Jdeme společnou cestou v letošním školním roce 2018/2019

 

Jedná se projekt, o kterém jsme vás již informovali, protože zahájení projektu a čerpání bylo již v loňském školním roce 2017/2018.

Jedná se finanční prostředky stanovené Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), které poskytlo MŠMT. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 720 262 Kč. Zahájili jsme aktivity, které jsme měli zahrnuty v projektu: Čtenářský klub, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, pokračuje další vzdělávání pedagogů v oblasti mentoringu, inkluze, hodnocení žáků a pokračuje práce školního asistenta.

Mgr. Miroslav Šimůnek