váš prohlížeč nepodporuje flash

Info panel

Organizace školního roku 2018/2019

Vydávání vysvědčení za 1. pol.:

31. 1. 2019

Pololetní prázdniny:

1. 2. 2019

Jarní prázdniny:

4. 3. - 10. 3. 2019

Velikonoční prázdniny:

18. 4. 2019

Poslední den školního roku 2018/2019:

28. 6. 2019

Hlavní prázdniny:

29. 6. - 1. 9. 2019

Rok 2019 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2018 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2017 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2016 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2015 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2014 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2013 (0 textů)

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2012 (45 textů)

Datum Nadpis Autor Kategorie
6. 1. 2012, 11:06 Vánoční dílny admin Ukázkové téma
13. 1. 2012, 11:42 Zápis dětí do 1. tříd admin Ukázkové téma
26. 1. 2012, 17:24 Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR admin Ukázkové téma
28. 1. 2012, 20:56 Závody ve skocích přes švihadlo admin Ukázkové téma
14. 2. 2012, 14:26 Zimní pobyt 5. A na horách admin Ukázkové téma
21. 2. 2012, 14:26 Lyžařský výcvik sedmých tříd admin Ukázkové téma
21. 2. 2012, 22:35 Modely pokojíčků admin Ukázkové téma
21. 2. 2012, 22:45 Ani v zimě nezahálíme… admin Ukázkové téma
9. 3. 2012, 11:09 Recitační soutěž admin Ukázkové téma
15. 3. 2012, 11:18 Koulelo se, koulelo admin Ukázkové téma
16. 3. 2012, 19:11 Florbal Ing. Miroslav Glacner Ukázkové téma
18. 3. 2012, 22:47 Světošlápci ze 4. B admin Ukázkové téma
8. 4. 2012, 22:55 Návštěva Jeskyní Na pomezí a lázeňského města Jeseník admin Ukázkové téma
8. 4. 2012, 23:02 Hody, hody, doprovody… admin Ukázkové téma
12. 4. 2012, 21:36 Okresní kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd - Krnov admin Ukázkové téma
12. 4. 2012, 22:08 Tralali, tralala… admin Ukázkové téma
12. 4. 2012, 22:34 English4Games admin Ukázkové téma
12. 4. 2012, 22:37 KORÁLKIÁDA admin Ukázkové téma
23. 4. 2012, 13:08 Den Země v Břidličné admin Ukázkové téma
27. 4. 2012, 12:13 Změna cen obědů admin Ukázkové téma
4. 5. 2012, 10:24 Lesní pedagogika admin Ukázkové téma
4. 5. 2012, 10:26 Výpravy za poznáním admin Ukázkové téma
9. 5. 2012, 21:26 Živá zahrada admin Ukázkové téma
11. 5. 2012, 12:53 Velká dětská tombola! admin Ukázkové téma
15. 5. 2012, 11:57 Probouzení 2012 admin Ukázkové téma
15. 5. 2012, 12:04 Novinka pro členy klubu SK Břidličná admin Ukázkové téma
15. 5. 2012, 21:59 Soutěž ve šplhu admin Ukázkové téma
24. 5. 2012, 12:52 Chválíme se admin Ukázkové téma
30. 5. 2012, 21:12 Májová notička 2012 admin Ukázkové téma
30. 5. 2012, 21:19 Sluníčko, pampeliška či zlatá kytička admin Ukázkové téma
30. 5. 2012, 21:51 Upozornění pro strávníky školní jídelny admin Ukázkové téma
1. 6. 2012, 12:03 Máte zájem o svačinky admin Ukázkové téma
4. 6. 2012, 12:17 Rekonstrukce tělocvičny a hřiště Ing. Miroslav Glacner Ukázkové téma
11. 6. 2012, 21:26 Herpetolog Ivan Zwach admin Ukázkové téma
22. 6. 2012, 10:02 admin Ukázkové téma
28. 6. 2012, 22:11 Mimořádné ocenění admin Ukázkové téma
28. 6. 2012, 22:19 Inovace výuky angličtiny s podporou informačních technologií admin Ukázkové téma
2. 9. 2012, 21:53 Ahoj děvčata a kluci, admin Ukázkové téma
2. 9. 2012, 22:00 SK přichází s novinkami admin Ukázkové téma
3. 9. 2012, 19:07 Naši prvňáčci admin Ukázkové téma
10. 9. 2012, 21:15 Jak bude vypadat tělesná výchova v tomto školním roce? Ing. Miroslav Glacner Ukázkové téma
19. 9. 2012, 11:21 Novinky ze Školní jídelny Ing. Miroslav Glacner Ukázkové téma
27. 9. 2012, 11:00 Tenkrát na Západě admin Ukázkové téma
27. 9. 2012, 11:10 Okresní kolo v přespolním běhu admin Ukázkové téma
27. 9. 2012, 12:01 Poslední den školního roku 2011/2012 admin Ukázkové téma

