I. a II. st. ZŠ Břidličná, 2019 – 2020

Září

 • 2. 9. zahájení školního roku 2019 – 2020, přivítání prvňáčků, slovo ředitele školy a starosty města
 • Třídní schůzka 1. A
 • 5. 9. – 6. 9. adaptační kurz
 • Od 11. 9. plavecký výcvik dle ŠVP, 2. A
 • Zahájení aktivit z projektu Šablony II, doučování, čtenářský klub
 • Zahájení školních kroužků
 • 15.9. Soutěž mladých chovatelů
 • 17. 9. přednáška Energetická gramotnost (8. – 9. roč.)
 • Skartace a archivace dokumentů – Zemský archív v Opavě
 • Zahájení spolupráce tříd s městskou knihovnou (po celý školní rok)
 • Kulturní vystoupení dětí na vítání občánků, pro jubilanty a seniory na MěÚ (celoročně)
 • 20. – 22. 9. MČR biatlon
 • 23. 9. přespolní běh (školní kolo), 1. st. od 10:00, 2. st. 11:00
 • 23. – 24. 9. DVPP setkání vedoucích center čtenářské gramotnosti Pardubice
 • 25. 9. Úvodní schůzka MAS Rýmařovsko
 • 25. 9. ZOO Olomouc – Šablona – projektový den mimo školu
 • 26. 9. kino Rýmařov – Nikolas Winton, „Síla lidskosti“

Říjen

 • Týden knihoven
 • 3. 10. Návštěva městské knihovny – Komiksový workshop (Vydra), 5. roč.
 • Přespolní běh (okresní kolo) ve spolupráci s klubem Biatlonu Břidličná
 • Návštěva amerických studentů
 • Spolupráce 1. A s MŠ Břidličná, návštěva dětí z MŠ
 • Drakiáda – akce školní družiny
 • Recyklohraní – výukový program 4. – 8. ročník
 • 16. 10. Přírodovědný klokan 8. – 9. roč.
 • 18. – 19. 10. Setkání mysliveckých a přírodovědných kroužků okresu Bruntál
 • 23. 10. Divadlo 4. – 9. ročník
 • 28. 10. – 30. 10. 2018 podzimní prázdniny, 31. 10. – 1. 11. ŘV, učitelé stud. Volno
 • Scénické čtení 1. – 2. roč. MAS Rýmařov
 • Návštěva MěÚ 3. A
 • Halloween – akce školní družiny

Listopad

 • Uspávání Broučků- odpoledne pro rodiče a děti
 • ČEPS Cup – okresní kolo ve florbale
 • 12. 11. pedagogická rada od 14h, 15:30 třídní schůzka, následuje konzultační odpoledne do 17:00, schůzka výchovného poradce s rodiči deváťáků
 • 13. 11. Mladý zoolog – ZOO Ostrava
 • 14. 11. Artifex – veletrh řemesel a zaměstnanosti Bruntál, 9. roč.
 • školní kolo OČJ
 • přebor školy ve skocích přes švihadlo
 • ČŠI testování žáků
 • Hledáme nejlepšího mladého chemika
 • Spolupráce s PřF Olomouc, výukové odpoledne
 • Burza knih – školní akce
 • Školní kolo olympiády v ČJ
 • Historická soutěž „30 let svobody“
 • 19. 11. – 20. 11. výjezd MAS
 • oblastní kolo turnaj Piškvorky v Bruntále
 • Mikulášská dílna
 • Do 30. 11. odevzdání přihlášek talentové zkoušky

Prosinec

 • 5. 12. Řemeslo má zlaté dno (SOŠ Bruntál)
 • prohlídka „ Živého Betlému“ u pana Slámy
 • 12. 12. setkání pracovních skupin a řídícího výboru MAS Rýmařovsko
 • 12. 12. geologická olympiáda školní kolo
 • Školní kolo v olympiádě z biologie
 • vystoupení při rozsvěcování vánočního stromu
 • „Vánoční týden plný překvapení“ (krmení lesní zvěře, přebor školy ve šplhu, vánoční besídky, výroba vánočních dárků, vánoční pečení, společný zpěv koled…)
 • Vánoční dílny pro rodiče – akce školní družiny, vánoční týden
 • Vánoční prázdniny od 23. prosince 2019 do 3. ledna 2020

