ŠKOLNÍ DRUŽINA
při Základní škole Břidličná, okres Bruntál

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vychovatelky: Lýdie Mihálová, Marcela Mísařová. Lubomíra Petříková, DiS.

Fotogalerie školní družiny

PROVOZ:

– ranní: 6,30 – 7,30

– odpolední: 11,30 – 15,30

Telef. čísla ŠD:

Školní družina I.M. Mísařová595 538 408
Školní družina II. L. Mihálová 595 538 410
Školní družina III.L. Petříková595 538 409

Telef. číslo ŠJ: 595 538 425

POPLATEK za ŠD je 50 Kč za měsíc. Platba musí být uhrazena v měsíci září na období září až prosinec a v měsíci lednu na období leden až červen na účet školy 154511401/0300 (banka ČSOB).

ZMĚNY odchodů dětí ze šk. družiny a omluvenky dodávejte prosím vždy písemně. Pro návštěvy kroužků stačí jedna omluvenka na celý rok. Časový rozvrh jednotlivých kroužků najdete zde.

Převlečení do třídy, na vycházky a sportovní činnost si mohou děti nosit /označené/ a nechávat si je ve školní družině.

Během prázdnin je ŠD a ŠJ uzavřena.

Školní vzdělávací program pro školní družinu