Cíl školy

  • vytvořit kvalitní vzdělávací a výchovnou instituci pro naše město a okolní obce, která bude současně plnit i společensko-kulturní funkci a pokračovat v nastoleném trendu moderní školy.
  • kromě kvalitní výuky se zaměřit na oblast prevence rizikového chování prostřednictvím sportu a ekologické výchovy se smyslem podpory zdraví ve škole a zlepšení životního prostředí školy a okolí. Prezentací úspěchů dětí a pedagogů motivovat širokou veřejnost.