váš prohlížeč nepodporuje flash

Info panel

Organizace školního roku 2018/2019

Vydávání vysvědčení za 1. pol.:

31. 1. 2019

Pololetní prázdniny:

1. 2. 2019

Jarní prázdniny:

4. 3. - 10. 3. 2019

Velikonoční prázdniny:

18. 4. 2019

Poslední den školního roku 2018/2019:

28. 6. 2019

Hlavní prázdniny:

29. 6. - 1. 9. 2019

Rok 2019 (20 textů)

Datum Nadpis Autor Kategorie
4. 1. 2019, 16:16 8. 1. 2019 Třídní schůzky a způsob volby do školské rady admin
9. 1. 2019, 20:38 Volby do školské rady 8. 1. 2019 admin
14. 1. 2019, 9:21 Kroužek badmintonu admin
16. 1. 2019, 7:16 Týden na lyžích admin
18. 1. 2019, 13:55 Tělocvik na sněhu – to nemá chybu! admin
19. 1. 2019, 13:49 Příprava občanů k obraně státu (POKOS) admin
23. 1. 2019, 8:05 Výsledky BIO a ZO 2019 admin
23. 1. 2019, 8:08 Logopedická péče admin
23. 1. 2019, 8:11 OPEN AEROBIC BŘIDLIČNÁ admin
30. 1. 2019, 21:04 Zimní radovánky admin
4. 2. 2019, 14:35 POKOS admin
11. 2. 2019, 11:51 Začala okresní florbalová liga 2019 admin
11. 2. 2019, 11:57 Lyžařský výcvik žáků 1. a 2. třídy admin
11. 2. 2019, 11:59 Vítání nových občánků města - únor 2019 admin
11. 2. 2019, 12:04 Celoroční soutěž Českého svazu chovatelů 2018 admin
11. 2. 2019, 12:10 Veselé zoubky admin
12. 2. 2019, 13:21 Netradiční výtvarná výchova 7. A admin
18. 2. 2019, 14:07 Školní družinka si užívá zimních radovánek admin
18. 2. 2019, 14:15 OPEN AEROBIC ZŠ BŘIDLIČNÁ 2019 admin
18. 2. 2019, 14:24 Výsledky školního a okresního kola olympiády v jazyce anglickém admin

Rok 2018 (156 textů)

