I. a II. st. ZŠ Břidličná, 2021/2022

Září 

 • 1. 9. zahájení školního roku 2021 – 2022, přivítání prvňáčků, slovo ředitele školy a starosty města
 • 8. 9. setkání učitelů fyziky Bruntál
 • 9. 9. třídní schůzky 2. – 9. roč.
 • Od 10. 9. plavecký výcvik dle ŠVP, 2. A, 2. B
 • Zahájení aktivit z projektu Šablony II, doučování, čtenářský klub
 • Zahájení školních kroužků
 • Zahájení projektu Ovoce a mléko do škol
 • 10. 9. SPC – setkání výchovných poradců
 • Zahájení spolupráce tříd s městskou knihovnou (po celý školní rok)
 • 15. 9. 2. roč. pasování na čtenáře v knihovně
 • 17. 9. Mezinárodní noc pro netopýry
 • 27. 9. ředitelské volno
 • 28. 9. státní svátek
 • 29. – 30. 9. Den boje proti rakovině
 • 30. 9. – 1. 10. DVPP MAS
 • 30. 9. – 1. 10. spaní ve škole 7. A

Říjen 

 • 4. 10. provozní porada
 • 5. – 6. 10. exkurze Hedva 4. – 8. roč.
 • 6. 10. akce „Bádáme“
 • 7. 10. třídní schůzka 1. A, 1. B
 • 9. 10. Knihovna – beseda se spisovatelem 5. roč.
 • Týden knihoven
 • Drakiáda – akce školní družiny
 • Recyklohraní
 • 18. 10. E- bezpečí 6. – 8. roč.
 • Síťování – čtenářská gramotnost
 • 25. – 26. 10. spaní ve škole 6. B
 • 28. 10. státní svátek
 • 27. – 29. 10. 2021 podzimní prázdniny

Listopad 

 • Halloween – akce školní družiny
 • Uspávání Broučků- odpoledne pro rodiče a děti
 • 11. 11. pedagogická rada od 14:00, následuje v 15:00 konzultační odpoledne do 17:00, schůzka výchovného poradce s rodiči deváťáků
 • 17. 11. státní svátek
 • Artifex – veletrh řemesel a zaměstnanosti Bruntál, 9. roč.
 • Hledáme nejlepšího mladého chemika
 • Školní kolo olympiády v ČJ
 • Do 30. 11. odevzdání přihlášek talentové zkoušky

Prosinec 

 • Provozní porada 6. 12. od 13:50
 • Řemeslo má zlaté dno (SOŠ Bruntál)
 • setkání pracovních skupin a řídícího výboru MAS Rýmařovsko
 • Školní kolo v olympiádě z biologie
 • vystoupení při rozsvěcování vánočního stromu
 •  „Vánoční týden plný překvapení“ (krmení lesní zvěře, přebor školy ve šplhu, vánoční besídky, výroba vánočních dárků, vánoční pečení, společný zpěv koled…)
 • Vánoční dílny pro rodiče – akce školní družiny, vánoční týden
 • Vánoční prázdniny od 23. prosince 2021 do 2. ledna 2022

Leden 

 • 3. 1. 2022 nástup do školy, provozní porada leden od 13:50
 • 13. 1. od 15.00 – 17.00 konzultační odpoledne
 • Termín přijímacích zkoušek do oborů s talentovou zkouškou
 • karneval – akce ŠD
 • Školní v olympiádě ze zeměpisu
 • Matematická olympiáda Z5 a Z9
 • Pythagoriáda 6. – 8. roč. (matematická soutěž)
 • Školní kolo OČJ
 • 25. 1. pedagogická rada od 14:00 (uzavření známek do 21. 1. 2022, 14:00)
 • Ukončení vyučování v 1. pololetí – 31. ledna 2021, předání pololetního výpisu z vysvědčení
 • Pololetní prázdniny – 4. února 2022, ped. pracovníci studijní volno

Únor 

 • 7. 2. provozní porada únor, od 13:50
 • Jarní prázdniny 14. – 20. 2. 2022
 • školní kolo recitační soutěže
 • bobování dle sněhových podmínek, akce ŠD
 • lyžařský výcvik I. a II. stupeň leden nebo únor, bude upřesněno

Březen 

 • 1. 3. provozní porada březen, od 13:50
 • Předkládání přihlášky na střední školu do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky 
 • Hasík – besedy s hasiči
 • YPEF – okresní kolo
 • Zelený lísteček – soutěž pro MŠ
 • Den učitelů (bude upřesněno)
 • Pythagoriáda
 • projekt Mámo táto kup mi štěně (6. roč.)
 • matematická soutěž – Cvrček, Klokánek, Benjamin, Klokan
 • OČJ – okresní kolo

Duben

 • 14. 4. Velikonoční prázdniny
 • 15. 4. + 18. 4. státní svátky
 • (bude upřesněno) pedagogická rada + třídní schůzka, následuje konzultační odpoledne
 • Matematická olympiáda Z6, Z7 a Z8
 • 21. 4. Zápis do 1. tříd
 • Den Země (třídění odpadu, exkurze do rybářské líhně, besedy, sázení stromků, soutěže, úklid kolem školy…)
 • zahájení kurzu dopravní výchovy ve 4. třídě
 • školní kolo Májové notičky
 • přijímací řízení v prvním kole na střední školy obory čtyřleté + obory šestileté
 • Okresní kola olympiády v biologii 
 • Probouzení broučků

Květen 

 • Zlatý list – krajské kolo, žáci ŘV – bude upřesněno
 • Živá zahrada
 • jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny uvedené obory vzdělání
 • Den boje proti rakovině

Červen 

 •  „Pasování na čtenáře“ – I. třída
 • zakončení kurzu dopravní výchovy – jízda zručnosti, cyklistický průkaz
 • pedagogická rada (uzavření známek do bude upřesněno)
 • Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku
 • Rozloučení se školním rokem
 • Ukončení školního vyučování – 30. června 2022
 • Hlavní prázdniny – 1. července – 31. srpna 2022

1. den školního roku 2021/2022 – středa 1. září 2022