Školní jídelna Břidličná

Zřizovatelem je Město Břidličná.

Telefon: +420 595 538 407, 595 538 425

WWW: www.skolabridlicna.cz

E-mail: kucharkyjidelna@seznam.cz

Bankovní spojení: Číslo účtu: 154511292, kód banky: 0300

Informace pro nové strávníky

Podmínkou účasti na školním stravování je odevzdání vyplněné přihlášky paní vedoucí školní jídelny kde strávník obdrží informace k platbě a bude zadán do stravovacího systému pod variabilním symbolem.

Zakoupení čipu za zálohovou cenu cca 125,- Kč v hotovosti zůstávají strávníkům na celou dobu školní docházky. Při ukončení školního stravování odevzdají strávníci nepoškozený čip vedoucí jídelny a bude jim vrácena záloha ve výši zakoupeného čipu. Pokud strávník čip ztratí, je povinen zakoupit si nový. Zákonný zástupce je povinen nahlásit vedoucí jídelny změny týkající se školního stravování.

Způsob platby stravného – trvalý příkaz, složenka a ve výjimečných případech hotovost.

Zálohy na stravné musí být připsány na účet školy do 25. dne v měsíci na měsíc následující. Stravné se platí předem, Trvalý příkaz musí obsahovat variabilní symbol. Strava je strávníkům přihlašována automaticky až do výše stravovacího konta. Pokud je konto stravného do 25. dne v měsíci záporné, nebude strávník přihlášen ke stravování na následující měsíc. Vyúčtování přeplatků je prováděno vždy k 30. 6. kalendářního roku a převedeno na účty uvedené v přihlášce ke stravování.

Obědy lze odhlásit ráno do 7:00 hod: telefon 595 538 407, samostatně čipem na odhlašovacím terminálu, na E-portálu nebo osobně u vedoucí jídelny. Školní obědy jsou dotovány ze státního rozpočtu, proto má strávník možnost odebrat oběd pouze první den nemoci. Oběd lze vyzvednout v době od 12:00 – 12:20 hod. ve ŠJ do vlastních nádob. Na další dny nemoci je nutné oběd odhlásit, v opačném případě bude zaúčtována plná cena oběda (tj. hodnota potravin, režijní a mzdové náklady – dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění). Návrat dítěte po nemoci je třeba nahlásit den předem.

Pracovnice školní jídelny:
Marcela Zlámalová – vedoucí školní jídelny
Lenka Zemanová – hlavní kuchařka
Šárka Križaničová – kuchařka
Valerie Adamová – pomocná síla/uklízečka