Datum Nadpis Autor Kategorie
5. 1. 2018, 13:28 Třetí konference Naše příroda admin
10. 1. 2018, 8:59 Předvánoční koncert dětského „sborečku“ se sborem Bernardini admin
15. 1. 2018, 8:22 Lyžařský výcvik žáků 4. třídy admin
15. 1. 2018, 8:35 Príma začátek roku 2018 admin
22. 1. 2018, 8:46 Divadelní představení admin
22. 1. 2018, 8:56 Celoroční korespondenční soutěž Českého svazu chovatelů admin
7. 2. 2018, 15:52 Mobilní telefony admin
7. 2. 2018, 15:56 Den památky obětí holokaustu admin
8. 2. 2018, 10:35 Účast našich žákyň na Olympiádě dětí a mládeže 2018 admin
8. 2. 2018, 10:40 Adélka Poláčková vybojovala první místo na Olympiádě v českém jazyce admin
12. 2. 2018, 9:59 Popularizace vědy admin
12. 2. 2018, 10:08 Malý ornitolog admin
12. 2. 2018, 19:29 Zlatí hoši admin
18. 2. 2018, 23:00 Jak jsme hráli divadlo (2018) admin
18. 2. 2018, 23:05 Badmintonový turnaj dětí v Opavě admin
20. 2. 2018, 8:44 Informace o změně pracovního týmu ve školní družině admin
4. 3. 2018, 20:41 Další úspěch našich žáků admin
4. 3. 2018, 20:45 Badmintonový turnaj v Rýmařově - neděle 25. 2. 2018 admin
10. 3. 2018, 9:00 Návštěva knihovny 2. A admin
10. 3. 2018, 9:02 Vitamínový den na Základní škole v Břidličné admin
11. 3. 2018, 9:43 Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to admin
12. 3. 2018, 9:28 Spaní ve škole admin
12. 3. 2018, 9:35 Den deskových her 2018 admin
12. 3. 2018, 9:41 Zajímavá beseda admin
12. 3. 2018, 9:42 Jak si vedeme ve florbale admin
12. 3. 2018, 9:42 Zeměpisně-ekologická soutěž Evropa kolem nás admin
15. 3. 2018, 17:03 Autorské čtení s Petrou Braunovou admin
15. 3. 2018, 17:06 Školní kolo recitační soutěže admin
15. 3. 2018, 17:09 Florbalový svátek... admin
20. 3. 2018, 19:54 Velikonoční tvoření pro rodiče a děti admin
25. 3. 2018, 9:18 Lyžařský kurz 2018 admin
25. 3. 2018, 9:56 Když učitelé soutěží aneb Škola hrou ve století informatiky admin
3. 4. 2018, 14:51 Žákovská konference v Ostravě admin
3. 4. 2018, 14:55 Biologický seminář admin
3. 4. 2018, 14:57 Zelený lísteček 2018 admin
3. 4. 2018, 15:03 7. B na kinballu admin
3. 4. 2018, 15:11 Přijímací zkoušky se blíží admin
3. 4. 2018, 15:13 Zápis do prvních tříd školního roku 2018/2019 admin
3. 4. 2018, 15:13 Zápis do 1. třídy Základní školy Břidličná, okres Bruntál admin
8. 4. 2018, 9:54 Velikonoční odpoledne admin
9. 4. 2018, 10:52 Rozhodnutí o přijetí 2018 admin
13. 4. 2018, 9:49 Otevření sportovního areálu veřejnosti admin
16. 4. 2018, 9:23 Přírodovědná korespondenční soutěž 2018 admin
16. 4. 2018, 9:31 Biologická olympiáda 2018 admin
16. 4. 2018, 9:38 Badmintonový turnaj – Boreček Opava admin
23. 4. 2018, 9:33 Soutěž YPEF v Hranicích admin
23. 4. 2018, 9:36 Výstava trofejí admin
23. 4. 2018, 9:38 Vítání jara po našem admin
23. 4. 2018, 9:46 Dopravní policie ve školní družině admin
23. 4. 2018, 9:53 Den Země ve školní družině admin
25. 4. 2018, 8:17 Jaro v našem zoo koutku admin
25. 4. 2018, 8:22 Přebírání cen pro vítěze okresní soutěže „Mé toulky za zvěří“ admin
25. 4. 2018, 8:24 Úspěch našich mladších florbalistů admin
25. 4. 2018, 8:30 Scénické čtení v knihovně admin
2. 5. 2018, 10:22 Slet čarodějnic ve školní družině admin
2. 5. 2018, 10:24 Den Země - druháci admin
7. 5. 2018, 8:06 Den Země - 3. a 4. ročník admin
7. 5. 2018, 8:11 Májová notička 2018 admin
7. 5. 2018, 8:20 Živá zahrada - výtvarná soutěž 2017/18 admin
11. 5. 2018, 21:14 Den Země - Centrum nanotechnologie VŠB admin
11. 5. 2018, 21:18 Evvoluce admin
13. 5. 2018, 20:18 Ekokoutek admin
13. 5. 2018, 20:29 Zlatý list 2018 admin
14. 5. 2018, 8:50 Májová notička 2018 - okresní kolo admin
14. 5. 2018, 8:57 Den boje proti rakovině – 16. 5. 2018 admin
14. 5. 2018, 9:00 Ochrana ptáků v Břidličné admin
16. 5. 2018, 7:38 Ředitelské volno - 25. 5. 2018 admin
22. 5. 2018, 21:22 Pověřenec - GDPR admin
28. 5. 2018, 7:50 Den matek v klubu seniorů v Břidličné admin
28. 5. 2018, 7:54 Věda je zábava 2018 admin
28. 5. 2018, 7:57 Žákovská ornitologická konference admin
28. 5. 2018, 8:00 Probouzení broučků 2018 admin
3. 6. 2018, 20:49 Český den proti rakovině 2018 admin
3. 6. 2018, 20:51 Den dětí – II. B admin
7. 6. 2018, 9:00 Krajské kolo BIO 2018 admin
7. 6. 2018, 9:05 Zlatá srnčí trofej 2018 admin
7. 6. 2018, 9:09 Probouzení broučků 2018, aneb oslava Dne dětí admin
8. 6. 2018, 9:01 Florbalová liga starších žáků základních škol okresu Bruntál admin
8. 6. 2018, 9:03 Elektronická žákovská knížka admin
13. 6. 2018, 8:54 Výukovka admin
14. 6. 2018, 10:59 Elektronická žákovská knížka opět v provozu admin
14. 6. 2018, 20:31 Rozmístění žáků na střední školy admin
19. 6. 2018, 22:22 Recyklujeme pastelky! admin
19. 6. 2018, 22:51 Den dětí ve školní družině 2018 admin
19. 6. 2018, 22:55 Provoz školní družiny 29. června 2018 admin
20. 6. 2018, 20:54 20. 6. 2018 JSME OSLAVILI OLYMPIJSKÝ DEN POHYBEM – „RŮZNÍ BĚŽCI, RŮZNÁ MÍSTA, JEDNA MYŠLENKA“ admin
25. 6. 2018, 20:39 Plavecké závody 2018 admin
26. 6. 2018, 10:33 Vítězství našich florbalistů I. stupně admin
26. 6. 2018, 10:39 Národní kolo 46. ročníku Zlatého listu admin
28. 6. 2018, 21:56 Loučení s deváťáky admin
28. 6. 2018, 22:01 Zhodnocení činnosti horolezeckého kroužku za školní rok 2017/2018 admin
28. 6. 2018, 22:07 „Certifikát Lesní třídy“ admin
28. 6. 2018, 22:13 Jaro ožívá 2018 admin
23. 8. 2018, 12:42 Informace ze školní jídelny admin
28. 8. 2018, 9:53 Letní badatelská škola admin
31. 8. 2018, 13:55 ŠD v pondělí 3. 9. 2018 admin
11. 9. 2018, 21:33 Zahájení školního roku 2018 – 19 admin
24. 9. 2018, 20:22 Voda v krajině admin
27. 9. 2018, 21:53 Výsledky školního kola přespolního běhu 2018 admin
27. 9. 2018, 22:00 Vzdělávací program „Staleté kořeny“ admin
7. 10. 2018, 23:59 Přivítání podzimu ve ŠD admin
8. 10. 2018, 0:14 Poděkování - Den boje proti rakovině 2018 admin
10. 10. 2018, 8:02 Dějepisná soutěž a oslavy sta let republiky admin
10. 10. 2018, 8:13 Ekokoutek 2018 admin
10. 10. 2018, 8:17 Noc vědců 2018 admin
10. 10. 2018, 8:24 Přátelské setkání admin
10. 10. 2018, 13:39 Výsledky okresního kola v přespolním běhu základních a středních škol admin
10. 10. 2018, 13:51 Drakiáda 2018 ve školní družině admin
11. 10. 2018, 13:09 Beseda v knihovně se spisovatelem a ilustrátorem Pavlem Čechem admin
12. 10. 2018, 13:11 Týden knihoven 2018 admin
16. 10. 2018, 14:02 Pomoci může každý admin
19. 10. 2018, 13:24 Pozvánka - 100. výročí založení ČSR admin
21. 10. 2018, 21:59 Les plný překvapení admin
21. 10. 2018, 22:07 Výstava Šelmy ČR admin
21. 10. 2018, 22:12 Vydařený víkend admin
25. 10. 2018, 14:47 Výstava "100 let republiky" admin
31. 10. 2018, 11:30 Výsledky 1. kola florbalové ligy starších žáků admin
31. 10. 2018, 11:33 Výukový program admin
31. 10. 2018, 11:38 Vydařené setkání admin
31. 10. 2018, 12:10 Pozvánka na uspávání broučků 2018 admin
31. 10. 2018, 13:58 Halloween 2018 ve školní družině admin
1. 11. 2018, 22:47 Výstava "Velké šelmy ČR" admin
5. 11. 2018, 21:14 Oslavy 100. vyročí vzniku ČSR admin
7. 11. 2018, 13:40 Komiksový workshop v knihovně admin
14. 11. 2018, 13:53 Už spinkají admin
14. 11. 2018, 13:57 Nová zkušenost admin
20. 11. 2018, 21:55 Badatelský víkend 2 admin
20. 11. 2018, 22:06 Pozvánka - Prezentace žákovských prací admin
20. 11. 2018, 22:08 Divadelní představení v knihovně admin
20. 11. 2018, 22:44 Výsledky školního kola přeskoků přes švihadlo 2018 admin
21. 11. 2018, 11:41 Veletrh řemesel Artifex 2018 admin
26. 11. 2018, 6:51 Zlatý turnaj admin
27. 11. 2018, 8:54 PIŠQWORKY 2018 admin
27. 11. 2018, 8:59 Mladý zoolog 2018 admin
27. 11. 2018, 9:02 Nedávno jsme Vás informovali - Velké šelmy v ČR admin
27. 11. 2018, 19:22 Informace ze ŠD admin
29. 11. 2018, 8:34 Den otevřených dveří – Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov admin
29. 11. 2018, 8:40 Historie očima mladé generace admin
3. 12. 2018, 13:36 Vánoční tvoření ve školní družině admin
3. 12. 2018, 13:40 Milé, ale hlavně užitečné setkání admin
6. 12. 2018, 7:36 ČTENÁŘSKÝ KLUB admin
10. 12. 2018, 21:47 Vánoční tvoření v ŠD se vydařilo admin
10. 12. 2018, 21:58 Petr Bazala admin
14. 12. 2018, 13:59 Vánoce na zámku - výstava v Bruntále admin
18. 12. 2018, 21:53 Hasík na ZŠ Břidličná admin
18. 12. 2018, 22:01 Křesťanské Vánoce admin
19. 12. 2018, 21:28 Vůně dřeva … admin
19. 12. 2018, 21:31 Předvánoční koncert admin
19. 12. 2018, 21:47 Zápisy ze zasedání školské rady admin
22. 12. 2018, 8:09 „Řemeslo má zlaté dno“ admin
22. 12. 2018, 8:15 Přání ze ŠD admin
29. 12. 2018, 10:07 Námluvy u staré čarodějnice admin
31. 12. 2018, 22:01 Úsměv pro seniory admin
31. 12. 2018, 22:08 Předvánoční angličtina admin
31. 12. 2018, 22:09 Spokojené Vánoce admin
31. 12. 2018, 22:10 Informace k doplňujícím volbám do školské rady admin

