váš prohlížeč nepodporuje flash

Info panel

Organizace školního roku 2018/2019

Vydávání vysvědčení za 1. pol.:

31. 1. 2019

Pololetní prázdniny:

1. 2. 2019

Jarní prázdniny:

4. 3. - 10. 3. 2019

Velikonoční prázdniny:

18. 4. 2019

Poslední den školního roku 2018/2019:

28. 6. 2019

Hlavní prázdniny:

29. 6. - 1. 9. 2019

Plán školy

1.Vytvářet pohodové školní prostředí – porozumět si navzájem. 
Chováme se k sobě s úctou, vyžadujeme vzájemnou slušnost, dospělí a děti jsou partneři.¨


2.Zdravě učit – porozumět potřebě vzdělávat se.
Bereme ohled na míru žákových schopností. Neděláme z dětí živé encyklopedie- vytváříme v žácích schopnosti ( kompetence) užitečné ve skutečném životě. Žáci již ve škole prakticky využívají, co se naučili.¨


3.Vychovávat dětskou osobnost a porozumět jí.
Zajímá nás, jaký člověk vyroste z našeho žáka, nejen co všechno bude znát a umět.¨


4.Integrovat – porozumět inkluzivnímu vzdělávání.
Věnujeme se handicapovaným dětem, napravujeme poruchy učení, ale nikoho neizolujeme, učíme tolerantnosti a schopnosti spolupracovat.


5.Vytvářet informační prostředí – porozumět práci s informacemi.
Nebiflujeme, ale učíme, kde informace vyhledat a jak je použít. Máme a stále zdokonalujeme přiměřené technické vybavení.


6.Sportovat a pořádat ozdravné pobyty – porozumět přírodě i sobě.
Plaveme, lyžujeme, běháme, hrajeme florbal. Jezdíme za vojáky, chodíme do přírody, poznáváme se i jinak než ve škole,¨


7.Mít partnery v zahraničí – porozumět našemu postavení v Evropě.
Pořádáme výměnné zájezdy  a organizujeme  setkání se žáky z polských škol. Zdůrazňujeme výuku cizích jazyků.


8.Praktikovat samosprávu – porozumět pojmu demokracie.
Žákovský parlament zrovnoprávňuje děti s dospělými. Spojujeme věkové skupiny, učíme mluvit před lidmi, pořádáme divadelní představení a hudební vystoupení.

9.Mít preventivní program – porozumět nebezpečí ulice.
Organizujeme semináře pro děti i učitele, nabízíme  velký výběr programů pro volný čas ve spolupráci se Střediskem volného času v Rýmařově.  ASK  je k dispozici všem žákům, nabízíme tábory, výlety, kurzy, vycházky, soutěže. Spolupracujeme s občanským sdružením Paprsek. Zájemcům zprostředkujeme porady s odborníky.


10.Komunikovat s veřejností – porozumět si s partnery školy.
Vyzýváme rodiče, aby mluvili do věcí školy. Snažíme se maximálně informovat o dění ve škole, přednášíme, publikujeme. Vítáme odezvu okolí. Naplňujeme komunitní program.


11. Vytvářet podmínky pro další vzdělávání – porozumět nutnosti celoživotního učení.
Pořádáme semináře a setkávání učitelů v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

12. Zabývat se environmentální výchovou

Vedeme děti ke kladnému postoji k životnímu prostředí. Třídíme odpad, pořádáme soutěže ve sběru papíru a plastových vršků.

13. Myslet na druhé

Navštěvujeme děti v Dětském domově v Janovicích, sponzorujeme zvířata v ZOO Na Kopečku.

 

Motto školy v návaznosti na environmentální výchovu a sport:
„Komu se nelení, tomu se zelení“

© 2009 - 2012 Základní škola Břidličná, Komenského 360, Břidličná, 793 51; tel.: +420 554286104

web používá Redakční systém pro blog, design by Vaci