I. a II. st. ZŠ Břidličná, 2022/2023

Září 

 • 1. 9. zahájení školního roku 2022/ 2023, přivítání prvňáčků, slovo ředitelky školy a starosty města, zahájení provozu facebookových stránek školy
 • 6. 9. zasedání školské rady
 • 8. 9. třídní schůzky – 2. – 9. ročník
 • od 9. 9. plavecký výcvik dle ŠVP – 2. A, 2. B
 • 9. 9. třídní schůzky 2. – 9. roč.
 • 9. – 10. 9. stmelovací akce 9. A
 • 14. 9. setkání učitelů fyziky Bruntál – Elixír (Kupková)
 • 22. 9. OKAP – workshopy na Gymnáziu a SOŠ Rýmařov – 9. ročník
 • 27. 9. projekt „Mámo, táto, kup mi štěně“ (1. – 4. h., 7. A, 7. B)
 • 27. 9. okresní kolo přespolního běhu Rýmařov
 • 28. 9. státní svátek
 • 29. 9. DVPP pro ředitele
 • zahájení aktivit z projektu Šablony III., doučování, čtenářský klub, klub deskových her, badatelský
 • zahájení školních kroužků
 • zahájení projektu Ovoce a mléko do škol (1. stupeň)
 • zahájení spolupráce tříd s městskou knihovnou (po celý školní rok)

Říjen 

 • 3. 10. provozní porada od 14:00 h
 • 6. 10. – Planeta Země – Senegal – 10.00 h (vybraní žáci 6. – 7. ročníku)
 • 7. 10. focení – 1. ročník, 2. – 5. ročník
 • 12. 10. – Bádáš, bádám, bádáme – vybraní – kroužek
 • 12. 10. Přírodovědný klokan – 8. + 9. ročník
 • 12. 10. setkání učitelů fyziky – Elixír (Kupková)
 • 28. 10. státní svátek
 • 26. – 27. 10.  podzimní prázdniny
 • 31. 10. provozní porada
 • Týden knihoven
 • Drakiáda – akce školní družiny
 • Recyklohraní – výlet – vybraní žáci
 • CO2 Liga – celoroční projekt – zahájení
 • Recyklohraní – celoroční projekt – zahájení
 • Návštěvy STD Rýmařov – 7. – 9. ročník (Hanuš)

Listopad 

 • 2. – 3. 11. Muzikohraní
 • 9. 11. setkání učitelů fyziky – Elixír (Kupková)
 • 15. 11. pedagogická rada od 14:00, následuje 15:30 – 17.00 h konzultační odpoledne, schůzka výchovného poradce s rodiči žáků 9. ročníku
 • 17. 11. státní svátek
 • 18. 11. ředitelské volno pro žáky
 • 24. 11. Artifex – veletrh řemesel a zaměstnanosti Bruntál, 9. roč.
 • Halloween – akce školní družiny
 • Uspávání Broučků – odpoledne pro rodiče a děti
 • Hledáme nejlepšího mladého chemika
 • školní kola olympiád
 • do 30. 11. odevzdání přihlášek talentové zkoušky

Prosinec 

 • 12. 12. provozní porada od 14:00 h
 • 6. 12. Řemeslo má zlaté dno (SOŠ Bruntál)
 • 7. 12. setkání učitelů fyziky – Elixír (Kupková)
 • 14. 12. školní kolo v olympiádě z geologie
 • 22. 12. filmové promítání – Kino Centrum Bruntál – 6. – 9. ročník
 • setkání pracovních skupin a řídícího výboru MAS Rýmařovsko
 • školní kola olympiád
 • vystoupení při rozsvěcování vánočního stromu
 • „Vánoční týden plný překvapení“ (krmení lesní zvěře, přebor školy ve šplhu, vánoční besídky, výroba vánočních dárků, vánoční pečení, společný zpěv koled…)
 • vánoční dílny pro rodiče – akce školní družiny, vánoční týden
 • 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 vánoční prázdniny

