váš prohlížeč nepodporuje flash

Info panel

Organizace školního roku 2017/2018

První den školního roku 2017/2018:

4. 9. 2017

Podzimní prázdniny:

26. - 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny:

23. 12. 2017 - 2. 1. 2018

Pololetní prázdniny:

2. 2. 2018

Jarní prázdniny:

26. 2. - 4. 3. 2018

Velikonoční prázdniny:

29. 3. - 30. 3. 2018

Poslední den školního vyučování 2017/2018:

29. 6. 2018

Hlavní prázdniny:

2. 7. - 31. 8. 2018

Dopravní výchova - 4. třída

Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu a prostřednictvím školního vzdělávacího programu vstupuje i do výuky. Nejvíce času je jí věnováno ve 4. ročníku. A tak i naše třída týden studovala pravidla silničního provozu, ve skupinkách se seznamovala s dopravními značkami, s vybavením jízdního kola, s chováním na křižovatkách, zpracovávala pracovní sešit, prezentovala…

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 22. 6. 2017, 8:47

Připojeno 0 komentářů.


Cesta do historie

Cesta do historie – dlouhodobý projekt 4. A

V letošním školním roce se v rozvrhu třídy 4.A poprvé objevil nový předmět – vlastivěda, který společně s přírodovědou nahradil prvouku. Nejprve jsme probírali zeměpisnou část- učivo o České republice, ve druhém pololetí jsme se vrhli na historii, a to pěkně od pravěku. Děti získávaly informace o jednotlivých obdobích ve skupinkách, učivo vlastivědy prolínalo do předmětů jako je matematika, jazyk český, výtvarná a pracovní výchova, tělesná výchova. Děti si vytvářely svá portfolia a jednotlivé „tlupy“ bojovaly o získání co možná největšího počtu bodů pro svou skupinu. A jak boj dopadl?

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 22. 6. 2017, 8:41

Připojeno 0 komentářů.


Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče, 

připravili jsme pro Vás následující dotazník, který se stane cenným zdrojem informací pro další činnost naší školy. Dotazník je dobrovolný a zcela anonymní.

Vyplňování dotazníku je příležitostí, abyste si vyjádřili své názory na naši školu.

Předem Vám děkujeme za vyplnění dotazníku. 


Zpětná vazba rodiče – škola

admin, 19. 6. 2017, 18:11

Připojeno 0 komentářů.


Vystoupení pro jubilanty města

Ve čtvrtek odpoledne naše děti ze III. třídy vystoupily se svým programem na oslavě narozenin a významných životních jubileí občanů našeho města. Tuto akci pořádal Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s Městským úřadem v Břidličné. Všem vystupujícím dětem děkujeme.

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 19. 6. 2017, 17:57

Připojeno 0 komentářů.


Jsme děti jedné školy - tedy spíš budeme děti jedné školy

V příštím školním roce do naší třídy IV. A přijdou noví spolužáci ze Základní školy Ryžoviště. Bude jich pravděpodobně devět a my jsme byli netrpěliví a chtěli je co nejdříve poznat. A tak jsme je k nám pozvali na návštěvu. V rámci Osobnostní a sociální výchovy jsme využili hry a aktivity, které sloužily k rozvoji sebepoznání, k poznávání druhých lidí, ke komunikaci……

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 16. 6. 2017, 9:03

Připojeno 1 komentář.


Plavecké závody

V pátek 9. června 2017 byly pořádány na bazéně v Břidličné již tradiční plavecké závody naší základní školy. Celkem soutěžilo 175 dětí. Klání se neslo ve velmi příjemné atmosféře, děti si užily soutěží i volného prostoru k vodním hrátkám. Učitelé a dozor si také přišli na své… 

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 14. 6. 2017, 11:34

Připojeno 0 komentářů.


Hnízda a hnízdečka

Ve čtvrtek 8. 6. 2017 se žáci z přírodovědného kroužku SK ASK ČR Břidličná při ZŠ opět sešli s ornitologem panem Ing. Otakarem Zavalským. Červnové setkání bylo zaměřeno na hnízda, a to nejen ptačí, ale i hnízda savců.

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 13. 6. 2017, 8:43

Připojeno 0 komentářů.


Zlatá srnčí trofej

V sobotu 3. 6. 2017 se osm nadšenců z přírodovědného kroužku SK ASK ČR Břidličná při ZŠ vydalo za dalším dobrodružstvím. A protože, se i členové kroužku těší na nové spolužáky, malé přírodovědce, vzali s sebou i dva žáky ze ZŠ a MŠ Rýžoviště – Terezu Šopíkovou a Filipa Šibu.

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 8. 6. 2017, 12:01

Připojeno 0 komentářů.


Vítání nových občánků města

V tomto školním roce naposledy v sobotu 3. června děvčata a chlapci z 3. třídy potěšili svým vystoupením 12 nových občánků našeho města, jejich rodiče i prarodiče. Ve dvakrát zaplněné obřadní síni ve velmi příjemné atmosféře zazněly básničky a písničky, které vyvolaly u mnohých přítomných úsměvy na tvářích i slzičky dojetí. Všem účinkujícím dětem patří velké poděkování.Pokračování tohoto článku »»»

admin, 8. 6. 2017, 11:54

Připojeno 0 komentářů.


Den dětí 2017

1. června uspořádal pan Ferdinand Gyorgy se svými staršími svěřenci z oddílu kopané TJ Břidličná pro dětí k jejich svátku – Sportovní den.

Akce se konala na fotbalovém hřišti a byla určena těm nejmladším, a to prvňáčkům a předškoláčkům z MŠ.

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 8. 6. 2017, 11:51

Připojeno 0 komentářů.


 

Motto školy v návaznosti na environmentální výchovu a sport:
„Komu se nelení, tomu se zelení“

© 2009 - 2012 Základní škola Břidličná, Komenského 360, Břidličná, 793 51; tel.: +420 554286104

web používá Redakční systém pro blog, design by Vaci