Rok 2017 (93 textů)

Datum Nadpis Autor Kategorie
4. 1. 2017, 13:58 Pohádka o princezně Žravěně admin
6. 1. 2017, 7:56 Vánoční rolnička admin
6. 1. 2017, 8:18 Informace pro veřejnost admin
9. 1. 2017, 11:55 Předvánoční „šňůra“ s dětským sborečkem admin
12. 1. 2017, 14:00 Ohlédnutí za tradičními vánočními dílnami admin
12. 1. 2017, 14:06 Němčina nekouše admin
16. 1. 2017, 13:07 Zápis do 1. třídy šk. roku 2017/2018 admin
23. 1. 2017, 14:23 Lyžařský výcvik ve Ski areálu Stará Ves admin
31. 1. 2017, 14:27 Okrskové kolo v přeskoku přes švihadlo admin
6. 2. 2017, 8:13 Karneval k pololetnímu vysvědčení admin
6. 2. 2017, 8:22 Badatelské odpoledne admin
9. 2. 2017, 11:10 Spolupráce s podnikem ALINVEST admin
8. 3. 2017, 10:55 Informace o změně telefonních čísel a možnostech telefonického spojení do jednotlivých tříd a sboroven admin
13. 3. 2017, 16:57 Ohlédnutí za lyžařským kurzem admin
17. 3. 2017, 8:22 Vítání jara admin
21. 3. 2017, 12:10 Zelený lísteček, aneb soutěžní dopoledne pro MŠ admin
21. 3. 2017, 12:14 Zápis do 1. třídy školního roku 2017/2018 admin
30. 3. 2017, 20:53 Doplňující volby do školské rady admin
6. 4. 2017, 8:33 Břidličná opět bodovala admin
6. 4. 2017, 9:03 Projekt České zemědělské univerzity Praha - Ptáci online i u nás škole admin
9. 4. 2017, 7:11 Otevření areálu sportovního hřiště admin
10. 4. 2017, 9:57 Vitamínový den admin
12. 4. 2017, 22:26 Okresní kolo turnaje ve vybíjené v Krnově admin
12. 4. 2017, 22:32 Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 admin
23. 4. 2017, 20:14 Doplňovací volby do školské rady - duben 2017 admin
25. 4. 2017, 16:36 Výprava za havětí, tedy mezi pavouky a štíry... admin
1. 5. 2017, 21:25 Výsledky voleb do školské rady 2017 admin
8. 5. 2017, 20:41 Živá zahrada 2017 admin
8. 5. 2017, 20:50 Ekologicko - zeměpisná soutěž Evropa kolem nás admin
8. 5. 2017, 20:57 Zlatý list 2017 admin
8. 5. 2017, 21:15 Rozmístění žáků 9. ročníku na SŠ admin
11. 5. 2017, 8:51 Autorské čtení se spisovatelkou a scénáristkou Petrou Dvořákovou admin
22. 5. 2017, 10:16 Májová notička 2017 admin
22. 5. 2017, 10:27 Okrskové kolo ve šplhu v Rýmařově admin
28. 5. 2017, 9:19 Informace admin
29. 5. 2017, 21:25 Dobré zprávy admin
8. 6. 2017, 11:51 Den dětí 2017 admin
8. 6. 2017, 11:54 Vítání nových občánků města admin
8. 6. 2017, 12:01 Zlatá srnčí trofej admin
13. 6. 2017, 8:43 Hnízda a hnízdečka admin
14. 6. 2017, 11:34 Plavecké závody admin
16. 6. 2017, 9:03 Jsme děti jedné školy - tedy spíš budeme děti jedné školy admin
19. 6. 2017, 17:57 Vystoupení pro jubilanty města admin
19. 6. 2017, 18:11 Dotazník pro rodiče admin
22. 6. 2017, 8:41 Cesta do historie admin
22. 6. 2017, 8:47 Dopravní výchova - 4. třída admin
25. 6. 2017, 20:48 Kurz první pomoci admin
25. 6. 2017, 20:56 Den deskových her admin
25. 6. 2017, 21:04 Úspěšné tažení, aneb Zlatý list Lubenec admin
26. 7. 2017, 22:14 Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí admin
23. 8. 2017, 19:20 Prázdniny končí a začátek školního roku se blíží admin
27. 8. 2017, 12:33 Informace o stravování ve školní jídelně admin
6. 9. 2017, 16:05 Sportovně turistický tábor v polském Ujazdu admin
10. 9. 2017, 21:07 Super konec léta, aneb výlet za odměnu admin
12. 9. 2017, 20:57 Vyhlášení ředitelského volna admin
14. 9. 2017, 10:30 Seznam sešitů 2017 admin
25. 9. 2017, 9:23 Mezinárodní noc pro netopýry 2017 admin
3. 10. 2017, 10:59 Víkend mezi myslivci admin
4. 10. 2017, 21:47 Okresní přebor v přespolním běhu základních a středních škol admin
8. 10. 2017, 17:13 Český den proti rakovině - certifikát admin
11. 10. 2017, 19:58 Noc vědců 2017 admin
11. 10. 2017, 20:02 Branný den 2017 admin
19. 10. 2017, 10:47 Badatelský víkend admin
25. 10. 2017, 10:55 Škola hrou v praxi admin
25. 10. 2017, 11:32 KOMIKSOVÝ WORKSHOP admin
26. 10. 2017, 14:08 Uspávání broučků 2017 admin
30. 10. 2017, 13:34 Zpráva z druhého badatelského víkendu admin
2. 11. 2017, 20:40 Návštěva opavského divadla admin
4. 11. 2017, 9:10 Navzdory počasí admin
4. 11. 2017, 9:16 Nová výzdoba školy 2017/ 2018 admin
7. 11. 2017, 21:00 Netopýři tajemní a zranitelní admin
15. 11. 2017, 7:46 Chvála Přírodovědecké fakulty UP Olomouc admin
15. 11. 2017, 8:28 Halloween ve 2. oddělení admin
21. 11. 2017, 8:22 Mladý zoolog 2017 admin
21. 11. 2017, 17:50 Veletrh řemesel Artifex 2017 admin
24. 11. 2017, 19:35 Beseda na městském úřadě admin
27. 11. 2017, 9:52 PIŠQWORKY 2017 admin
28. 11. 2017, 21:20 Podzim ve školní družině admin
28. 11. 2017, 21:36 Přeskoky přes švihadlo 2017 admin
4. 12. 2017, 21:01 Pozvánka - Netopýři tajemní a zranitelní admin
4. 12. 2017, 21:03 Badecový turnaj admin
4. 12. 2017, 21:06 Jak se vyhnout peklu admin
11. 12. 2017, 11:48 ,,Vánoční rolnička“ 2017 admin
11. 12. 2017, 13:15 Mikuláš admin
11. 12. 2017, 13:22 Přeskoky přes švihadlo 2017 - okrskové kolo admin
11. 12. 2017, 13:26 Návštěva Gymnázia a Střední odborné školy Rýmařov admin
11. 12. 2017, 13:45 Mikulášské pečení a zdobení perníčků admin
15. 12. 2017, 18:27 První monitorovací zpráva k projektu „Jdeme společnou cestou“ admin
15. 12. 2017, 18:34 „POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VÁNOC“ admin
17. 12. 2017, 19:01 Předvánoční týden v Chovatelském a Přírodovědném kroužku admin
21. 12. 2017, 7:50 Setkání s dětmi z MŠ Moravskoslezský Kočov admin
21. 12. 2017, 7:54 Vánoční setkání admin
30. 12. 2017, 20:29 Ohlédnutí za adventem admin