Rok 2011 (53 textů)

Datum Nadpis Autor Kategorie
3. 1. 2011, 12:27 A už je tu opět SCHOOL STAR… jana Ukázkové téma
14. 1. 2011, 13:10 Věnuj mobil jana Ukázkové téma
24. 1. 2011, 9:12 Zápis dětí do 1.tříd jana Ukázkové téma
28. 1. 2011, 19:21 Jak jsme se učili lyžovat jana Ukázkové téma
29. 1. 2011, 20:37 Jak jsme hráli divadlo jana Ukázkové téma
29. 1. 2011, 21:51 Celorepublikové soutěže jana Ukázkové téma
8. 2. 2011, 18:38 Základní škola Břidličná opět naděluje admin Ukázkové téma
13. 2. 2011, 18:48 Evropa kolem nás admin Ukázkové téma
14. 2. 2011, 11:28 Zápis do 1. třídy jana Ukázkové téma
18. 2. 2011, 8:37 Street hockey Ing. Miroslav Glacner Ukázkové téma
28. 2. 2011, 14:03 Na horách… jana Ukázkové téma
7. 3. 2011, 17:07 Genius 1/2011 admin Ukázkové téma
9. 3. 2011, 8:34 Školička sportu v zimě i v létě Ing. Miroslav Glacner Ukázkové téma
10. 3. 2011, 8:56 Poděkování z Polska Ing. Miroslav Glacner Ukázkové téma
17. 3. 2011, 20:41 Karneval 2011 jana Ukázkové téma
24. 3. 2011, 20:40 Opět v Praze admin Ukázkové téma
27. 3. 2011, 21:38 Výukový program v EKO Sluňákov admin Ukázkové téma
27. 3. 2011, 21:42 Raci admin Ukázkové téma
28. 3. 2011, 11:02 3. kolo Okresní florbalové ligy Ing. Miroslav Glacner Ukázkové téma
28. 3. 2011, 12:31 Soutěž v recitaci jana Ukázkové téma
30. 3. 2011, 12:21 Fotokroužek na naší škole Ing. Miroslav Glacner Ukázkové téma
4. 4. 2011, 17:29 Naši florbalisté na cestě do ČEZ arény Ing. Miroslav Glacner Ukázkové téma
11. 4. 2011, 12:05 Další vítězství v turnaji Street hockey Ing. Miroslav Glacner Ukázkové téma
13. 4. 2011, 9:57 Okresní kola olympiád v ZŠ Břidličná admin Ukázkové téma
13. 4. 2011, 10:17 Letní tábor 2011 admin Ukázkové téma
19. 4. 2011, 14:44 School Star 2011 jana Ukázkové téma
26. 4. 2011, 9:49 Velikonoční dílna admin Ukázkové téma
26. 4. 2011, 9:57 Broučci admin Ukázkové téma
3. 5. 2011, 12:56 Další úspěchy florbalu na naší škole. Ing. Miroslav Glacner Ukázkové téma
16. 5. 2011, 8:24 Probouzení broučků a jarní mini flóra admin Ukázkové téma
16. 5. 2011, 8:28 Vítání ptačího zpěvu admin Ukázkové téma
16. 5. 2011, 9:22 Netradiční výuka na Lesní správě Janovice admin Ukázkové téma
18. 5. 2011, 13:00 Na dva dny vojákem jana Ukázkové téma
18. 5. 2011, 21:56 „Mami, víš, co máš dělat, když hoří?“ jana Ukázkové téma
13. 6. 2011, 12:29 Spaní ve škole aneb „Putování za trosečníkem Robinem“ jana Ukázkové téma
27. 6. 2011, 8:23 Ohlédnutí za úspěšnou akcí admin Ukázkové téma
27. 6. 2011, 8:52 Jaro ožívá 2011 admin Ukázkové téma
27. 6. 2011, 8:58 Vrškování admin Ukázkové téma
4. 7. 2011, 10:43 Recyklohraní admin Ukázkové téma
22. 7. 2011, 14:21 Naši vycházející žáci admin Ukázkové téma
22. 7. 2011, 14:37 Na konci školního roku jsme odměnili nejlepší žáky naší školy admin Ukázkové téma
1. 8. 2011, 14:09 Školní ZOO koutek a prázdniny admin Ukázkové téma
3. 9. 2011, 9:17 Všichni zaměstnanci školy Vám přejí úspěšné vkročení do nového školního roku admin Ukázkové téma
14. 9. 2011, 9:03 SK Břidličná ve školním roce 2010/2011 admin Ukázkové téma
14. 9. 2011, 9:11 Pryč s mobilem i nudou admin Ukázkové téma
4. 10. 2011, 12:06 Přespolní běh - školní kolo admin Ukázkové téma
4. 10. 2011, 12:30 Cesta za dobrodružstvím admin Ukázkové téma
17. 10. 2011, 20:45 Opět se hlásí přírodovědný kroužek Břidličná admin Ukázkové téma
15. 11. 2011, 20:12 Zájmové kroužky Ing. Miroslav Glacner Ukázkové téma
16. 11. 2011, 10:46 Bývalí zaměstnanci naší školy založili svůj klub. Ing. Miroslav Glacner Ukázkové téma
11. 12. 2011, 15:54 Škola plná florbalu Ing. Miroslav Glacner Ukázkové téma
11. 12. 2011, 20:56 Košík plný radosti admin Ukázkové téma
23. 12. 2011, 10:45 Další vítězství ve florbale Ing. Miroslav Glacner Ukázkové téma

