váš prohlížeč nepodporuje flash

Info panel

Organizace školního roku 2018/2019

První den školního roku 2018/2019:

3. 9. 2018

Podzimní prázdniny:

29. 10. a 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny:

22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Pololetní prázdniny:

1. 2. 2019

Jarní prázdniny:

4. 3. - 10. 3. 2019

Velikonoční prázdniny:

18. 4. 2019

Poslední den školního roku 2018/2019:

28. 6. 2018

Hlavní prázdniny:

29. 6. - 1. 9. 2019

Dotkněte se inovací

Dotkněte se inovací

CZ.1.07/1.3.00/51.0024

Doba realizace: 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015

 

Cílem projektu je

 

 • zvýšení profesních a osobnostních kompetencí vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků v oblasti využití ICT ve výuce,

 • zvýšení a zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií ve výuce na ZŠ a SŠ,

 • zvýšení metodické a technické podpory pedagogických pracovníků.

 

Cílovou skupinu tvoří ředitelé, ICT metodici a pedagogové škol.

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY

KA 01 Vzdělávání vedoucích pracovníků škol

Cílem je:

 • celková podpora stanovení strategie školy začlenění dotykových zařízení do škol,

 

seznámení

  • s procesem řízení změn v začlenění mobilních dotykových zařízení do výuky,

  • s legislativní stránkou výběrového řízení,

  • s procesem úspěšného vedení projektu,

  • se zajištěním bezpečnosti v oblasti kyberprostoru.


KA 02 Metodická podpora škol

Cílem je:

 • podpora průřezově se prolínající celým projektem,

 • podpora

 • metodická (předávání zkušeností)

 • technická

 • inspirativní (nápady, náměty).


KA 03 Podpora ICT metodika ve škole

Cílem je vzdělat ICT metodika

 • v oblasti implementace dotykových zařízení do stávající infrastruktury školy,

 • v oblasti začlenění dotykových zařízení do výuky,

 • v oblasti metodické pomoci pedagogům ve využití dotykových zařízení ve výuce.

 

KA 04 Vzdělávání pedagogů

Cílem je

 • posílit digitální gramotnost (uživatelské ovládání dotykového zařízení),

 • naučit se pracovat v prostředí online (cloudové služby),

 • seznámit s inovovanými metodami výuky,

 • seznámit s novými formami výuky,

 • naučit připravit interaktivní hodinu s dotykovým zařízením.

                                                                                              

KA 05 Evaluace

Cílem klíčové aktivity je svou činností identifikovat a hodnotit potřeby a pokroky v jednotlivých klíčových aktivitách a projektu jako celku. Výsledkem bude vyhodnocení progresu každé školy zapojené do projektu.

 

Motto školy v návaznosti na environmentální výchovu a sport:
„Komu se nelení, tomu se zelení“

© 2009 - 2012 Základní škola Břidličná, Komenského 360, Břidličná, 793 51; tel.: +420 554286104

web používá Redakční systém pro blog, design by Vaci