Rok 2016 (64 textů)

Datum Nadpis Autor Kategorie
8. 1. 2016, 10:44 Zápis do 1. tříd šk. roku 2016/2017 admin
11. 1. 2016, 12:47 "Dny pro záchranu života" v Břidličné admin
15. 2. 2016, 11:13 Paprsky z Afriky admin
24. 3. 2016, 7:31 Uzavření školní jídelny admin
28. 3. 2016, 20:29 Okrskové kolo ve vybíjené v Rýmařově admin
28. 3. 2016, 20:36 Úspěšné tažení admin
28. 3. 2016, 20:44 Dobytí Pevnosti poznání admin
12. 4. 2016, 11:51 Už se hlásí jaro admin
13. 4. 2016, 10:38 Konzultační odpoledne admin
24. 4. 2016, 11:24 Malé ohlédnutí za zimou... admin
25. 4. 2016, 20:23 Den plný lesní vůně admin
28. 4. 2016, 12:46 Haló, haló, hlásí se opět Břidličná admin
4. 5. 2016, 10:19 Ředitelské volno 5. - 9. třídy admin
4. 5. 2016, 19:37 Český den boje proti rakovině 2016 admin
20. 5. 2016, 11:25 Májová notička 2016 admin
23. 5. 2016, 11:19 Český den boje proti rakovině 2016, info admin
24. 5. 2016, 11:04 Ekologická exkurze admin
24. 5. 2016, 11:08 Věda je zábava admin
24. 5. 2016, 11:11 Zlatý list 2016 admin
1. 6. 2016, 11:28 Atletické úspěchy admin
14. 6. 2016, 11:42 Školní pozemek začíná zase sloužit svému účelu admin
27. 6. 2016, 7:44 Info pro zvědavé admin
27. 6. 2016, 13:25 Uzavření školního hřiště admin
27. 6. 2016, 21:37 Príma závěr admin
27. 6. 2016, 21:38 Výdej obědu ve školní jídelně admin
29. 6. 2016, 12:01 Informace pro rodiče prvnáčků pro rok 2016/2017 admin
12. 7. 2016, 17:28 Den outloňů admin
26. 8. 2016, 7:54 Seznam sešitů pro šk. rok 2016/2017 - 2. stupeň admin
29. 8. 2016, 11:50 Zahájení školního roku 2016/2017 admin
4. 9. 2016, 19:31 Naši noví prvňáčci admin
12. 9. 2016, 11:46 Správce sportovního areálu admin
16. 9. 2016, 9:45 Změna správce sportovního hřiště admin
18. 9. 2016, 20:42 Rysovi na stopě admin
18. 9. 2016, 21:22 Stihli jsme to, sláva! admin
18. 9. 2016, 21:26 Noc pro netopýry 2016 admin
20. 9. 2016, 12:58 Školní kolo přespolního běhu 2016 admin
29. 9. 2016, 11:00 Okresní přebor základních a středních škol v přespolním běhu již tradičně v Břidličné admin
29. 9. 2016, 11:22 Malý zoolog admin
29. 9. 2016, 11:24 Akce Noc pro netopýry 2016 admin
30. 9. 2016, 10:18 Nový kroužek nejen pro žáky admin
30. 9. 2016, 14:20 Kroužky pro školní rok 2016/2017 admin
4. 10. 2016, 11:01 RC Kroužek admin
4. 10. 2016, 11:03 Horolezecký kroužek admin
5. 10. 2016, 21:25 Poděkování - Český den boje proti rakovině 2016 admin
5. 10. 2016, 21:27 Cesta za tajemstvím admin
9. 10. 2016, 20:52 Výsledky krajského kola v přespolním běhu základních a středních škol z 6. října admin
18. 10. 2016, 11:31 Veletrh na podporu technického vzdělávání admin
19. 10. 2016, 10:40 Pozvánka na 1. setkání RC kroužku admin
20. 10. 2016, 10:54 Velké setkání ornitologů admin
30. 10. 2016, 20:58 Uspávání broučků 2016 admin
30. 10. 2016, 21:01 Oslavy lesa 2016 admin
4. 11. 2016, 10:13 Deváťáci a jejich EVVO prográmky jsou opět zde admin
4. 11. 2016, 10:15 Halloween 2016 admin
4. 11. 2016, 10:23 Oznámení o udělení ředitelského volna admin
7. 11. 2016, 13:10 Broučci už šli spát admin
16. 11. 2016, 12:19 Náš "Bílý den" admin
16. 11. 2016, 12:34 Ekologická škola již potřetí admin
22. 11. 2016, 11:10 Třídní schůzky 11/2016 admin
22. 11. 2016, 11:12 Legiovlak admin
29. 11. 2016, 11:13 Soutěž ve skocích přes švihadlo - školní kolo admin
29. 11. 2016, 11:26 Teo, Popelka nebo Bobek admin
7. 12. 2016, 10:06 Mikulášský běh – třetí ročník admin
19. 12. 2016, 11:20 Chvíle pohody admin
19. 12. 2016, 11:29 Návštěva SŠ Rýmařov admin

