5. A
Rozvrh hodin

Třídní učitelka: Mgr. Hana Dobrozemská
E-Mail: hana.dobrozemska@skolabridlicna.cz
Telefon: +420 595 538 421
Asistent pedagoga: Marcela Mísařová