S novým školním rokem 2021/2022 jsme zahájili již 3. projekt OP VVV MŠMT zkráceně Šablony III.

Aktivity VVV

Převažují opět aktivity zaměřené na individuální pomoc dětem, které jsou ohroženy selháváním ve školní úspěšnosti. Projektovými dny chceme zpestřit výuku a práci školního karierového poradce ocení především vycházející žáci, kterým bude poskytnuta pomoc při rozhodování, kam po základce a při administrativě přihlášek na střední školy.

Mgr. Miroslav Šimůnek