Rok 2015 (54 textů)

Datum Nadpis Autor Kategorie
4. 1. 2015, 18:37 Vánoční setkání prvňáčků a dětí z MŠ admin
14. 1. 2015, 12:39 Nový rozvrh tělocvičny na odpoledne platný od 1. 1. 2015 admin
20. 1. 2015, 13:19 Vánoční dílna pro žáky 2. stupně admin
16. 2. 2015, 10:49 Osmáci v divadle admin
20. 2. 2015, 12:08 Olympiáda ČJ v Krnově admin
21. 2. 2015, 23:07 Zeměpisná olympiáda 2015 admin
21. 2. 2015, 23:21 Zelený lísteček 2015 admin
21. 2. 2015, 23:29 Zdravá pětka v Břidličné admin
18. 3. 2015, 14:18 St. Patrick´s Day admin
21. 3. 2015, 20:28 Hlasování admin
22. 3. 2015, 20:05 Sběr pet vršků admin
8. 4. 2015, 12:07 Jaro už je tu admin
9. 4. 2015, 14:19 Březnové ohlédnutí admin
13. 4. 2015, 12:43 Pestrá příroda admin
4. 5. 2015, 12:25 Prvomájová víkendovka admin
6. 5. 2015, 12:15 ZŠ Břidličná opět zazářila admin
12. 5. 2015, 7:33 Fotbalový turnaj McDonald’s Cup admin
12. 5. 2015, 7:36 Fotbalový turnaj škol admin
12. 5. 2015, 12:07 Liga proti rakovině Praha slaví 25 let! admin
15. 5. 2015, 12:42 ZŠ Břidličná žije přírodními vědami admin
18. 5. 2015, 13:00 Český den proti rakovině admin
25. 5. 2015, 12:13 Šelmy hledají domov admin
22. 6. 2015, 14:24 Výdej obědů poslední školní den admin
23. 6. 2015, 13:16 Exkurze v AL INVEST admin
26. 6. 2015, 12:38 Atletický trojboj a čtyřboj žáků I. stupně ZŠ – 19. 6. 2015 v Rýmařově admin
26. 6. 2015, 14:50 Šípková Růženka - 1. A admin
26. 6. 2015, 14:53 Zprávičky ze ZŠ Břidličná admin
28. 6. 2015, 19:26 Národní kolo soutěže Zlatý list 2015 admin
28. 6. 2015, 19:47 Škola do přírody admin
6. 9. 2015, 12:52 Info z SK Břidličná admin
21. 9. 2015, 12:27 Mezinárodní noc pro netopýry admin
22. 9. 2015, 13:20 Výsledky školního kola přespolního běhu admin
23. 9. 2015, 11:29 Kroužky 2015/2016 admin
2. 10. 2015, 20:52 Noc vědců 2015 admin
4. 10. 2015, 18:33 Český den boje proti rakovině 2015 admin
6. 10. 2015, 16:09 Projekty s využitím financí z EU admin
6. 10. 2015, 18:15 Okresní kolo přespolního běhu 2015 admin
26. 10. 2015, 12:27 Setkání s rysem admin
2. 11. 2015, 13:18 Titul Ekologická škola admin
2. 11. 2015, 14:31 Cesta za poznáním admin
4. 11. 2015, 13:09 Uzavření víceúčelového hřiště admin
13. 11. 2015, 10:58 Doplňovací volby do školské rady admin
13. 11. 2015, 12:56 Zájezdy do IQparku a IQlandie v Liberci admin
18. 11. 2015, 13:06 Třídní schůzky admin
19. 11. 2015, 12:28 Uspávání broučků 2015 admin
3. 12. 2015, 12:04 Mladí zoologové admin
4. 12. 2015, 13:02 Uzavření tělocvičny admin
7. 12. 2015, 13:15 Výukový program v ZOO Olomouc admin
7. 12. 2015, 13:17 Mikulášský běh admin
8. 12. 2015, 14:34 Doplňovací volby do školské rady - výsledky admin
9. 12. 2015, 11:09 Vánoční ředitelské volno admin
25. 12. 2015, 22:52 I Vaše ruce mohou zachránit lidský život admin
30. 12. 2015, 10:05 Dny pro záchranu života admin
30. 12. 2015, 10:10 Adventní pohoda v Dolní Moravici admin

Rok 2014 (30 textů)

