váš prohlížeč nepodporuje flash

Info panel

Organizace školního roku 2018/2019

Vydávání vysvědčení za 1. pol.:

31. 1. 2019

Pololetní prázdniny:

1. 2. 2019

Jarní prázdniny:

4. 3. - 10. 3. 2019

Velikonoční prázdniny:

18. 4. 2019

Poslední den školního roku 2018/2019:

28. 6. 2019

Hlavní prázdniny:

29. 6. - 1. 9. 2019

Informace k doplňujícím volbám do školské rady

Dne 8. ledna 2019 proběhnou třídní schůzky a současně doplňující volby do školské rady. Proto Vás žádáme o maximální účast. Budete volit jednoho zástupce školské rady z řad rodičů našich žáků. Připomínám, že ve školské radě zůstává mandát paní Janě Horské. Za zřizovatele školy byli navrženi do školské rady pan Ing. Štěpán Vitásek a pan Dalibor Bajgr. Z řad pedagogických pracovníků budeme rovněž volit 8. ledna dva zástupce.

Všem odstupujícím členům školské rady děkuji za jejich práci.

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Pro doplňovací volby do školské rady byli navrženi tito kandidáti z řad zákonných zástupců žáků:

 • Vladimíra Filipčíková, 44 let, plánovačka
 • Libuše Kovaříková, 41 let, finanční referent
 • Lucie Martinátová, 31 let, servírka
 • Ivana Prstková, 43 let, OSVČ
 • Pavlína Repáňová, 46 let, v domácnosti

Mgr. Miroslav Šimůnek

admin, 31. 12. 2018, 22:10

Připojeno 0 komentářů.

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

 

Motto školy v návaznosti na environmentální výchovu a sport:
„Komu se nelení, tomu se zelení“

© 2009 - 2012 Základní škola Břidličná, Komenského 360, Břidličná, 793 51; tel.: +420 554286104

web používá Redakční systém pro blog, design by Vaci