Rozvrh hodin

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Václavíková
E-Mail: ivana.vaclavikova@skolabridlicna.cz
Telefon: +420 595 538 441
Asistent pedagoga: Gabriela Majerová