Datum Nadpis Autor Kategorie
5. 1. 2014, 12:28 Radost do každého domu admin
5. 1. 2014, 12:34 Víc než slova admin
13. 1. 2014, 23:16 Jak jsem potkal netopýry admin
9. 2. 2014, 17:25 Okrskové kolo ve skákání přes švihadlo – 27. 1. v Rýmařově admin
9. 2. 2014, 17:36 Expedice ke kořenům admin
24. 3. 2014, 16:20 Zelený lísteček admin
18. 4. 2014, 8:06 Ohlédnutí za letošní Biologickou olympiádou admin
25. 4. 2014, 8:15 Probouzení jara, aneb oživlé tradice admin
19. 5. 2014, 15:17 Zlatý list 2014 admin
19. 6. 2014, 14:11 Evropa kolem nás 2014 admin
16. 7. 2014, 19:31 EVVO areál admin
3. 8. 2014, 7:57 Informace pro rodiče budoucích prvňáčků a žáků v přípravné třídě (2014/2015) admin
14. 9. 2014, 20:14 Noc pro netopýry admin
23. 9. 2014, 12:54 Oáza radosti i poučení admin
23. 9. 2014, 13:10 Školní kolo přespolního běhu admin
30. 9. 2014, 17:19 Zájmové útvary pro aktuální školní rok admin
3. 10. 2014, 7:38 Okresní kolo přespolního běhu admin
5. 10. 2014, 19:38 Spolu to dokážeme admin
9. 10. 2014, 19:14 Výsledková listina - přespolní běh Rýmařov - okrsek admin
12. 10. 2014, 22:43 Škola v Břidličné získala unikátní ocenění Živá zahrada admin
15. 10. 2014, 22:13 Český den boje proti rakovině 2014 admin
10. 11. 2014, 12:07 Uspávání broučků 2014 admin
20. 11. 2014, 15:17 Odpolední rozvrh tělocvičny admin
26. 11. 2014, 8:52 Školský Think Blue. Cup ve florbalu admin
26. 11. 2014, 8:58 Školní kolo pěvecké soutěže SCHOOL STAR admin
3. 12. 2014, 13:59 Středa plná radosti i napětí admin
4. 12. 2014, 10:15 Rozsvícení vánočního stromu admin
7. 12. 2014, 16:32 1. ročník Mikulášského běhu – 4. 12. 2014 admin
20. 12. 2014, 20:42 Tóny radosti admin
20. 12. 2014, 20:46 Žákovská ekologická konference 2014 admin

Rok 2013 (50 textů)

Datum Nadpis Autor Kategorie
15. 1. 2013, 11:38 www stránky 2.B, 4.A, 8. B admin
15. 1. 2013, 13:34 Prosincové radovánky admin
17. 1. 2013, 10:10 Zápis do prvních tříd admin
17. 1. 2013, 12:50 Česko Slovensko má chuť admin
25. 1. 2013, 13:11 Zimní sportovní hry v Rýmařově admin
25. 1. 2013, 13:24 Třetí třída na lyžích admin
13. 2. 2013, 15:18 Maškarní karneval admin
25. 2. 2013, 9:50 Výsledky z okrskového kola v přeskoku přes švihadlo admin
26. 2. 2013, 13:54 Lyžařský kurz 2013 admin
18. 3. 2013, 11:25 Další bodík pro ZŠ Břidličná admin
25. 3. 2013, 12:49 Vystoupení na oslavě MDŽ v klubu důchodců admin
1. 4. 2013, 21:58 Naše úspěchy v recitaci admin
3. 4. 2013, 11:36 Poselství křesťanských Velikonoc admin
15. 4. 2013, 9:57 Březen – za kamna vlezeme, duben – ještě tam budeme admin
15. 4. 2013, 10:26 Děti všem admin
18. 4. 2013, 10:51 Krajská soutěž v recitaci - 16. 4. 2013 admin
4. 5. 2013, 15:23 SCHOOL STAR 2013 admin
4. 5. 2013, 15:29 Den Země 2013 admin
9. 5. 2013, 8:02 Den Země ve III. třídě admin
14. 5. 2013, 14:12 Krajská soutěž v anglickém jazyce Games4English admin
20. 5. 2013, 21:04 Zlatý list 2013 admin
31. 5. 2013, 14:32 Májová notička 2013 admin
6. 6. 2013, 7:59 Projekt osobnostní a sociální výchovy 2013 admin
11. 6. 2013, 21:27 Tonda obal v Břidličné admin
24. 6. 2013, 12:44 Ve středu 22. 5. 2013 se uskutečnila vycházka třídy 7. A na jezírka admin
25. 6. 2013, 8:30 Výlet 7. A do Karlovy Studánky a na Praděd admin
25. 6. 2013, 8:35 Seznam sešitů admin
27. 6. 2013, 9:30 Informace pro rodiče budoucích prvňáčků admin
19. 7. 2013, 10:03 Čimelice, aneb nová zkušenost admin
11. 9. 2013, 13:12 Pohledy 1989 admin
11. 9. 2013, 13:16 Informace od Eskáčka admin
11. 9. 2013, 13:22 Soutěž s Panasonicem admin
12. 9. 2013, 11:06 Zayferus 2013 admin
28. 9. 2013, 18:12 Výsledky okresního kola přespolního běhu v Břidličné - 2013 admin
7. 10. 2013, 20:40 AESKÁČKO informuje admin
7. 10. 2013, 20:45 Deváťáci a jejich EVVO prográmky admin
21. 10. 2013, 11:38 Setkání s netopýry admin
25. 10. 2013, 10:10 Pozvánka na uspávání broučků 2013 admin
4. 11. 2013, 11:56 Výlet za odměnu admin
4. 11. 2013, 12:04 Žákovská ekologická konference Praha admin
4. 11. 2013, 12:16 Výroční zpráva 2012/2013 admin
12. 11. 2013, 20:22 Broučci už šli do hajan :-) admin
15. 11. 2013, 13:04 Veletrh řemesel 2013 admin
25. 11. 2013, 11:23 Opět jsme se neztratili :-) admin
25. 11. 2013, 11:31 Milá návštěva admin
30. 11. 2013, 9:29 Projekt Stage 14 admin
3. 12. 2013, 11:47 Zájezd žáků devátých tříd do divadla admin
15. 12. 2013, 13:26 Den na Střední průmyslové škole stavební v Opavě admin
16. 12. 2013, 11:03 Navštívili nás čerti admin
20. 12. 2013, 9:44 Začala nám lyžařská sezóna admin

Rok 2012 (61 textů)