Leden

 • 6. 1. 2020 nástup do práce
 • 7. 1. od 14:30 – 16:00 konzultační odpoledne
 • Termín přijímacích zkoušek do oborů s talentovou zkouškou od 2. ledna do 15. ledna
 • karneval – akce ŠD
 • účast na okrskovém kole ve skocích přes švihadlo
 • Školní v olympiádě ze zeměpisu
 • POKOS (příprava k obraně státu)
 • Pythagoriáda 6. – 8. roč. (matematická soutěž)
 • Ukončení vyučování v 1. pololetí – 30. ledna 2020, předání pololetního výpisu z vysvědčení
 • 27. 1. pedagogická rada (uzavření známek do 24. 1. 2020, 14:00)
 • 28. 1. Okresní kolo OČJ
 • 29. 1. Matematická olympiáda Z5 a Z9
 • Pololetní prázdniny – 31. ledna 2020, ped. pracovníci studijní volno
 • Spolupráce s PřF Olomouc, výukové dopoledne – Botanika
 • Živá zahrada – výtvarná část soutěže

Únor

 • školní kolo recitační soutěže
 • Přednáška trestní odpovědnost mládeže, 8. roč., Faronová – zdarma
 • bobování dle sněhových podmínek, akce ŠD
 • spaní ve škole, bude upřesněno
 • 26. 2. Okresní kolo v olympiádě ze zeměpisu
 • lyžařský výcvik I. a II. stupeň

Březen

 • 1. 3. Předkládání přihlášky na střední školu do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky
 • Hasík – besedy s hasiči
 • 9. 3. – 15. 3. 2020 jarní prázdniny
 • YPEF – okresní kolo
 • Zelený lísteček – soutěž pro MŠ
 • Ekokonference Ostrava
 • Přeměna odpadů – soutěž MŽP
 • Den učitelů – Rýmařov (asi 26. 3. bude upřesněno)
 • 23. -26. 3. Pythagoriáda
 • 27. 3. matematická soutěž – Cvrček, Klokánek, Benjamin, Klokan
 • Interní testování matematické gramotnosti – 9. roč.
 • vybíjená – školní, okresní kolo soutěže
 • 31. 3. Okresní kolo recitační soutěže

Duben

 • 6. 4. pedagogická rada + provozní porada od 14h, 15:30 třídní schůzka, následuje konzultační odpoledne do 17:00
 • 7. 4. Matematická olympiáda Z6, Z7 a Z8
 • 9. 4. 2020 Velikonoční prázdniny
 • 16. 4. 2020 Zápis do 1. tříd
 • Den Země (třídění odpadu, exkurze do rybářské líhně, besedy, sázení stromků, soutěže, úklid kolem školy…)
 • zahájení kurzu dopravní výchovy ve 4. třídě
 • školní kolo Májové notičky
 • testování žáků 5. A, 5. B, 9. A, 9. B
 • projekt Mámo táto kup mi štěně (6. roč.)
 • 12. – 28. 4. přijímací řízení v prvním kole na střední školy obory čtyřleté + obory šestileté
 • Okresní kola olympiády v biologii
 • MEMENTO – 2. st. divadelní představení 7. – 9. roč. (tělocvična, 40,-)
 • Okresní kolo chovatelské olympiády
 • Probouzení broučků

Květen

 • 7. 5. Zlatý list – krajské kolo – 2. stupeň ŘV
 • účast na atletických závodech
 • letní biatlon – přebor školy
 • Májová notička – okresní kolo
 • hravě o sexualitě – interaktivní beseda sexuální výchova (8. – 9. roč., zdarma)
 • Věda je zábava
 • Pohár rozhlasu – atletika
 • Živá zahrada
 • jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny uvedené obory vzdělání
 • Den prázdných tříd
 • Den boje proti rakovině

Červen

 • divadelní představení ke Dni dětí
 • „Pasování na čtenáře“ – I. třída
 • zakončení kurzu dopravní výchovy – jízda zručnosti, cyklistický průkaz
 • Školní plavecké závody
 • Sportovní den
 • Zlatý list republika
 • exkurze 8. ročník ALINVEST
 • Okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej
 • 23. 6. pedagogická rada (uzavření známek do 22. 6. 2020, 14:00)
 • školní exkurze
 • Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku na MěÚ Břidličná
 • 29. 6. Rozloučení se školním rokem
 • Opékání špekáčků na zahradě školy pro rodiče a děti ŠD
 • Ukončení školního vyučování – 30. června 2020
 • Hlavní prázdniny – 1. července – 31. srpna 2020

1. den školního roku 2020/2021 – úterý 1. září 2020

 • Každý měsíc setkávání přihlášených škol v projektu Síťování čtenářské gramotnosti
 • 2. pololetí divadlo: Kytice 8. A, Babička 6. a 7. roč., bude upřesněno