Výzva 56

Naše  škola obdržela  na základě výzvy  č. 56 v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK dotaci ve výši 227 024 Kč. Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Tuto dotaci plánujeme mimo jiné využít na nákup knih, jako vybavení do školní knihovny. Nyní věnujeme výběru titulů do knihovny velkou pozornost, chceme předložit žákům literaturu moderní, kvalitní a zároveň pro děti přitažlivou. Cílem projektu je zavedení čtenářských dílen do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Pod vedením vyučujícího budou žáci přečtená díla interpretovat a zároveň o nich i diskutovat.

Koordinátor projektu: Hana Dobrozemská