Leden 

 • 3. 1. nástup do školy
 • 10. 1. provozní porada od 14:00 h, následuje 15.00 – 17.00 h konzultační odpoledne
 • 10. 1. okresní kolo Geologické olympiády
 • 11. 1. setkání učitelů fyziky – Elixír (Kupková)
 • 26. 1. pedagogická rada od 14:00 (uzavření známek do 25. 1. 2023, 14:00)
 • 23. – 27. 1. lyžařský výcvik 1. stupně
 • termín přijímacích zkoušek do oborů s talentovou zkouškou
 • karneval – akce školní družiny
 • školní kola olympiád
 • Matematická olympiáda Z5 a Z9 – okresní kolo
 • Pythagoriáda 6. – 8. roč. (matematická soutěž)
 • Živá zahrada – přírodovědná soutěž
 • ukončení vyučování v 1. pololetí – 31. ledna 2022, předání pololetního výpisu z vysvědčení

Únor

 • 3. 2. pololetní prázdniny, pedagogičtí pracovníci studijní volno
 • 6. 2. provozní porada únor, od 14:00 h
 • 8. 2. setkání učitelů fyziky – Elixír (Kupková)
 • 15. 2. hudebně vzdělávací program (1. st. – 3., 4. h, 2. st. – 5. – 6. h)
 • 20. – 26. 2. jarní prázdniny
 • 28. 2. okresní kolo ZeO
 • školní kolo recitační soutěže
 • bobování dle sněhových podmínek, akce školní družiny
 • lyžařský výcvik II. stupeň leden nebo únor, bude upřesněno
 • den otevřených dveří (v týdnu 27. 2. – 3. 3. – bude upřesněno)

Březen 

 • do 1. 3. podávání přihlášky na střední školu do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky 
 • 1. 3. okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
 • 6. 3. provozní porada, od 14:00 h
 • 8. 3. setkání učitelů fyziky – Elixír (Kupková)
 • 27. 3. krajské kolo Geologické olympiády
 • 28. 3. ODIS bus – 4., 5., 6. ročník
 • 28. 3. Den učitelů
 • 29. 3. divadelní představení v AJ – 7. – 9. ročník
 • YPEF – okresní kolo
 • Pythagoriáda
 • Matematický klokan – Cvrček, Klokánek, Benjamin, Klokan
 • okresní kolo olympiády v ČJ
 • setkání budoucích prvňáčků s 1. A

Duben

 • 5. 4. setkání učitelů fyziky – Elixír (Kupková)
 • 6. 4. velikonoční prázdniny
 • 7. 4. + 10. 4. státní svátky
 • 11. 4. pedagogická rada + třídní schůzka, následuje konzultační odpoledne
 • Matematická olympiáda Z6, Z7 a Z8 – okresní kolo
 • 13., 14. 4. – jednotná přijímací zkouška na čtyřleté obory SŠ
 • 17., 18. 4. – jednotná přijímací zkouška na šestileté obory SŠ
 • 20. 4. zápis do 1. tříd
 • Den Země (třídění odpadu, exkurze do rybářské líhně, besedy, sázení stromků, soutěže, úklid kolem školy…)
 • zahájení kurzu dopravní výchovy ve 4. třídě
 • školní kolo Májové notičky
 • Okresní kolo olympiády v biologii 

Květen 

 • 4. 5. Májová notička – okresní kolo
 • 5. 5. Zlatý list – krajské kolo, žáci ŘV – bude upřesněno
 • 10. 5. Den boje proti rakovině
 • 17. 5. setkání učitelů fyziky – Elixír (Kupková)
 • 10., 11. 5. jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny obory vzdělání

Červen 

 • 7. 6. setkání učitelů fyziky – Elixír (Kupková)
 • „Pasování na čtenáře“ – 1. A
 • zakončení kurzu dopravní výchovy – jízda zručnosti, cyklistický průkaz
 • 22. 6. pedagogická rada (uzavření známek, TK, absence)
 • plavecké závody – z důvodu rekonstrukce bazénu zrušeno (Hanuš)
 • 29. 6. v 8.00 h – slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku na MěÚ Břidličná
 • 29. 6. v 10.00 h – rozloučení se školním rokem a předávání pochval ředitelky školy
 • 30. 6. ukončení školního vyučování, vydávání vysvědčení

hlavní prázdniny – 1. července – 3. září 2023

1. den školního roku 2023/2024 – středa 4. září 2023