. Pokud tuto povinnost nesplní a obědy neodhlásí, uhradí za tyto neodhlášené obědy (jak odebrané tak i neodebrané) celé skutečné náklady na přípravu jídla. 

Placení stravného
Máte tři možnosti, jak stravu uhradit.
a) První možností je platba složenkou – každý měsíc můžete zaplatit částku prostřednictvím složenky typu A.
b) Druhou možností je trvalý příkaz z účtu. Trvalý příkaz podáte v bance na dobu srpen až květen. Datum platby uvedete vždy do 20. dne v měsíci. Trvalý příkaz musí obsahovat variabilní symbol. Ten Vám sdělí na vyžádání vedoucí jídelny.
c) Internetové bankovnictví – příkaz k úhradě

Odhlášky stravy
Stravu na další den si můžete odhlásit u vedoucí školní jídelny osobně čipem na terminálu nebo telefonicky na čísle 595 538 425 v době od 7.30 do 13.55 hodin. V pondělí možno odhlásit do 6.45 hodin stravu na pondělí. 

Výdej čipů
Po zaplacení zálohy 107,– Kč a obědů obdrží strávník čip, tím je automaticky přihlášen ke stravě.

Vyúčtování stravy
Vyúčtování je prováděno vždy v měsíci únoru za první pololetí a v měsíci červenci za druhé pololetí (ukončení celého školního roku).
Na požádání lze vyúčtování vystavit kdykoli v průběhu celého školního roku.

Pozor !
V době prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna, školní jídelna nevaří. V těchto dnech je strava automaticky odhlášena.

Případné dotazy Vám zodpoví vedoucí školní jídelny.

Pracovnice školní jídelny:
Chudá Anežka – vedoucí školní jídelny
Horská Jana – hlavní kuchařka
Durcová Renata, Simona Ptáčková – kuchařky

 

Motto školy v návaznosti na environmentální výchovu a sport:
„Komu se nelení, tomu se zelení“

© 2009 - 2012 Základní škola Břidličná, Komenského 360, Břidličná, 793 51; tel.: +420 554286104

web používá Redakční systém pro blog, design by Vaci