ŠKOLNÍ JÍDELNA
při Základní škole Břidličná, okres Bruntál

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Školní jídelna zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců organizace v souladu ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy .

V naší školní jídelně se stravuje do 220 strávníků. Jsou to žáci první až deváté třídy, pedagogové školy, správní zaměstnanci školy, bývalí zaměstnanci školy – důchodci. Školní jídelna vydává jídlo od 11.30 do 13.55 hodin. V této době si každý strávník může pochutnat přímo v jídelně na výborném obědě – polévce, hlavním chodu s přílohou a na nápoji. Několikrát týdně je podáván i doplněk stravy – ovoce, moučník, dezert nebo műsli-tyčinka. Během celého provozu je prováděn pedagogický dohled. Pedagogové dohlíží na bezpečnost žáků, na jejich slušné chování, sledují jejich stravovací návyky a dodržování Řádu školní jídelny.

Výše stravného
23,– Kč pro děti 7 – 10 let,
25,– Kč pro děti 11 – 14 let,
29,– Kč pro starší 15 let, pedagogy, správní zaměstnance školy a bývalé zaměstnance školy – důchodce

76,– Kč pro cizí strávníky (pro malý zájem se pro cizí strávníky v současnosti nevaří)

Pokud dítě dovrší v průběhu školního roku (1. září 2019 – 31. srpen 2020) věku 6, 11 nebo 15 let , spadá do dané kategorie již od začátku školního roku. Rozhodující pro zařazení do jednotlivých kategorií je rok narození klienta!
Příklad: žák narozen 15. 5. 2004, dovrší 15 let 15. 5. 2019, ve školním roce 1. září 2019 – 31. srpen 2020 bude platit stravné pro kategorii 15 a více již od září!!!!!!! Výdejní doba obědů:
11:30 – 11:50 žáci, zaměstnanci
11:50 – 12:20 cizí strávníci, důchodci
12:20 – 13:45 žáci, zaměstnanci Neoprávněná strava
Dle vyhlášky číslo 107/2005 Sb. o školním stravování má žák nárok na odběr oběda ve zvýhodněné ceně dle finančního normativu po dobu svého pobytu ve škole, v rámci plnění svých povinností během vzdělávání a první den své neplánované nepřítomnosti ve škole (první den nemoci, návštěva lékaře apod.). V ostatních případech žák na odběr oběda ve zvýhodněné ceně nárok nemá (jedná se o neoprávněný odběr stravy) a je povinen si na dobu své předpokládané nepřítomnosti obědy odhlásit. Pokud tuto povinnost nesplní a obědy neodhlásí, uhradí za tyto neodhlášené obědy (jak odebrané, tak i neodebrané) celé skutečné náklady na přípravu jídla. Placení stravného
Máte tři možnosti, jak stravu uhradit.
a) První možností je platba složenkou – každý měsíc můžete zaplatit částku prostřednictvím složenky typu A.
b) Druhou možností je trvalý příkaz z účtu. Trvalý příkaz podáte v bance na dobu srpen až květen. Datum platby uvedete vždy do 23. dne v měsíci. Trvalý příkaz musí obsahovat variabilní symbol. Ten Vám sdělí na vyžádání vedoucí jídelny.
c) Platba v hotovosti – pouze pro sociálně slabé. Odhlášky stravy
Stravu na další den si můžete odhlásit u vedoucí školní jídelny, osobně čipem na terminálu, osobně u kuchařek nebo telefonicky na čísle 595 538 425 v době od 6.00 do 13.55 hodin. Na daný den je možné odhlásit stravu do 6.45 hodin. Výdej čipů
Po zaplacení zálohy na čip a obědů obdrží strávník čip, tím je automaticky přihlášen ke stravě. Vyúčtování stravy
Vyúčtování je prováděno vždy jednou ročně, případně při velkém finančním zůstatku.
Na požádání lze vyúčtování vystavit kdykoli v průběhu celého školního roku. Pozor !
V době prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna, školní jídelna nevaří. V těchto dnech je strava automaticky odhlášena. Případné dotazy Vám zodpoví vedoucí školní jídelny denně a to:
PONDĚLÍ – PÁTEK od 07:00 – 13:00 Pracovnice školní jídelny:
Chudá Anežka – vedoucí školní jídelny
Horská Jana – hlavní kuchařka
Hamplová Jitka – kuchařka
Ptáčková Simona – uklízečka