I. a II. st. ZŠ Břidličná, 2020/2021

Září

 • 1. 9. zahájení školního roku 2020 – 2021, přivítání prvňáčků, slovo ředitele školy a starosty města
 • 1. 9. provozní porada září, od 10:30
 • Třídní schůzka 1. A, 1. B
 • Od 2. 9. plavecký výcvik dle ŠVP, 2. A
 • 3. 9. – 4. 9. adaptační kurz Karlov p. P.
 • Zahájení aktivit z projektu Šablony II, doučování, čtenářský klub
 • Zahájení školních kroužků
 • Zahájení projektu Ovoce a mléko do škol
 • 6. 9. Chovatelská soutěž
 • 8. 9. Soutěž mladých chovatelů
 • 10. 9. SPC – setkání výchovných poradců
 • Zahájení spolupráce tříd s městskou knihovnou (po celý školní rok)
 • 14. + 21. 9. DVPP MS Teams, distanční výuka
 • 16. 9. Zahrada Pohoda, Mezinárodní noc pro netopýry
 • 16. 9. setkání učitelů fyziky Bruntál
 • 18. a 25. 9. plavecké závody pro 1. a 2. stupeň
 • 28. 9. státní svátek

Říjen

 • 5. 10. provozní porada říjen, od 13:50
 • Týden knihoven
 • Drakiáda – akce školní družiny
 • Recyklohraní
 • E- bezpečí 6. – 8. roč.
 • Síťování – čtenářská gramotnost
 • Přírodovědný klokan 8. – 9. roč.
 • 28. 10. státní svátek
 • 29. – 30. 10. 2020 podzimní prázdniny

Listopad

 • 2. 11. provozní porada listopad, od 13:50
 • Halloween – akce školní družiny
 • Uspávání Broučků- odpoledne pro rodiče a děti
 • 12. 11. pedagogická rada od 14:00, následuje v 15:00 konzultační odpoledne do 16:30, schůzka výchovného poradce s rodiči deváťáků
 • 16. 11. DVPP ped. pracovníků
 • 17. 11. státní svátek
 • Artifex – veletrh řemesel a zaměstnanosti Bruntál, 9. roč.
 • přebor školy ve skocích přes švihadlo
 • Hledáme nejlepšího mladého chemika
 • Školní kolo olympiády v ČJ
 • Do 30. 11. odevzdání přihlášek talentové zkoušky
 • 30. 11. provozní porada prosinec, od 13:50

Prosinec

 • Řemeslo má zlaté dno (SOŠ Bruntál)
 • setkání pracovních skupin a řídícího výboru MAS Rýmařovsko
 • Školní kolo v olympiádě z biologie
 • vystoupení při rozsvěcování vánočního stromu
 • „Vánoční týden plný překvapení“ (krmení lesní zvěře, přebor školy ve šplhu, vánoční besídky, výroba vánočních dárků, vánoční pečení, společný zpěv koled…)
 • Vánoční dílny pro rodiče – akce školní družiny, vánoční týden
 • Vánoční prázdniny od 23. prosince 2020 do 3. ledna 2021

Leden

 • 4. 1. 2021 nástup do školy, provozní porada leden, od 13:50
 • 7. 1. od 14:30 – 16:00 konzultační odpoledne
 • Termín přijímacích zkoušek do oborů s talentovou zkouškou od 4. ledna do 15. ledna
 • karneval – akce ŠD
 • 4účast na okrskovém kole ve skocích přes švihadlo
 • Školní v olympiádě ze zeměpisu
 • Matematická olympiáda Z5 a Z9
 • Pythagoriáda 6. – 8. roč. (matematická soutěž)
 • Okresní kolo OČJ
 • 25. 1. pedagogická rada od 14:00 (uzavření známek do 22. 1. 2021, 14:00)
 • Ukončení vyučování v 1. pololetí – 28. ledna 2021, předání pololetního výpisu z vysvědčení
 • Pololetní prázdniny – 29. ledna 2021, ped. pracovníci studijní volno

Únor

 • Jarní prázdniny 1. – 7. 2. 2021
 • provozní porada únor, od 13:50
 • školní kolo recitační soutěže
 • bobování dle sněhových podmínek, akce ŠD
 • lyžařský výcvik I. a II. stupeň, v jednání, cca v 3. týdnu v únoru

Březen

 • 1. 3. provozní porada březen, od 13:50
 • Předkládání přihlášky na střední školu do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky
 • Hasík – besedy s hasiči
 • YPEF – okresní kolo
 • Zelený lísteček – soutěž pro MŠ
 • Den učitelů (bude upřesněno)
 • Pythagoriáda
 • projekt Mámo táto kup mi štěně (6. roč.)
 • matematická soutěž – Cvrček, Klokánek, Benjamin, Klokan

Duben

 • 1. 4. Velikonoční prázdniny
 • 2. 4. + 5. 4. státní svátky
 • 12. 4. pedagogická rada + provozní porada od 14h, 15:30 třídní schůzka, následuje konzultační odpoledne do 17:00
 • Matematická olympiáda Z6, Z7 a Z8
 • Zápis do 1. tříd
 • Den Země (třídění odpadu, exkurze do rybářské líhně, besedy, sázení stromků, soutěže, úklid kolem školy…)
 • zahájení kurzu dopravní výchovy ve 4. třídě
 • školní kolo Májové notičky
 • přijímací řízení v prvním kole na střední školy obory čtyřleté + obory šestileté
 • Okresní kola olympiády v biologii
 • Probouzení broučků

Květen

 • Zlatý list – krajské kolo, žáci ŘV – bude upřesněno
 • 10. – 28. 5. ČŠI testování žáků
 • Pohár rozhlasu – atletika
 • Živá zahrada
 • jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny uvedené obory vzdělání
 • Den boje proti rakovině

Červen

 • „Pasování na čtenáře“ – I. třída
 • zakončení kurzu dopravní výchovy – jízda zručnosti, cyklistický průkaz
 • 24. 6. pedagogická rada (uzavření známek do 23. 6. 2021, 14:00)
 • Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku
 • Rozloučení se školním rokem
 • Opékání špekáčků na zahradě školy pro rodiče a děti ŠD
 • Ukončení školního vyučování – 30. června 2021
 • Hlavní prázdniny – 1. července – 31. srpna 2021

1. den školního roku 2021/2022 – středa 1. září 2021