váš prohlížeč nepodporuje flash

Info panel

Organizace školního roku 2018/2019

První den školního roku 2018/2019:

3. 9. 2018

Podzimní prázdniny:

29. 10. a 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny:

22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Pololetní prázdniny:

1. 2. 2019

Jarní prázdniny:

4. 3. - 10. 3. 2019

Velikonoční prázdniny:

18. 4. 2019

Poslední den školního roku 2018/2019:

28. 6. 2018

Hlavní prázdniny:

29. 6. - 1. 9. 2019

Provozní řád víceúčelového hřiště

Provozní řád víceúčelového hřiště

 

Město Břidličná

Základní škola Břidličná

___________________________________________________________________________

PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

Čl. 1

Využívání hřiště

1. Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je město Břidličná, prostřednictvím Základní školy Břidličná.

2. Hřiště je určeno k provozování míčových her v rámci školní výuky a širokou

veřejností všech věkových skupin. Jedná se zejména o tenis, basketbal, volejbal,

nohejbal, badminton, kopanou a florbal.  Je možno využívat běžeckou dráhu, skok do dálky, tenisovou stěnu a stolní tenis.

3. Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci nebo skupiny osob po dohodě se správcem

hřiště, ředitelem školy, nebo starostou města na základě rezervace na webu školy:

www.skolabridlicna.cz

4. Uživatel je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh

sportu. Po celou dobu užívání hřiště dbát bezpečnostních předpisů a předpisů

k ochraně majetku.

5. Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště a ustanovení tohoto

provozního řádu.

Čl. 2

Provoz a správa hřiště

1. Za provoz odpovídá správce hřiště s výjimkou doby, po kterou hřiště užívá základní škola.

2. Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště pro veřejnost je od 8:00 do 21:00 hodin mimo školní vyučování a od 15:00 do 21:00 hodin v době školního vyučování. Vstup na hřiště je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.

3. Provoz víceúčelového hřiště pro veřejnost začíná od 1. dubna a bude ukončen 31.

října. Provoz může být změněn podle aktuálních klimatických podmínek.

4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce

oprávněn částečně omezit anebo zcela zrušit provoz.

5. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo jeho

bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu nahlásit správci hřiště.

6. Uživatelé hřiště si mohou u správce vypůjčit síť a branky na florbal.

Čl. 3

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoli znečišťování nebo poškozování hrací plochy a

vybavení hřiště.

2. Na víceúčelovém hřišti je dále zakázáno:

– kouřit v celém areálu a odhazovat žvýkačky na umělý povrch

-používat alkoholické nápoje

– odhazovat odpadky mimo místa k tomu určené

– vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem, boty

s černou podrážkou nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, pískem, apod.)

– tretry mohou být používány pouze na běžecké dráze a při skoku dalekém

– manipulovat s ostrými předměty, rozdělávat oheň a manipulovat s ohněm v celém

areálu

– jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardu

– vstupovat dětem do 15 let bez doprovodu rodičů nebo pověřené osoby starší 18 let

– přemísťovat pevné i mobilní zařízení mimo stanovená místa

– vstupovat podnapilým osobám a vstupovat se psy

– úmyslné, prudké odrážení míče o plot

3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hrací

plochu pouze hrajícím osobám.

4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak

omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.

5. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí

ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

6. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v areálu víceúčelového

hřiště a neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.

Čl. 4

Další ustanovení

1. Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný

pracovník uživatele z hřiště vykázat.

2. Celý prostor sportovního areálu je monitorován kamerovým systémem

3. Tento provozní řád a jeho případné změny bude vyvěšen v areálu hřiště a na webových stránkách obce a školy.

 

Starosta města                                                                                          Ředitel školy

Bohumír Kamenec                                                                                   Miroslav Glacner

…………………………..                                                                                         …………………………..

 

V Břidličné 7. srpna 2014

Ing. Miroslav Glacner, 7. 8. 2014, 14:56

Připojeno 4 komentáře.

Komentáře

1 | Jitka | 27. 8. 2014, 14:59

Kde je možné vyzvednout klíče od areálu po předchozí rezervaci? Děkuji

reagovat

2 | Ing. Miroslav Glacner | 28. 8. 2014, 9:35

Po zaregistrování rezervace, přijde správce hřiště příslušnou hodinu otevřít.

reagovat

3 | Robert Húšťava @ | 30. 8. 2014, 13:34

Dotaz

Zdravím. Je možné vypůjčení míče na fotbal? Díky

reagovat

4 | Ing. Miroslav Glacner | 31. 8. 2014, 11:12

Ano je to možné, řekněte správci jak vám bude hřiště otevírat.

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

 

Motto školy v návaznosti na environmentální výchovu a sport:
„Komu se nelení, tomu se zelení“

© 2009 - 2012 Základní škola Břidličná, Komenského 360, Břidličná, 793 51; tel.: +420 554286104

web používá Redakční systém pro blog, design by Vaci