váš prohlížeč nepodporuje flash

Info panel

Organizace školního roku 2017/2018

Velikonoční prázdniny:

29. 3. - 30. 3. 2018

Zápis do 1. třídy

6. 4. 2018, 14.00 - 17.00 h

Zlatý list

9. 5. 2018

Ředitelské volno pouze pro 2. stupeň

9. 5. 2018

Ředitelské volno:

25. 5. 2018

Poslední den školního vyučování 2017/2018:

29. 6. 2018

Hlavní prázdniny:

2. 7. - 31. 8. 2018

Volba do Školské rady

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že v tomto měsíci  končí funkční období Školské rady, zřízené u naší školy, bude Město Břidličná zřizovat na nadcházející tři roky Školskou radu novou.

V ní bude pracovat celkem šest členů, dva zástupci budou z města, dva ze školy a dva ze strany rodičů.

Proto se obracíme na vás, rodiče našich žáků, jestli byste měli zájem ve Školské radě pracovat. 

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům

nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům

školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 Školská rada podle § 18, zákona 561/2004 Sb:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich

následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní

řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních

a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se

k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům

vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Ing. Miroslav Glacner

Ředitel školy

………………………………………………………………………………….

 

Mám zájem pracovat ve Školské radě v období 2012–2015

 

………………………                                                   ……………………….

Jméno a příjmení                                                            Podpis

Ing. Miroslav Glacner, 7. 10. 2012, 17:45

Připojeno 0 komentářů.

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

 

Motto školy v návaznosti na environmentální výchovu a sport:
„Komu se nelení, tomu se zelení“

© 2009 - 2012 Základní škola Břidličná, Komenského 360, Břidličná, 793 51; tel.: +420 554286104

web používá Redakční systém pro blog, design by Vaci