Realizace testování tělesné zdatnosti proběhlo v období říjen a listopad 2022, a to pro žáky 3. a 7. tříd základních škol v ČR. V únoru jsme obdrželi výsledky tohoto měření, které probíhalo ve 4 disciplínách:

  • 1. člunkový běh 4 x 10 m,
  • 2. leh / sed,
  • 3. skok daleký z místa,
  • 4. vytrvalostní člunkový běh.

Základní přehled ukazuje formou grafu porovnání rozložení výsledků žáků a žákyň školy s rozložením výsledků všech žáků v ČR, kteří se účastnili celostátního testování tělesné zdatnosti realizovaného Českou školní inspekcí ve školním roce 2022/2023.

Po vyhodnocení těchto údajů lze říci, že žáci naší školy mají obdobné výsledky, jako ostatní děti na jiných základních školách, což můžete vidět v přiložených grafech.

I nadále budeme nejen v hodinách TV, ale i odpoledních kroužcích žáky k pohybovým aktivitám motivovat a podporovat.

Mgr. Markéta Barschová, MBA
ředitelka školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *