váš prohlížeč nepodporuje flash

Info panel

Organizace školního roku 2018/2019

Vydávání vysvědčení za 1. pol.:

31. 1. 2019

Pololetní prázdniny:

1. 2. 2019

Jarní prázdniny:

4. 3. - 10. 3. 2019

Velikonoční prázdniny:

18. 4. 2019

Poslední den školního roku 2018/2019:

28. 6. 2019

Hlavní prázdniny:

29. 6. - 1. 9. 2019

Historie očima mladé generace

V pondělí 26. 11. 2018 vyvrcholil na ZŠ Břidličná celoškolní projekt na téma 100. výročí vzniku naší vlasti ,,Historie očima mladé generace". K posouzení se sešlo celkem 8 prací napříč ročníky, které byly zařaditelné do různých oborů, a to historie, přírodopisu, vlastivědy, kultury, českého jazyka a občanské výchovy. A s jakými tématy žáci pracovali? O Tomáši Garrigue Masarykovi psali žáci deváté třídy O. Krečmer, F. Trunda a V. Mihál, stejnou osobnost zpracovávaly H. Koniarzová, H. Winklerová a K. Skálová ze třídy šesté. Československé školství popsali deváťáci a jeden osmák, N. a D. Mertovi, E. Šopíková, M. Zábrahová, 2. světová válka zaujala v šesté třídě  A. Zůbka a A. Krečmera, osobnost Miloše Formana zpracovali osmáci L. Jacko, A. Přecechtěl a T. Krejčová. Migarci velkých šelem na našem území za posledních sto let zpracovali D. Smékal a P. Oliš, vkusná móda První republiky zaujala N. Lašákovou, K. Ručkovou, K. Pavlíkovou a T. Strápkovou, obě skupinky ze sedmé třídy. Státní symboly bravůrně zpracovali žáci ze čtvrté třídy, M. Volek, V. Repáň, J. Krištiaková, D. Přidal a P. Krečmer.

Tyto poslední tři práce byly vyhodnoceny porotou jako nejlepší.

Za účast v projektu byli všichni soutěžící žáci odměněni účastnickým listem a sladkostmi, nejlepší práce pak ještě kalendáři a knihami, které věnovalo město Břidličná. Na žácích byla znát velká práce, píle a příprava, poděkování patří i učitelům, kteří žáky připravili a věnovali se jim.

Všichni si vyzkoušeli práci ve skupině, získávání dobových informací z různých zdrojů a prezentaci před publikem, do kterého zavítali spolužáci, rodiče i paní místostarostka Jana Jiřičná a pan starosta Miroslav Kladníček.

obrazek
obrazek
obrazek

Mgr. Markéta Barschová, Mgr. et Mgr. Miroslav Hanuš

admin, 29. 11. 2018, 8:40

Připojeno 0 komentářů.

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

 

Motto školy v návaznosti na environmentální výchovu a sport:
„Komu se nelení, tomu se zelení“

© 2009 - 2012 Základní škola Břidličná, Komenského 360, Břidličná, 793 51; tel.: +420 554286104

web používá Redakční systém pro blog, design by Vaci