váš prohlížeč nepodporuje flash

Info panel

Organizace školního roku 2018/2019

Vydávání vysvědčení za 1. pol.:

31. 1. 2019

Pololetní prázdniny:

1. 2. 2019

Jarní prázdniny:

4. 3. - 10. 3. 2019

Velikonoční prázdniny:

18. 4. 2019

Poslední den školního roku 2018/2019:

28. 6. 2019

Hlavní prázdniny:

29. 6. - 1. 9. 2019

Den Země s 4. A i B.

     Při příležitosti dubnového Dne Země 2010 měla celá Základní škola Břidličná místo vyučování strávit den v našem městečku a okolí činností ve prospěch životního prostředí. Vydali se provádět úklid kolem školy i v přírodě, absolvovat poznávací exkurze. Podobně jako loni mne oslovila vyučující 4. třídy, zda je možnost zasadit s dětmi nějaké stromky. Byl jsem potěšen zájmem ze strany školy. Naše Občanské sdružení Potůček v rámci své činnosti usiluje o výsadbu krajinných struktur, tak se nabídla tato vzájemná a výhodná součinnost. Sraz jsme si dali na biatlonové vzduchovkové střelnici nad družinovým lesem.

     Z obou tříd 4. A i 4. B přišlo dohromady 30 žáčků a jejich paní učitelky. Děti pěkně pozdravily. Měly batůžky se svačinou a pitím, také pracovní pomůcky, motyčky a rukavice. Byly veselé a nedočkavé. S učitelkami jsme se doposud nesetkali, tak jsme se seznámili a přivítali. Slunce už sílilo a dávno “zahnalo“ ranní šestistupňový mráz.
     I když nebyl počet dětí úplný, bylo jich vcelku dost. Nemusely se dnes učit ani dostávat známky, přesto jsem se dotazoval žáčků několika otázkami. Co vědí o zemi, lese, jaké znají stromy, keře a které z nich poznají? Viděli jsme smrky, modříny, ale i třešeň ptačí, jeřáb ptačí, vrbu jívu. Také jsme se bavili o tom, jak jsou stromy důležité a jak je využíváme, jak slouží nám i živočichům a přírodě celkově. V jakém uskupení dřeviny rostou a kde je můžeme nalézt. To jsme stáli u třešňovo lipové aleje. Zde jsme si povídali o našem národním stromě LÍPĚ. Kde ji můžeme zpozorovat v našem městě a který strom v Břidličné by mohl být ten NEJ?
     Teorie už bylo asi dost. Posluchači se ptali, kdy už budeme sadit. Jenže byl zde uchystán ještě jeden hodně těžký úkol. Na louce v okolí remízku posbírat něco kamení, které se pak ukládalo přímo na remíz – jako vhodné doplnění pro živočichy. Děti se rozdělily do dvojic a horlivě sbíraly kameny, kterých bylo všude dost. Někdy měly kýble úplně plné a těžké. Zjistily, že je lepší nosit méně. Ale našly se i chytré hlavičky. Daly si kyblík na motyku a tak jej pohodlně ve dvojici donesly na zvětšující se kupu. Sluníčko už začalo připalovat a přišel čas svačinky pro zažehnání žízně i únavy. Nebyli by to ovšem kluci, kdyby se nesnažili najít ten největší kámen, i kdyby jej měli vykopat. U hromady se udělalo foto a sběrači si zakřičeli na lesy. Vyzkoušeli jsme si podobnou práci, kterou v minulosti lidé dělali, protože krajinu vždy využívali k obživě a museli zde hodně pracovat.
     Pomocníci se vydali cestou přes pole. Měli výhled na hlavní hřeben Jeseníků a Velký kotel se sněhem. Také pozorovali již v minulosti provedené výsadby mimolesní zeleně. Mohli napočítat celkem 4 nové remízy a několik stromořadí. Došli jsme na pahorek, kde byla krátká zastávka u vysázené meze. Děti počítaly, kolik měsíců tam stromky jsou. Povídali jsme si o vodě jako nejdůležitější složce pro život a to na místě s výhledem na tůně v údolíčku. Malí zvědavci se tam chtěli podívat zblízka, tak se k nim rozběhli a přitom vyplašili kačenu. Voda, to je lákadlo. Zkontrolovali všech 5 tůněk, které byly plné jarní vody. Některým nevadily ani mokré boty. Ukázalo se, že si ještě nezapomněli hrát. Některá dítka si z kopce válela sudy. Pak jsme vyzvedli sazenice a vydali se za les, kde se plánuje vysadit nová mez.
     Každý ze čtvrťáčků si měl konečně zasadit nějaký stromek. K tomu dostali sazenici, místo a mohli si vybrat i něco z nářadí. Děti se daly horlivě do práce, “rozhýbaly“ motyčky, ale i krumpáče a rýče. Není zase tak lehké vyhloubit jamku pro stromek. Samy si vykopaly díru, do které daly stromek či keř vždy špičkou rovně nahoru. Pak jej zahrnout, zatřepat a pořádně přišlápnout. Poté ještě vyformovat misku. Nakonec také přinést v kýblu vodu ze sudů a opatrně zalít. To vše zcela samy a zvládly to na jedničku. Škoda jen, že se nám vybily baterky ve foťáku. Děti byly velmi šikovné a samostatné. Musím potvrdit, že se moc těšily, hodně se snažily a stromky i keře zasadily rády. Zapustily tak do země kořeny celkem cca 100 kusů dřevin různých druhů (javor, jasan, třešeň, líska, bez, hloh).
     Děti, hodné paní učitelky i my jsme si vzájemně poděkovali za pěkný den a rozloučili se s úsměvem. Třeba se tito pracovníci přijdou někdy podívat na ty své stromky, než ukončí základní docházku a také jako dospívající na procházce, nebo jako dospělí se svými dětmi. Věřím, že bylo zaseto i “semínko“, kdy budou přírodu vnímat jako nedílnou součást Země a života. Tak uběhlo dopoledne, kdy měly něco udělat pro Zemi. Zjistily, že každý může něco udělat. Stačí jen chtít.

Petr Horňáček, Občanské sdružení Potůček

Foto

admin, 5. 5. 2010, 12:28

Připojeno 0 komentářů.

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

 

Motto školy v návaznosti na environmentální výchovu a sport:
„Komu se nelení, tomu se zelení“

© 2009 - 2012 Základní škola Břidličná, Komenského 360, Břidličná, 793 51; tel.: +420 554286104

web používá Redakční systém pro blog, design by Vaci