Čerstvý vítr z hor

 

 

Škola je zapojená do projektu Čerstvý vítr z hor,

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 spolufinancovaného Evropskou unií.

Co škole projekt přinese?

 • Materiály pro inspiraci
 • Vzdělávání pedagogů
 • Exkurze, stáže, účast na konferencích
 • Sdílení zkušeností  mezi školami
 • Finanční prostředky pro aktivní pedagogy
 • Prestiž a propagaci školy
 • Vybavení

Naše škola získala vybavení:

 • Sada senzorů typu Pasco Senzorium pro experimentální výuku v oblasti přírodních věd ( 5 kusů )
 • Sada minipočítače Arduino se senzory a aktory pro rozvoj výuky dle konceptu STEM (5 kusů)
 • Roboty typu Mindstorms pro rozvoj konstruování  a základů programování (2 kusy)
 • Stavebnice typu Merkur pro rozvoj konstruování (2 kusy)
 • Mobilní dotykové zařízení typu tablet (5 kusů)
 • Badatelský batůžek – sada pomůcek pro BOV
 • Výukové krabice – praktická sada pomůcek popisující témata les, půda, ptáci

Celkem za 240 000 Kč.

 

Cílem projektu je vytvoření sítě Center kolegiální podpory (CKP), která budou organizovat projektová odpoledne. Ta jsou určena pedagogům všech typů škol, dalším pracovníkům ve vzdělávání a široké veřejnosti (rodičům…).

Naši práci budeme rádi prezentovat zájemcům z řad okolních škol.

Mgr. Miroslav Šimůnek