View Calendar
01/10/2019 Celý den

Návštěva místní knihovy

"Týden knihoven"

  • 9. A, 9. B - 3. - 4. vyuč. hodina
    • doprovod: paní uč. Györgyová, paní uč. Kupková
  • 8. A - 4. - 5. vyuč. hodina
    • doprovod: paní uč. Kůdelová