V červnu 2019 jsme úspěšně ukončili dvouletý projekt „Jdeme společnou cestou“.

Od září 2019 zahájíme aktivity, které jsme si společně vybrali v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) MŠMT, Šablony II. Předpokládané datum ukončení je 31. 8. 2021. Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních, rozvojových aktivit, ICT aktivity, spolupráce s veřejností. Tento projekt jsme pracovně nazvali „Jsme na společné cestě“. Celková podpora projektu je 1 151 895,- Kč.