I. a II. st. ZŠ Břidličná, 2018 – 2019

Září 

 • 3. 9. zahájení školního roku 2018 – 2019, přivítání prvňáčků, slovo ředitele školy a starosty města
 • Třídní schůzka 1. A
 • Zahájení aktivit z projektu Jdeme společnou cestou, doučování, čtenářský klub, mentoring
 • Pokračování projektu Vítr z hor
 • zahájení školních kroužků
 • skartace a archivace dokumentů – Zemský archív v Opavě
 • zahájení spolupráce tříd s městskou knihovnou (po celý školní rok)
 • kulturní vystoupení dětí na vítání občánků, pro jubilanty a seniory na MěÚ (celoročně)
 • 24. 9. Úvodní schůzka MAS Rýmařovsko
 • 25. 9. 2018 přespolní běh (školní kolo), 1. st. od 10:00, 2. st. 11:30
 • Zahájení aktivit k 100. výročí Československé republiky
 • 27. 9. 2018 přednáška „Staleté kořeny“ (7. – 9. roč.), k výročí 100 let od založení Československé republiky
 • 27. 9. 2018 terénní cvičení pro žáky 6. A
 • Badatel – víkend s odborníky – hydrobiologie
 • Instalace výstavy Šelmy

Říjen

 • Plavecký výcvik dle ŠVP
 • 2. 10. přespolní běh (okresní kolo) ve spolupráci s klubem Biatlonu Břidličná
 • 5. 10. 2018 Noc vědců, PřF UP Olomouc
 • pouštění draků aneb podzim v přírodě
 • interaktivní beseda CHKO Jeseníky
 • Drakiáda – akce školní družiny
 • 15. 10. 2018 Recyklohraní – sběrová akce
 • 24. 10. 2018 první kolo florbalové ligy 2. st. (Světlá Hora)
 • 24. 10. 2018 Přednáška Ornitologie a Obojživelníci a plazi, pro 6. a 7. ročník, JU v ČB
 • 26. 10. 2018 Den s českými vlajkami
 • 29. 10. – 30. 10. 2018 podzimní prázdniny
 • Uspávání Broučků- odpoledne pro rodiče a děti
 • Haloween – akce školní družiny

Listopad 

 • přebor školy ve skocích přes švihadlo
 • plavecký výcvik
 • 8. 11. 2018 Žákovská ekologická konference Praha
 • 14. 11. 2018 pedagogická rada, konzultační odpoledne, schůzka výchovného poradce s rodiči deváťáků
 • 15. 11. 2018 Artifex – veletrh řemesel a zaměstnanosti Bruntál
 • Návštěva městské knihovny – Komiksový workshop (Vydra)
 • Spolupráce s PřF Olomouc, výukové odpoledne
 • Burza knih – školní akce
 • Školní kolo olympiády v ČJ
 • oblastní kolo turnaj Piškvorky v Bruntále
 • 29. – 30. 11. Dny pro záchranu života+ Branný den – celoškolní projekt

Prosinec 

 • „Mikulášský běh“ a Mikulášská výstava
 • prohlídka „ Živého Betlému“ u pana Slámy
 • předvánoční návštěva kina
 • výroba přáníček pro seniory
 • Školní kolo v olympiádě z biologie
 • vystoupení při rozsvěcování vánočního stromu
 •  „Vánoční týden plný překvapení“ (krmení lesní zvěře, přebor školy ve šplhu, vánoční besídky, výroba vánočních dárků, vánoční pečení, společný zpěv koled…)
 • Vánoční dílny pro rodiče – akce školní družiny, vánoční týden
 • Vánoční prázdniny od 22. prosince 2018 do 2. ledna 2019

Leden 

 • karneval
 • účast na okrskovém kole ve skocích přes švihadlo
 • 8. 1. 2019 třídní schůzky/konzultační odpoledne
 • 9. 1. okresní kolo – Olympiáda v ČJ
 • Školní v olympiádě ze zeměpisu
 • 23. 1. 2019 pedagogická rada
 • Termín přijímacích zkoušek do oborů s talentovou zkouškou od 2. ledna do 15. ledna
 • Ukončení vyučování v 1. pololetí – 31. ledna 2018, předání pololetního výpisu z vysvědčení
 • 30. 1. Olympiáda z matematiky – okresní kolo

Únor 

 • Pololetní prázdniny – 1. února 2019
 • školní kolo recitační soutěže
 • bobování dle sněhových podmínek, akce ŠD
 • spaní ve škole, bude upřesněno
 • lyžařský výcvik I. a II. stupeň
 • Pythagoriáda 6. – 8. roč. (matematická soutěž)
 • 20. 2. Zeměpisná olympiáda – okres

Březen 

 • Hasík – besedy s hasiči
 • 4. 3. – 10. 3. 2019 jarní prázdniny
 • okresní kolo recitační soutěže
 • matematická soutěž – Cvrček, Klokánek, Benjamin, Klokan
 • 19. 3. Matematická olympiáda – okresní kolo
 • 21. 3. 2019 Divadlo Bruntál, v 10:00 (1. – 3. třída)
 • vybíjená – školní, okresní kolo soutěže
 • Výchovný koncert
 • Předkládání přihlášky na střední školu do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky – do 1. března 2018

Duben

 • zápis do 1. tříd (termín bude upřesněn)
 • Den Země (třídění odpadu, exkurze do rybářské líhně, besedy, sázení stromků, soutěže, úklid kolem školy…)
 • zahájení kurzu dopravní výchovy ve 4. třídě
 • školní kolo Májové notičky
 • testování žáků 5. A, 5. B, 9. A
 • 16. 4. 2019 pedagogická rada a konzultační odpoledne
 • 12. 4. přijímací řízení v prvním kole na střední školy čtyřleté (druhé kolo 15. 4.)
 • 16. 4. přijímací řízení – obory šestileté (druhé kolo 17. 4.)
 • 18. 4. 2019 Velikonoční prázdniny
 • Den Země
 • Probouzení broučků
 • Okresní kolo v olympiádě z biologie

Květen 

 • účast na atletických závodech
 • letní biatlon – přebor školy
 • Zlatý list – krajské kolo
 • Májová notička – okresní kolo
 • Pohár rozhlasu – atletika
 • Živá zahrada
 • 13. 5. a 14. 5. jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny uvedené obory vzdělání
 • 15. 5. 2019 Den prázdných tříd
 • 16. 5. Pythagoriada 6., 7., 8. tříd – okresní kolo
 • Den boje proti rakovině

Červen 

 • divadelní představení ke Dni dětí
 • „Pasování na čtenáře“ – I. třída
 • zakončení kurzu dopravní výchovy – jízda zručnosti, cyklistický průkaz
 • Školní plavecké závody
 • Sportovní den
 • exkurze 8. ročník ALINVEST
 • 20. 6. 2019 pedagogická rada
 • školní exkurze
 • Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku na MěÚ Břidličná
 • Rozloučení se školním rokem
 • Opékání špekáčků na zahradě školy pro rodiče a děti ŠD
 • Ukončení školního vyučování – 28. června 2019
 • Hlavní prázdniny – 29. června – 1. září 2019

1. den školního roku 2019/2020 – pondělí 2. září 2019