váš prohlížeč nepodporuje flash

Info panel

Organizace školního roku 2018/2019

Vydávání vysvědčení za 1. pol.:

31. 1. 2019

Pololetní prázdniny:

1. 2. 2019

Jarní prázdniny:

4. 3. - 10. 3. 2019

Velikonoční prázdniny:

18. 4. 2019

Poslední den školního roku 2018/2019:

28. 6. 2019

Hlavní prázdniny:

29. 6. - 1. 9. 2019

Badatelský víkend

     Že jste se s takovým názvem ještě nesetkali a nic vám neříká? Tak, to máte opravdu smůlu! Ve skutečnosti se jedná o přátelská setkání dětí různých věkových skupin s dospělými, kteří jim mají co povědět a rovněž i ukázat nejednu zajímavost z různých oblastí přírodovědných oborů.

     Žáci se tak mohou hravou formou seznámit s novými informacemi. Dokáží si tak osvojit i mnohé nové pojmy a dovednosti. A nejen to, v případě pěkného počasí si užijí i dostatek pohybu na čerstvém vzduchu uprostřed pěkné přírody.

Právě takové setkání se odehrálo minulý týden. Tedy ve dnech 14. – 15. 10. 2017 v přírodním areálu JK Jestřábí, který je součástí Jestřábí z. s. Oskava. Celou akci včetně programu zaštiťovala mládežnická organizace SK ASK ČR Břidličná. Ve Václavově – místní části Oskavy, se tedy setkali žáci z přírodovědných kroužků s odborníky z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc a České společnosti ornitologické.

Hned první den, to znamená v sobotu, se tak seznámili s hydrobioložkou RNDr. Ivonou Uvírovou, Ph.D. Společně probádali, co skrývá voda v nedalekém potoce. A že se jim toho podařilo „ulovit“ docela dost. Konkrétně 25 druhů vodních bezobratlých živočichů a jednoho obojživelníka – skokana hnědého. Jenže, to byl jen začátek. Následovalo třídění a určování „vodní žoužele“ podle odborného klíče. Jednotlivé druhy si následně dopodrobna prohlédli pomocí stereomikroskopu. A tak si mohli prohlédnout dokonce hned tři vývojová stádia chrostíků, pošvatky, larvu vodnáře, ploštěnky, jepice …… A dokonce se rozhodla na sklonku svého života „zviditelnit“ i jedna kudlanka nábožná, a tak se zapletla mezi ostatní vzorky. Panečku, s tou si účastníci užili i docela dost legrace. To když se naopak kudlanka vydala prozkoumat je. Vůbec jí nevadil kontakt s člověkem a docela s chutí lozila po rukou či rukávech dětí. Je třeba přiznat, že pro mnohé z nich to bylo první setkání s takovým hmyzem, a tak si musely dodat i dost odvahy, aby se jí dotkly.

Ale to ještě nebylo zdaleka všechno. Odpoledne na ně čekala Mgr. Jitka Gédošová se spoustou misek, mističek, kahanů a chemikálií. S ní si mohli účastníci víkendu sami, jen pod jejím dohledem, vyzkoušet chromatografii barviv, chemickou analýzu kovů, nebo viděli na vlastní oči, jak hoří led či vylézá z popelu Faraonův had… Prostě se z nich na chvíli stali chemičtí analytici a nadšení chemici. Věřme, že jim zájem o chemii vydrží i do budoucna a dokáží ji využít ve prospěch přírody a tím i nás všech.

V neděli za nimi zase pro změnu přijel ornitolog Mgr. Evžen Tošenovský. A že jim i v neděli počasí přálo, mohli se opět vydat do terénu, aby se naučili rozvěsit nárazové sítě pro odchyt a následné kroužkování ptactva. Kroužkování je důležité pro další výzkum chování ptactva, mapování jejich pohybu, dráhy letu tažných ptáků i délky jejich života. Pomocí dalekohledu si prohlédli i nedaleko sídlící pár krkavců.

Při náhodném nálezu myšice lesní se dozvěděli několik zajímavostí z jejího života i dalších druhů hlodavců. Ti, kteří mají dobrý sluch a napodobovací talent, dostali rovněž příležitost naučit se imitovat ptačí trylky některých druhů, s nimiž se můžeme setkávat nejen v Jeseníkách, ale i u zimních krmítek. Asi je všem jasné, že se přitom všichni dost nasmáli, ale především obdivovali Mgr. Tošenovského, pro něhož snad není problém mistrně napodobit hlas každého opeřence.

Jak jinak, samozřejmě došlo i na povídání o netopýrech. Předchozí večer totiž poletovali okolo budovy a snažili se chytit ještě poslední zbytky poletujícího hmyzu. Navíc, ač nepatří mezi opeřence, nýbrž jsou zástupci létajících savců, ví o nich Mgr. Tošenovský první, poslední. Již roky jim totiž věnuje spoustu času a to i mimo svou pracovní dobu. Dá se říct, že se stali jeho hobby. Takže nebylo divu, že měl jednoho z handicapovaných netopýřích svěřenců s sebou. Mnozí z účastníků tohoto netopýrka již dobře znají z jiných programů a společně mu říkají Pinďa. Tentokrát posloužil nejen jako obdivované kontaktní zvířátko, ale i jako názorná pomůcka při prohlídce létací blány, kterou porovnali se stavbou ptačího křídla. Jako odměnu, těžko říct pro koho větší, ho potom děti, pomocí pinzety, nakrmily moučnými červy.

V samém závěru celého víkendu si mohli ještě všichni vyzkoušet jízdu na koni. To pro ně, jako malé překvapení a bonus, připravili kamarádi z jezdeckého oddílu JK Jestřábí. A tak se účastníci akce sami přesvědčili o pravdivosti rčení že „ Nejhezčí pohled na svět, je z koňského hřbetu“.

Prostě k dobré pohodě prvního Badatelského víkendu nic nechybělo a většina účastníků se už nemůže dočkat druhého připraveného víkendu. Tentokrát se setkají s… Ale ne, to dopředu neprozradíme, pokazili bychom tak překvapení! Pokud jste také zvědaví, přečtěte si naši příští zprávu.

Nezbývá, než si přát, aby se další setkání opět vydařilo a přírodovědně zaměřené víkendy se staly i do budoucna novou tradicí, hned vedle krajského kola Zlatého listu, připravovanou v rámci aktivit SK ASK ČR Břidličná.

Fotky

Mgr. Květa Děrdová
vedoucí SK Břidličná

admin, 19. 10. 2017, 10:47

Připojeno 0 komentářů.

Komentáře

Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

 

Motto školy v návaznosti na environmentální výchovu a sport:
„Komu se nelení, tomu se zelení“

© 2009 - 2012 Základní škola Břidličná, Komenského 360, Břidličná, 793 51; tel.: +420 554286104

web používá Redakční systém pro blog, design by Vaci