Rok 2010 (64 textů)

Datum Nadpis Autor Kategorie
4. 1. 2010, 10:03 Cinestar Olomouc admin Ukázkové téma
5. 1. 2010, 13:36 Ohlédnutí za rokem 2009 aneb o čem jsme ještě nepsali admin Ukázkové téma
3. 2. 2010, 11:07 Maškarní karneval na 1. stupni admin Ukázkové téma
4. 2. 2010, 13:08 Zápis do 1. třídy admin Ukázkové téma
5. 2. 2010, 10:31 Sbírka na Haiti - díky admin Ukázkové téma
5. 2. 2010, 10:35 Škola udržitelného rozvoje prvního stupně admin Ukázkové téma
5. 2. 2010, 11:53 Vyúčtování stravného admin Ukázkové téma
17. 2. 2010, 13:55 Lyžařský výcvik 2010 admin Ukázkové téma
17. 2. 2010, 14:05 Reprezentovali nás na zimní olympiádě admin Ukázkové téma
24. 2. 2010, 10:06 Okresní soutěž v recitaci admin Ukázkové téma
11. 3. 2010, 11:07 Jak jsme bruslili admin Ukázkové téma
11. 3. 2010, 11:20 Jak jsme v Rýmařově vyhráli admin Ukázkové téma
17. 3. 2010, 10:25 Okresní kolo Olympiády v českém jazyce admin Ukázkové téma
17. 3. 2010, 14:34 Exkurze do ptačí říše a za živou vodou admin Ukázkové téma
24. 3. 2010, 10:03 Jumping Drums admin Ukázkové téma
26. 3. 2010, 12:25 Ohlédnutí za okresním kolem Zeměpisné olympiády admin Ukázkové téma
31. 3. 2010, 12:09 School Star 2010 admin Ukázkové téma
31. 3. 2010, 12:44 Turnaj ve Street Hockey admin Ukázkové téma
15. 4. 2010, 13:23 Oranžová učebna - zapojte se s námi admin Ukázkové téma
26. 4. 2010, 8:58 ZŠ Břidličná ve Velkém finále Street hockey admin Ukázkové téma
28. 4. 2010, 14:35 Biologická olympiáda admin Ukázkové téma
5. 5. 2010, 12:12 Probouzení broučků admin Ukázkové téma
5. 5. 2010, 12:28 Den Země s 4. A i B. admin Ukázkové téma
7. 5. 2010, 10:27 3 dny a 2 noci u vojáků admin Ukázkové téma
7. 5. 2010, 10:32 Čtvrťáci v Praze admin Ukázkové téma
10. 5. 2010, 10:29 CLEAN UP – neboli Ukliďme svět či Den Země admin Ukázkové téma
13. 5. 2010, 11:21 Jak jsme prožili Den Země admin Ukázkové téma
14. 5. 2010, 13:20 Májová notička 2010 admin Ukázkové téma
19. 5. 2010, 12:15 Den boje proti rakovině admin Ukázkové téma
19. 5. 2010, 12:20 Přírodopisné soutěže v ZŠ Břidličná admin Ukázkové téma
26. 5. 2010, 11:16 AJ v 6. A admin Ukázkové téma
1. 6. 2010, 8:10 Projekt: “Školička sportu v zimě i v létě“ admin Ukázkové téma
1. 6. 2010, 8:21 Jumping drums – koncertní show bubeníků admin Ukázkové téma
9. 6. 2010, 8:02 Exkurze ve firmě StyroTrade admin Ukázkové téma
9. 6. 2010, 8:18 Výstava v klubu ASK Břidličná admin Ukázkové téma
9. 6. 2010, 8:28 Projekt Škola škole na ZŠ Břidličná admin Ukázkové téma
9. 6. 2010, 8:34 Okno do hlubin, aneb Živá příroda ve škole admin Ukázkové téma
10. 6. 2010, 10:23 Den dětí OSV admin Ukázkové téma
17. 6. 2010, 10:20 Školní akademie - Tentokrát s Machem a Šebestovou admin Ukázkové téma
24. 6. 2010, 8:09 Ajax ve škole admin Ukázkové téma
24. 6. 2010, 8:21 Páťáci v Praze admin Ukázkové téma
24. 8. 2010, 14:59 Vyřazení deváťáků 2010 Ivana Václavíková Ukázkové téma
24. 8. 2010, 15:33 Učitelský sbor 2009-2010 admin Ukázkové téma
2. 9. 2010, 11:22 První den ve škole 2010 jana Ukázkové téma
7. 9. 2010, 15:33 Zájmové útvary ve školním roce 2010/2011 Ing. Miroslav Glacner Ukázkové téma
20. 9. 2010, 12:41 Umístění našich žáků jana Ukázkové téma
30. 9. 2010, 9:26 Školička sportu v zimě a v létě. Ing. Miroslav Glacner Ukázkové téma
4. 10. 2010, 20:32 Školní prožitková zahrádka admin Ukázkové téma
4. 10. 2010, 20:44 Soutěž „Voda živá“ admin Ukázkové téma
10. 10. 2010, 12:59 Okresní kolo v přespolním běhu admin Ukázkové téma
10. 10. 2010, 15:44 Školička sportu v zimě a v létě admin Ukázkové téma
11. 10. 2010, 11:31 Zayferus v Břidličné jana Ukázkové téma
11. 10. 2010, 11:41 Sběrači na výletě jana Ukázkové téma
15. 10. 2010, 12:22 ZŠ Břidličná v okresní florbalové lize Ing. Miroslav Glacner Ukázkové téma
17. 10. 2010, 10:52 Krajský přebor v přespolním běhu pro základní školy admin Ukázkové téma
29. 10. 2010, 8:22 Fotogalerie z krajského kola přespolního běhu pro střední školy admin Ukázkové téma
2. 11. 2010, 10:37 Co nás čeká v měsíci listopadu? jana Ukázkové téma
11. 11. 2010, 10:44 Genius 4/2010 admin Ukázkové téma
12. 11. 2010, 21:02 Přijel Martin na bílém koni jana Ukázkové téma
16. 11. 2010, 9:56 1. kolo Okresní florbalové ligy Ing. Miroslav Glacner Ukázkové téma
20. 11. 2010, 18:29 Orion Cup-florbal Ing. Miroslav Glacner Ukázkové téma
22. 11. 2010, 11:28 Rekord školy ve skocích přes švihadlo překonán... jana Ukázkové téma
29. 11. 2010, 22:42 ZŠ Břidličná okresním přeborníkem ve florbalu Ing. Miroslav Glacner Ukázkové téma
15. 12. 2010, 8:29 Vítězství v druhém kole Okresní florbalové ligy Ing. Miroslav Glacner Ukázkové téma

