Třídní učitelka: Mgr. Bc. Marcela Kůdelová
E-Mail: marcela.kudelova@skolabridlicna.cz
Telefon: +420 595 538 451