váš prohlížeč nepodporuje flash

Info panel

Organizace školního roku 2018/2019

Vydávání vysvědčení za 1. pol.:

31. 1. 2019

Pololetní prázdniny:

1. 2. 2019

Jarní prázdniny:

4. 3. - 10. 3. 2019

Velikonoční prázdniny:

18. 4. 2019

Poslední den školního roku 2018/2019:

28. 6. 2019

Hlavní prázdniny:

29. 6. - 1. 9. 2019

SK Břidličná ve školním roce 2010/2011

To že, při Základní škole Břidličná funguje studentský klub Břidličná není pro nikoho novinka. Tak jako každý rok se i letos podílel na spolufinancování či financování nejrůznějších mimoškolních i školních akcí.
Většinu volnočasových akcí klub sám organizoval. Za připomenutí stojí alespoň akce jako: Uspávání a probouzení broučků, Vánoční a Velikonoční dílna, jarní Mini Flóra, Radost do domu…

\ Zapojil se do spolupořádání akcí pro žáky, například Výlet pro nejlepší sběrače, Přehlídka dravců a sov Zayferus, Vítání ptačího zpěvu, nejrůznější přednášky s pracovníky AOPAK, CHKO, či odborníky ze sdružení Arnika. Dále výukové programy ve Sluňákově či výletu do Osvětimi …
Snahou klubu je i podpora čtenářské gramotnosti žáků, proto již tradičně do školní knihovny přidal 10 nových titulů. V rámci pravidelné činnosti klubu dochází k podpoře školních kroužků – přírodovědný, novinářský, výtvarný …
Již tradičně klub organizuje dětský tábor. Letos byl pro změnu zaměřený na výuku jízdy na koních.
Již třetím rokem byl organizátorem ekologicko-zeměpisné soutěže Evropa kolem nás, určené žákům a studentům z Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

A co nás čeká v dalším školním roce ?

Díky finanční podpoře MŠMT klub získal keramickou pec, kterou mohou využívat jak žáci v rámci hodin VV či kroužků, tak i veřejnost, v sobotních otevřených dílnách. Nově bude zřízen jezdecký kroužek, díky kterému se budou moci zájemci naučit nejen jezdit, ale i pečovat o koně. A rovněž ti zdatnější či pokročilejší dostanou šanci rozvíjet své jezdecké umění.
Samozřejmostí bude v případě kladného postoje vedení školy, rozšíření a dovybavení školního zoo koutku. Rovněž také otevření přírodovědného kroužku i dětem z I. stupně. Snahou bude rozšíření stávajících již tradičních akcí a zařazení nových – fotovýstavy, Besedy o páté, programy pro různé cílové skupiny … V září opět dodáme 10 knih do knihovny a nezapomeneme ani na podporu místního biatlonu. A rovněž nás oslovila výzva k Týdnu dobrovolnictví, jíž se hodláme zúčastnit a propojit ji tak s našimi již tradičními akcemi pro seniory a děti ze znevýhodněných sociálních skupin.

Mgr. Květa Děrdová
vedoucí SK Břidličná

admin, 14. 9. 2011, 9:03

Připojeno 0 komentářů.

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

 

Motto školy v návaznosti na environmentální výchovu a sport:
„Komu se nelení, tomu se zelení“

© 2009 - 2012 Základní škola Břidličná, Komenského 360, Břidličná, 793 51; tel.: +420 554286104

web používá Redakční systém pro blog, design by Vaci