Datum Nadpis Autor Kategorie
6. 1. 2012, 11:06 Vánoční dílny admin Ukázkové téma
13. 1. 2012, 11:42 Zápis dětí do 1. tříd admin Ukázkové téma
26. 1. 2012, 17:24 Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR admin Ukázkové téma
28. 1. 2012, 20:56 Závody ve skocích přes švihadlo admin Ukázkové téma
14. 2. 2012, 14:26 Zimní pobyt 5. A na horách admin Ukázkové téma
21. 2. 2012, 14:26 Lyžařský výcvik sedmých tříd admin Ukázkové téma
21. 2. 2012, 22:35 Modely pokojíčků admin Ukázkové téma
21. 2. 2012, 22:45 Ani v zimě nezahálíme… admin Ukázkové téma
9. 3. 2012, 11:09 Recitační soutěž admin Ukázkové téma
15. 3. 2012, 11:18 Koulelo se, koulelo admin Ukázkové téma
18. 3. 2012, 22:47 Světošlápci ze 4. B admin Ukázkové téma
8. 4. 2012, 22:55 Návštěva Jeskyní Na pomezí a lázeňského města Jeseník admin Ukázkové téma
8. 4. 2012, 23:02 Hody, hody, doprovody… admin Ukázkové téma
12. 4. 2012, 21:36 Okresní kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd - Krnov admin Ukázkové téma
12. 4. 2012, 22:08 Tralali, tralala… admin Ukázkové téma
12. 4. 2012, 22:34 English4Games admin Ukázkové téma
12. 4. 2012, 22:37 KORÁLKIÁDA admin Ukázkové téma
23. 4. 2012, 13:08 Den Země v Břidličné admin Ukázkové téma
27. 4. 2012, 12:13 Změna cen obědů admin Ukázkové téma
4. 5. 2012, 10:24 Lesní pedagogika admin Ukázkové téma
4. 5. 2012, 10:26 Výpravy za poznáním admin Ukázkové téma
9. 5. 2012, 21:26 Živá zahrada admin Ukázkové téma
11. 5. 2012, 12:53 Velká dětská tombola! admin Ukázkové téma
15. 5. 2012, 11:57 Probouzení 2012 admin Ukázkové téma
15. 5. 2012, 12:04 Novinka pro členy klubu SK Břidličná admin Ukázkové téma
15. 5. 2012, 21:59 Soutěž ve šplhu admin Ukázkové téma
24. 5. 2012, 12:52 Chválíme se admin Ukázkové téma
30. 5. 2012, 21:12 Májová notička 2012 admin Ukázkové téma
30. 5. 2012, 21:19 Sluníčko, pampeliška či zlatá kytička admin Ukázkové téma
30. 5. 2012, 21:51 Upozornění pro strávníky školní jídelny admin Ukázkové téma
1. 6. 2012, 12:03 Máte zájem o svačinky admin Ukázkové téma
11. 6. 2012, 21:26 Herpetolog Ivan Zwach admin Ukázkové téma
22. 6. 2012, 10:02 admin Ukázkové téma
28. 6. 2012, 22:11 Mimořádné ocenění admin Ukázkové téma
28. 6. 2012, 22:19 Inovace výuky angličtiny s podporou informačních technologií admin Ukázkové téma
2. 9. 2012, 21:53 Ahoj děvčata a kluci, admin Ukázkové téma
2. 9. 2012, 22:00 SK přichází s novinkami admin Ukázkové téma
3. 9. 2012, 19:07 Naši prvňáčci admin Ukázkové téma
27. 9. 2012, 11:00 Tenkrát na Západě admin Ukázkové téma
27. 9. 2012, 11:10 Okresní kolo v přespolním běhu admin Ukázkové téma
27. 9. 2012, 12:01 Poslední den školního roku 2011/2012 admin Ukázkové téma
5. 10. 2012, 13:43 Den boje proti rakovině - poděkování admin
7. 10. 2012, 14:02 Seznam kroužků v tomto školním roce admin
7. 10. 2012, 22:15 Finále bude na jaře admin
16. 10. 2012, 13:05 Manitou nám přál admin
23. 10. 2012, 10:38 Organizační změny u svačinek admin
23. 10. 2012, 14:30 Projekt EU FOR ALL admin
29. 10. 2012, 10:29 Sbírka PET vršků admin
5. 11. 2012, 21:24 Zima klepe na dveře admin
14. 11. 2012, 12:25 Hurá, konečně vaříme! admin
14. 11. 2012, 12:28 Veletrh řemesel admin
15. 11. 2012, 14:00 Poděkování admin
26. 11. 2012, 8:25 Míchání nápojů admin
28. 11. 2012, 22:05 Planeta Země 3000 admin
29. 11. 2012, 22:50 Pozvánka admin
29. 11. 2012, 22:56 Přebor školy ve skocích přes švihadlo admin
7. 12. 2012, 12:49 Zdobení perníčků a vyřezávání z ovoce a zeleniny admin
7. 12. 2012, 12:50 Rozsvěcování vánočního stromečku v Břidličné admin
11. 12. 2012, 10:11 Pečeme perníčky admin
11. 12. 2012, 11:44 Krásné dopoledne v mateřské škole admin
16. 12. 2012, 22:35 Adventní zastavení, aneb chvíle mezi seniory admin

Rok 2011 (27 textů)

Datum Nadpis Autor Kategorie
8. 2. 2011, 18:38 Základní škola Břidličná opět naděluje admin Ukázkové téma
13. 2. 2011, 18:48 Evropa kolem nás admin Ukázkové téma
7. 3. 2011, 17:07 Genius 1/2011 admin Ukázkové téma
24. 3. 2011, 20:40 Opět v Praze admin Ukázkové téma
27. 3. 2011, 21:38 Výukový program v EKO Sluňákov admin Ukázkové téma
27. 3. 2011, 21:42 Raci admin Ukázkové téma
13. 4. 2011, 9:57 Okresní kola olympiád v ZŠ Břidličná admin Ukázkové téma
13. 4. 2011, 10:17 Letní tábor 2011 admin Ukázkové téma
26. 4. 2011, 9:49 Velikonoční dílna admin Ukázkové téma
26. 4. 2011, 9:57 Broučci admin Ukázkové téma
16. 5. 2011, 8:24 Probouzení broučků a jarní mini flóra admin Ukázkové téma
16. 5. 2011, 8:28 Vítání ptačího zpěvu admin Ukázkové téma
16. 5. 2011, 9:22 Netradiční výuka na Lesní správě Janovice admin Ukázkové téma
27. 6. 2011, 8:23 Ohlédnutí za úspěšnou akcí admin Ukázkové téma
27. 6. 2011, 8:52 Jaro ožívá 2011 admin Ukázkové téma
27. 6. 2011, 8:58 Vrškování admin Ukázkové téma
4. 7. 2011, 10:43 Recyklohraní admin Ukázkové téma
22. 7. 2011, 14:21 Naši vycházející žáci admin Ukázkové téma
22. 7. 2011, 14:37 Na konci školního roku jsme odměnili nejlepší žáky naší školy admin Ukázkové téma
1. 8. 2011, 14:09 Školní ZOO koutek a prázdniny admin Ukázkové téma
3. 9. 2011, 9:17 Všichni zaměstnanci školy Vám přejí úspěšné vkročení do nového školního roku admin Ukázkové téma
14. 9. 2011, 9:03 SK Břidličná ve školním roce 2010/2011 admin Ukázkové téma
14. 9. 2011, 9:11 Pryč s mobilem i nudou admin Ukázkové téma
4. 10. 2011, 12:06 Přespolní běh - školní kolo admin Ukázkové téma
4. 10. 2011, 12:30 Cesta za dobrodružstvím admin Ukázkové téma
17. 10. 2011, 20:45 Opět se hlásí přírodovědný kroužek Břidličná admin Ukázkové téma
11. 12. 2011, 20:56 Košík plný radosti admin Ukázkové téma

