4. B

Třídní učitelka: Jarmila Křenková
E-Mail: jarmila.krenkova@skolabridlicna.cz
Telefon: +420 595 538 412