Naše škola se zapojila do projektu OPVVV, výzva 10 „Budování kapacit škol“.

Tento projekt realizujeme v partnerství se Základní školou Dašice, okres Pardubice.

Obsahem projektu je vybudování sítě spolupracujících základních škol v tématu čtenářské gramotnosti. Vedoucími centra kolegiální podpory jsou Mgr. Hana Dobrozemská a Mgr. et Bc. Klára Ujfaluši.

Projekt jsme zahájili 1. 9. 2019 a ukončen bude 30. 9. 2021.

Mgr. Miroslav Šimůnek