Výzva 57

Naše základní škola obdržela na základě výzvy č. 57 v oblasti podpory 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání OP VK dotaci ve výši 212 481 Kč. Výzva č. 57 je zaměřena na rozvoj technického vzdělávání. Podpora je rozdělena do dvou tzv. šablon:

Šablona 1 – Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy,

Šablona 2 – Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků.

V rámci příslušných šablon již škola použila finance na nákup projekční techniky (počítač s připojením do sítě + interaktivní tabule) do učebny dílen a ruční nářadí (pily, rašple, pilníky, dláta, pájky, vrtačky atd. + příslušné nástroje) pro 17 pracovních míst žáků v samotné dílně.

Koordinátor projektu: Richard Soldán