váš prohlížeč nepodporuje flash

Info panel

Organizace školního roku 2018/2019

Podzimní prázdniny:

29. 10. a 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny:

22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Pololetní prázdniny:

1. 2. 2019

Jarní prázdniny:

4. 3. - 10. 3. 2019

Velikonoční prázdniny:

18. 4. 2019

Poslední den školního roku 2018/2019:

28. 6. 2019

Hlavní prázdniny:

29. 6. - 1. 9. 2019

Informace pro rodiče k zápisu dětí do 1.tříd a přípravné třídy základních škol

 

 

Dne 11. února 2015 se uskuteční zápis dětí do 1.tříd základních škol a to od 14:00 do 16:30 hodin.

V rámci vyšší informovanosti rodičů o průběhu a podmínkách zápisu odpovídáme na nejčastější dotazy rodičů: 

1. Jaká pravidla platí pro zápis dítěte do 1. třídy základní školy pro školní rok 2015/2016? 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009.  Dítě, které bude mít šest let v době od září do konce prosince 2015, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2009 do konce prosince 2009 k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradny v Bruntále), podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2010 do konce června 2010 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

2. Kdo a jakou formou podává žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky?

K zápisu povinné školní docházky je dítě povinen přihlásit zákonný zástupce na základě písemné žádosti, kterou obdrží u zápisu. 

3. Jaké doklady musím u zápisu předložit?

 -  písemnou žádost

 -  platný občanský průkaz nebo pas, který je žadatel (zákonný zástupce) povinen na výzvu

    předložit

 -  rodný list dítěte 

4. Kdo rozhoduje o přijetí a  jakým způsobem budu informován?

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. Pokud nebylo dítě na  školu přijato, obdrží zákonný zástupce písemné rozhodnutí o nepřijetí do 15 dnů po zápise. Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělání obdrží zákonný zástupce u zápisu nebo do 15 dnů od zápisu poštou. 

5. Jak mám postupovat, když budu žádat o odklad 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Dítě i zákonný zástupce se musí dostavit  k zápisu, i když bude žádat o odklad. 

6. Jak máme postupovat, když bude dítě v den zápisu nemocné nebo se nebudeme moci dostavit z jiných důvodů?

Zákonný zástupce dítěte musí informovat o této skutečnosti ředitele školy a po domluvě se uskuteční dodatečný zápis nejpozději do 15. 2. 2015. 

7. Vyžaduje zápis speciální přípravu dítěte?

Není nutné, dítě má přirozeně komunikovat a reagovat na náhodně položené otázky. Dítě by mělo mít základní návyky sebeobsluhy, hygienické návyky, mělo by být samostatné. Při zápise se sleduje, zda je či není dítě pro vstup do školy zralé. 

8. Rodič, který bude žádat o odklad povinné školní docházky, může dítě přihlásit do přípravné třídy, která na naší škole byla zřízena v roce 2014. Další informace o zápisu do přípravné třídy, sdělí osobně ředitel školy při zápise.

Ing. Miroslav Glacner, 23. 1. 2015, 11:01

Připojeno 0 komentářů.

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

 

Motto školy v návaznosti na environmentální výchovu a sport:
„Komu se nelení, tomu se zelení“

© 2009 - 2012 Základní škola Břidličná, Komenského 360, Břidličná, 793 51; tel.: +420 554286104

web používá Redakční systém pro blog, design by Vaci