To je název ekologicko – chovatelského programu, který se v úterý 9. 5. 2023 uskutečnil i na naší škole. Postupně se ho zúčastnili žáci 6. A, 7. A a 8. A. Nu, a odpoledne žáci z chovatelského kroužku. Pravda, zde se díky otázkám program z devadesáti minut protáhl na plné dvě hodiny :-). Pan RNDr. Jaromír Vachutka totiž trpělivě odpovídal na dotazy týkající se problémů v chovech našich malých chovatelů.

Cílem vzdělávacího programu bylo dětem ukázat praktický přínos chovatelství a přiblížit jim všechny chovatelské směry. S pomocí prezentace, krátkých videí i živé expozice žákům představit základní chované i vzácné druhy exotického ptactva. Přiblížit jim stavbu ptačího těla, ekologii i etologii vybraných druhů.

Živou expozici tvořilo 16 druhů.

Celý program, byl velmi poutavý a žáky moc bavil. Více napoví pořízené fotografie.

Závěrem děkuji za finanční zajištění programu Asociaci středoškolských klubů České republiky z.s. a za trpělivý výklad dlouholetému chovateli exotů, panu RNDr. Vachutkovi.

Mgr. Květa Děrdová
vedoucí SK ASK ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *