6. A
Rozvrh hodin

Třídní učitelka: Mgr. Bc. Marcela Kůdelová
E-mail: marcela.kudelova@skolabridlicna.cz
Telefon: 595 538 451
Asistent pedagoga: Bc. Eva Konrádová, DiS.