Rok 2009 (11 textů)

Datum Nadpis Autor Kategorie
10. 9. 2009, 17:59 Nové webové stránky školy admin Ukázkové téma
12. 11. 2009, 11:09 Deváťáci v AL-Invest admin Ukázkové téma
18. 11. 2009, 14:19 Krajská soutěž ORIGIN admin Ukázkové téma
18. 11. 2009, 14:57 Jak jsme skákali admin Ukázkové téma
1. 12. 2009, 8:04 Beseda s odborníkem admin Ukázkové téma
1. 12. 2009, 8:08 Zlatá Praha admin Ukázkové téma
8. 12. 2009, 14:29 Olympiáda v českém jazyce admin Ukázkové téma
9. 12. 2009, 14:16 School Star 2009 admin Ukázkové téma
10. 12. 2009, 12:48 Orion Cup admin Ukázkové téma
18. 12. 2009, 13:41 Stravování ve školní jídelně admin Ukázkové téma
18. 12. 2009, 14:14 Vánoční dílny na 2. stupni admin Ukázkové téma

 

Motto školy v návaznosti na environmentální výchovu a sport:
„Komu se nelení, tomu se zelení“

© 2009 - 2012 Základní škola Břidličná, Komenského 360, Břidličná, 793 51; tel.: +420 554286104

web používá Redakční systém pro blog, design by Vaci