ŠKOLNÍ JÍDELNA
při Základní škole Břidličná, okres Bruntál

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

I. Úvodní ustanovení

 • výdejní doba školní jídelny je od 11.30 do 13.55 hodin (do jídlonosičů od 11.30 do 11.45 hodin),
 • v době prázdnin a ředitelského volna školní jídelna nevaří,
 • odhlašování stravy se provádí čipem na terminálu nebo telefonicky do 13.55 hodin den předem,
 • placení stravného, vč. vyúčtování, stanovuje Směrnice ředitele školy.

II. Dohled ve školní jídelně:

 • zajišťují pedagogičtí pracovníci školy podle rozvrhu dohledů vyvěšeného v jídelně,
 • spolupracuje v době výdeje podle potřeby s vedoucí školní jídelny,
 • vydává pokyny k zajištění kázně žáků, bezpečnosti, hygienických a kulturních stravovacích návyků,
 • zajistí po ukončení výdejní doby po dohodě s vedoucí školní jídelny zvednutí židlí.

III. Strávník:

 • dodržuje základní kulturní, hygienické a stravovací návyky,
 • má nárok na oběd, jen pokud má stravu včas uhrazenou,
 • řadí se k výdeji stravy před výdejním oknem, nepředbíhá ostatní v řadě,
 • obdrží kompletní oběd včetně masa a příloh,
 • neodnáší vydané jídlo (vč. nádobí) z jídelny,
 • vrátí nesnědené jídlo společně s použitým nádobím na určené místo,
 • zvedne na pokyn dohledu ve školní jídelně židličky.

IV. Vedoucí školní jídelny:

 • vyvěšuje na určeném místě ve školní jídelně týdenní jídelníček,
 • spolupracuje v době výdeje dle potřeby s dohledem ve školní jídelně,
 • zajišťuje běžný úklid (vč. stolů a podlahy znečištěných jídlem) během výdejní doby (úklid po skončení výdejní doby zajišťuje prostřednictvím svého zaměstnance škola).

V Břidličné 1. prosince 2021, Marcela Zlámalová, v. r.
vedoucí školní jídelny

Mgr. Miroslav Šimůnek
ředitel školy