Rok 2010 (49 textů)

Datum Nadpis Autor Kategorie
4. 1. 2010, 10:03 Cinestar Olomouc admin Ukázkové téma
5. 1. 2010, 13:36 Ohlédnutí za rokem 2009 aneb o čem jsme ještě nepsali admin Ukázkové téma
3. 2. 2010, 11:07 Maškarní karneval na 1. stupni admin Ukázkové téma
4. 2. 2010, 13:08 Zápis do 1. třídy admin Ukázkové téma
5. 2. 2010, 10:31 Sbírka na Haiti - díky admin Ukázkové téma
5. 2. 2010, 10:35 Škola udržitelného rozvoje prvního stupně admin Ukázkové téma
5. 2. 2010, 11:53 Vyúčtování stravného admin Ukázkové téma
17. 2. 2010, 13:55 Lyžařský výcvik 2010 admin Ukázkové téma
17. 2. 2010, 14:05 Reprezentovali nás na zimní olympiádě admin Ukázkové téma
24. 2. 2010, 10:06 Okresní soutěž v recitaci admin Ukázkové téma
11. 3. 2010, 11:07 Jak jsme bruslili admin Ukázkové téma
11. 3. 2010, 11:20 Jak jsme v Rýmařově vyhráli admin Ukázkové téma
17. 3. 2010, 10:25 Okresní kolo Olympiády v českém jazyce admin Ukázkové téma
17. 3. 2010, 14:34 Exkurze do ptačí říše a za živou vodou admin Ukázkové téma
24. 3. 2010, 10:03 Jumping Drums admin Ukázkové téma
26. 3. 2010, 12:25 Ohlédnutí za okresním kolem Zeměpisné olympiády admin Ukázkové téma
31. 3. 2010, 12:09 School Star 2010 admin Ukázkové téma
31. 3. 2010, 12:44 Turnaj ve Street Hockey admin Ukázkové téma
15. 4. 2010, 13:23 Oranžová učebna - zapojte se s námi admin Ukázkové téma
26. 4. 2010, 8:58 ZŠ Břidličná ve Velkém finále Street hockey admin Ukázkové téma
28. 4. 2010, 14:35 Biologická olympiáda admin Ukázkové téma
5. 5. 2010, 12:12 Probouzení broučků admin Ukázkové téma
5. 5. 2010, 12:28 Den Země s 4. A i B. admin Ukázkové téma
7. 5. 2010, 10:27 3 dny a 2 noci u vojáků admin Ukázkové téma
7. 5. 2010, 10:32 Čtvrťáci v Praze admin Ukázkové téma
10. 5. 2010, 10:29 CLEAN UP – neboli Ukliďme svět či Den Země admin Ukázkové téma
13. 5. 2010, 11:21 Jak jsme prožili Den Země admin Ukázkové téma
14. 5. 2010, 13:20 Májová notička 2010 admin Ukázkové téma
19. 5. 2010, 12:15 Den boje proti rakovině admin Ukázkové téma
19. 5. 2010, 12:20 Přírodopisné soutěže v ZŠ Břidličná admin Ukázkové téma
26. 5. 2010, 11:16 AJ v 6. A admin Ukázkové téma
1. 6. 2010, 8:10 Projekt: “Školička sportu v zimě i v létě“ admin Ukázkové téma
1. 6. 2010, 8:21 Jumping drums – koncertní show bubeníků admin Ukázkové téma
9. 6. 2010, 8:02 Exkurze ve firmě StyroTrade admin Ukázkové téma
9. 6. 2010, 8:18 Výstava v klubu ASK Břidličná admin Ukázkové téma
9. 6. 2010, 8:28 Projekt Škola škole na ZŠ Břidličná admin Ukázkové téma
9. 6. 2010, 8:34 Okno do hlubin, aneb Živá příroda ve škole admin Ukázkové téma
10. 6. 2010, 10:23 Den dětí OSV admin Ukázkové téma
17. 6. 2010, 10:20 Školní akademie - Tentokrát s Machem a Šebestovou admin Ukázkové téma
24. 6. 2010, 8:09 Ajax ve škole admin Ukázkové téma
24. 6. 2010, 8:21 Páťáci v Praze admin Ukázkové téma
24. 8. 2010, 15:33 Učitelský sbor 2009-2010 admin Ukázkové téma
4. 10. 2010, 20:32 Školní prožitková zahrádka admin Ukázkové téma
4. 10. 2010, 20:44 Soutěž „Voda živá“ admin Ukázkové téma
10. 10. 2010, 12:59 Okresní kolo v přespolním běhu admin Ukázkové téma
10. 10. 2010, 15:44 Školička sportu v zimě a v létě admin Ukázkové téma
17. 10. 2010, 10:52 Krajský přebor v přespolním běhu pro základní školy admin Ukázkové téma
29. 10. 2010, 8:22 Fotogalerie z krajského kola přespolního běhu pro střední školy admin Ukázkové téma
11. 11. 2010, 10:44 Genius 4/2010 admin Ukázkové téma

Rok 2009 (11 textů)

Datum Nadpis Autor Kategorie
10. 9. 2009, 17:59 Nové webové stránky školy admin Ukázkové téma
12. 11. 2009, 11:09 Deváťáci v AL-Invest admin Ukázkové téma
18. 11. 2009, 14:19 Krajská soutěž ORIGIN admin Ukázkové téma
18. 11. 2009, 14:57 Jak jsme skákali admin Ukázkové téma
1. 12. 2009, 8:04 Beseda s odborníkem admin Ukázkové téma
1. 12. 2009, 8:08 Zlatá Praha admin Ukázkové téma
8. 12. 2009, 14:29 Olympiáda v českém jazyce admin Ukázkové téma
9. 12. 2009, 14:16 School Star 2009 admin Ukázkové téma
10. 12. 2009, 12:48 Orion Cup admin Ukázkové téma
18. 12. 2009, 13:41 Stravování ve školní jídelně admin Ukázkové téma
18. 12. 2009, 14:14 Vánoční dílny na 2. stupni admin Ukázkové téma

 

Motto školy v návaznosti na environmentální výchovu a sport:
„Komu se nelení, tomu se zelení“

© 2009 - 2012 Základní škola Břidličná, Komenského 360, Břidličná, 793 51; tel.: +420 554286104

web používá Redakční systém pro blog, design by Vaci