váš prohlížeč nepodporuje flash

Info panel

Organizace školního roku 2018/2019

Vydávání vysvědčení za 1. pol.:

31. 1. 2019

Pololetní prázdniny:

1. 2. 2019

Jarní prázdniny:

4. 3. - 10. 3. 2019

Velikonoční prázdniny:

18. 4. 2019

Poslední den školního roku 2018/2019:

28. 6. 2019

Hlavní prázdniny:

29. 6. - 1. 9. 2019

Letní badatelská škola

Při přečtení tohoto nadpisu si mnohý čtenář poklepe na čelo „Takový nesmysl, léto patří prázdninám, ne učení“. V podstatě má pravdu, tedy až na výjimky, kdy se učení stane zábavou a děti o ně sami projeví zájem. Právě tak tomu bylo letošní prázdniny. To se pod dojmem z úspěchu skupiny členů přírodovědného kroužku při SK ASK ČR Břidličná, zrodil nápad umožnit širšímu okruhu dětí blíže se seznámit alespoň s některými taji přírody. Snahou bylo získat tak jejich zájem o ni. Je to totiž čím dále, tím více závažné téma, které je třeba řešit, tedy syndrom PPT – odcizení se člověka přírodě. A protože od myšlenky k realizaci nebylo daleko, a především se s ní ztotožnil i dostatečný počet odborníků, kteří byli ochotni věnovat dětem kus ze svého volného času, uskutečnil se 1. ročník Letní badatelské školy pořádané Středoškolským klubem Břidličná (SK Břidličná).

Za vhodné místo si pořadatelé vybrali nabídku spolupracující organizace Jestřábí, z.s. Ve dnech 15. – 21. 7. 2018 se tak sešlo 20 účastníků ze tří škol, včetně gymnázia, aby v krásném prostředí podhůří Jeseníků získali nové poznatky z různých oborů přírodních věd. Například pod vedením Mgr. Jitky Gédošové nakoukli pod pokličku chemie, s nesmírně trpělivým Mgr. Evženem Tošenovským z České společnosti ornitologické si popovídali o projektu „Sídla bezpečna pro ptáky“, do kterého se mnozí účastníci sami aktivně zapojili. Jak? To, když malovali zastávky, aby do nich nenaráželi ptáci, zabezpečili okna UV samolepkami, nebo když vyráběli hnízda pro vlaštovky. Dále se pokusili rozluštit záhadu pištících škvír a u potoka odchytit do sítí netopýry. Neméně zajímavé bylo i setkání s Ing. Ladou Hýlovou, Ph.D. z katedry geologie PřF UP Olomouc, která se zase pro změnu pokusila přiblížit zájemcům krásu hornin a nerostů. S Mgr. Peterem Adamíkem, Ph.D. z katedry zoologie PřF UP Olomouc vyrazili do oblasti Valšovského Žlebu, kde nakoukli do budek pro plchy a také se o nich dověděli spoustu nových informací. Dále se učili opatrně vyprostit, okroužkovat a zapsat do ornitologických hlášení vlaštovky a jiřičky sídlící v prostorách stájí.

S lesníkem Bc. Pavlem Gajdošem se prošli po okolí a přímo v terénu se snažili uplatnit získané vědomosti a dovednosti z předešlé přednášky a cvičení s Ing. Karlou Hynštovou z Okresního mysliveckého spolku Bruntál. Že už je toho dost? Omyl Smejici se! Účastníci během pobytu ochutnali lesní med a zároveň s panem Ing. Hájkem nakoukli do života v úlu. Na entomologii nezapomněl Dan Opatrný, který s malými biology určoval nejen nejrůznější motýly a brouky, ale potvrdil stálost populace kudlanky v katastru obce Václavov. Během pobytu si účastníci rovněž vyzkoušeli práci s mikroskopy a stereomikroskopy, to když určovali vodní bezobratlé. Večerní program byl zpestřen nejen táborákem, ale i procházkou s ultrazvukovými detektory, nebo besedou s chovatelem sov Ing. Miroslavem Glacnerem.

Prostě, každý z prožitých dnů na Jestřábí byl vyplněn množstvím zajímavých činností. Jinak tomu nebylo ani poslední den, který byl věnován projížďce na konících ze stáje Jestřábí, z.s. a měření nabytých informací z Letní badatelské školy formou závěrečného testu. Test byl náročný a obsahoval rovných třicet otázek. Šest nejlepších biologů za svůj výkon získalo mikroskop pro mobilní telefon.

Na základě samotného hodnocení účastníky i lektory, bude snaha pokračovat v dalších ročnících.

Na závěr nezbývá než poděkovat za finanční podporu a pochopení MěÚ Břidličná, Nadaci Agrofert a ASK ČR, z.s., ale rovněž všem odborníkům, kteří se dětem věnovali.

Fotky

Mgr. Květa Děrdová
vedoucí SK Břidličná

admin, 28. 8. 2018, 9:53

Připojeno 0 komentářů.

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

 

Motto školy v návaznosti na environmentální výchovu a sport:
„Komu se nelení, tomu se zelení“

© 2009 - 2012 Základní škola Břidličná, Komenského 360, Břidličná, 793 51; tel.: +420 554286104

web používá Redakční systém pro blog, design by Vaci