Výše stravného:

  • 29,- Kč pro děti 7 – 10 let,
  • 31,- Kč pro děti 11 – 14 let
  • 34,- Kč pro starší 15 let, pedagogy, správní zaměstnance školy a bývalé zaměstnance školy – důchodce
  • …. Kč pro cizí strávníky (v současnosti nevaříme).

Pokud dítě dovrší v průběhu školního roku (1. září 2021 – 31. srpen 2022) věku 6, 11 nebo 15 let, spadá do dané kategorie již od začátku školního roku.

Rozhodující pro zařazení do jednotlivých kategorií je rok narození klienta! Příklad: žák narozen 15. 5. 2007, dovrší 15 let 15. 5. 2022, ve školním roce 1. září 2021 – 31. srpen 2022 bude platit stravné pro kategorii 15 a více již od září!!!!!!!

Neoprávněná strava

Dle vyhlášky číslo 107/2005 Sb. o školním stravování má žák nárok na odběr oběda ve zvýhodněné ceně dle finančního normativu po dobu svého pobytu ve škole, v rámci plnění svých povinností během vzdělávání a první den své neplánované nepřítomnosti ve škole (první den nemoci, návštěva lékaře apod.). V ostatních případech žák na odběr oběda ve zvýhodněné ceně nárok nemá (jedná se o neoprávněný odběr stravy) a je povinen si na dobu své předpokládané nepřítomnosti obědy odhlásit. Pokud tuto povinnost nesplní a obědy neodhlásí, uhradí za tyto neodhlášené obědy (jak odebrané, tak i neodebrané) celé skutečné náklady na přípravu jídla.

Placení stravného Máte tři možnosti, jak stravu uhradit.

  • a) První možností je platba složenkou – každý měsíc můžete zaplatit částku prostřednictvím složenky typu A.
  • b) Druhou možností je trvalý příkaz z účtu. Trvalý příkaz podáte v bance na dobu srpen až květen. Datum platby uvedete vždy do 25. dne v měsíci. Trvalý příkaz musí obsahovat variabilní symbol. Ten Vám sdělí na vyžádání vedoucí jídelny.
  • c) Platba v hotovosti – pouze pro sociálně slabé.

Odhlášky stravy

Stravu na další den si můžete odhlásit prostřednictvím e-portálu, osobně u kuchařek nebo telefonicky na čísle 595 538 425 v době od 6.00 do 13.55 hodin. Na daný den je možné odhlásit stravu do 7:00 hodin.

Výdej čipů

Po zaplacení zálohy na čip a obědů obdrží strávník čip, tím je automaticky přihlášen ke stravě.

Vyúčtování stravy

Vyúčtování je prováděno vždy jednou ročně, případně při velkém finančním zůstatku. Na požádání lze vyúčtování vystavit kdykoli v průběhu celého školního roku.

Pozor! V době prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna, školní jídelna nevaří. V těchto dnech je strava automaticky odhlášena.

Případné dotazy Vám zodpoví vedoucí školní jídelny denně a to:
PONDĚLÍ – PÁTEK od 07:00 – 13:00