Letošní, již pátý ročník soutěže mladých chovatelů, spojený s výstavou drobného zvířectva, se uskutečnil v neděli 11. 9. 2022 v chovatelském areálu Na Poličce, v Břidličné.

Uspořádala ji Okresní organizace Českého svazu chovatelů Bruntál, ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu chovatelů Břidličná.

Přes 50 mladých chovatelů, z pěti okresů ČR, soutěžilo v odbornostech holubi, drůbež, králíci, králičí HOP, exotické ptactvo, kočky, psi, akvaristika, teraristika, kožešinová zvířata a hlodavci. Čekal na ně opět písemný test znalostí v dané odbornosti a dále poznávačka.

V rámci doprovodného programu, měli soutěžící i návštěvníci, možnost vyslechnout přednášky z oboru teraristiky, exotického ptactva, nebo shlédnout ukázku agility sportu členů Jestřábí z.s. Oskava. Zájemci měli nově možnost absolvovat i workshop, zaměřený na posuzování morčat. Do něj se zapojilo 15 malých chovatelů a pod vedením Mgr. Andreji Kroftové, která je celorepublikovou posuzovatelkou, která neváhala přijet na akci až z Prahy, se naučili základy posuzování morčat. Rovněž si vyzkoušeli i jejich vystavování. Na naši mini výstavu se sešlo 10 morčat. A byla mezi nimi i taková, která získala 99 bodů, 97,5 bodů a 97 bodů což je ze 100 možných, opravdu krásné hodnocení.

K příjemnému průběhu celé soutěže přispěli bezesporu i všichni sponzoři, kteří neváhali podpořit organizátory, ale především soutěžící. Konkrétně to byla firma Dajana PET, s. r. o., MK Fruit, HAVLÍK OPAL spol. s r. o., firma Fitmin, Tekro, spol. s r. o., a společnost Krmný-hmyz. Dále již tradičně Asociace středoškolských klubů České republiky, z. s., která finančně zajistila doprovodný program. Všem patří velké poděkování!

Vraťme se ale k samotné soutěži. Jak si vedli naši žáci? Bojovali hned v osmi odbornostech. Konkrétně: Natálie Stárková zvládla velmi úspěšně odbornost KRÁLÍCI a obsadila krásné 2. místo. V odbornosti EXOTICKÉ PTACTVO hájila naše barvy, a to velmi úspěšně Petra Volková. Obsadila totiž 1. místo! Neztratila se ani Michaela Fúziková, která skončila na 3. místě. Zastoupení jsme měli i v odbornosti KOČKY, kde jsme stupně vítězů ovládli. První místo vybojoval Tomáš Kůdela, na 2. místě skončil Václav Repáň a na 3. místě skončila Nikola Repáňová. V odbornosti PSI, nás tentokrát hájila děvčata, která teprve začínají, tak jim stupně vítězů utekly. V odbornosti AKVARISTIKA se na 1. místě umístil Martin Volek a na 2. místě Jan Loukota. Honza však bojoval i v odbornosti TERARISTIKA, kde obsadil 1. místo a na 2. místě skončila Isabell Olejárová. Nejvíce našich žáků soutěžilo již tradičně v odbornosti HLODAVCI. V kategorii starších, se na 3. místě umístil Tomáš Praslička a na 2. místě naše bývalá žákyně Ivana Široká. V kategorii mladších, jsme pomyslnou bednu opět ovládli :-)! Na 1. místě skončila Viktorie Miková, na 2. místě Ema Bajgrová a na 3. místě skončil David Vlček. Poslední odbornost, kde jsme měli zastoupení, byla KOŽEŠINOVÁ ZVÍŘATA. Zde se na 1. místě umístila Jana Krištiáková.

Pochvalu si však zaslouží všichni soutěžící, bez ohledu na umístění!!! Rovněž si ji zaslouží i ti, kteří sebrali odvahu a vystavovali svá morčátka.

Mgr. Květa Děrdová
vedoucí kroužku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.