Letošní celostátní kolo 54. ročníku vědomostní soutěže mladých chovatelů, se uskutečnilo ve dnech 17. – 21. 8. 2022, v prostorách Střední školy stavební Jihlava.

Tak jako ve všech klasických olympiádách i zde je soutěž složena z několika částí. Skládá se z testu znalostí ve vybrané odbornosti, který tvoří 30 otázek. Dále soutěžící předvedou praktické dovednosti v poznávačce, kde je rovněž 30 objektů.  Vybrané objekty se soutěžící snaží pojmenovat i latinsky. Poslední, třetí část soutěže, je věnovaná obhajobě písemné práce, kterou soutěžící zaslali již v červnu. Odborná práce je totiž jedním z kritérií případného pozvání do republikového kola.

Své znalosti si v letošním ročníku porovnávali nejlepší mladí chovatelé z 22 okresů České republiky. Zastoupeno bylo všech dvanáct odborností – králíci, drůbež, holubi, ovce a kozy, exotické ptactvo, akvarijní ryby, teraristika, hlodavci, kočky, psi, fretky, nutrie a činčily, a rovněž králičí hop.

Samozřejmě, že účastníci měli připravený i bohatý doprovodný program. Mohli navštívit Muzeum v Jihlavě, projít historickou část města, navštívit jihlavské podzemí, ale i ZOO Jihlava. Nu, a večer si mohli poslechnout odborné přednášky. 

Mezi soutěžícími z jednotlivých okresů, nechyběli ani zástupci okresu Bruntál, a tím, ani chovatelský kroužek Břidličná.

Naši soutěžící nereprezentovali jen samotnou ZŠ Břidličná a náš chovatelský kroužek, ale i ZO ČSCH Břidličná. A v neposlední řadě Asociaci středoškolských klubů České republiky z.s., jejíž jsou členy, a které patří velké poděkování za poskytnutí nemalých prostředků na zaplacení pobytu a celoroční podporu kroužku. Rovněž se společně s Městem Břidličná, podílela na uhrazení dopravy do Jihlavy a zpět.

Naši soutěžící letos soutěžili hned v osmi odbornostech. Konkrétně se do boje v odbornosti Hlodavci v I. kategorii, pustila děvčata Viktorie Miková a Ema Bajgrová. Byl to pro ně složitý boj, vždyť obhajovala loňská skvělá umístění. Ale i letos děvčata soutěž ovládla. Viktorka byla na 1. místě a Ema skončila hned za ní, na 2. místě. Nutno dodat, že Viki chyběly 3 body od celkového maximálního počtu, tedy 100 bodů. V odbornosti Exotické ptactvo, nás letos zastupovaly dvě Petry. V I. kategorii, to byla Petra Volková, která udělala veliký skok ve svých vědomostech. To se jí vyplatilo, z loňského 4. místa, se posunula na nejvyšší příčku, tedy získala 1. místo. V II. kategorii soutěžila, jako nováček Petra Gazdíková, a i ona se neztratila, získala 3. místo.  Svá želízka v ohni, jsme měli i v odbornosti Kočky. Zde získal 1. místo Tomáš Kůdela, jehož písemná práce získala plný počet bodů.  Na 3. místě ve stejné odbornosti skončil Václav Repáň, pro kterého to byla opravdu vydařená soutěžní premiéra.  Zastoupení jsme měli i v odbornosti Akvaristika. Zde se na 1. místě umístil Martin Volek. Jeho práce porotu zaujala natolik, že ji doporučila k otištění v časopise Chovatel.  Na 3. místě skončil Jan Loukota, který soutěžil, a opět se ziskem 3. místa, i v odbornosti Teraristika. I jeho práce o mnohonožkách, dostala doporučení k otištění. V této odbornosti jsme soutěž ovládli. V II. kategorii získal 1. místo Jakub Hošek, který porotu zaujal i naprosto parádní poznávačkou, ve které ztratil pouhý bod, a jeho latina byla na vysoké úrovni. V kategorii I. spolu s Honzou Loukotou soutěžila i Isabell Olejárová, která obsadila 2. místo.  Nově jsme měli letos zastoupení i v odbornosti Psi. Zde naše barvy hájila Hana Černošková. I přesto, že to byla její soutěžní premiéra, tak se rovněž neztratila. Naopak, obsadila ve své kategorii 3. místo. V odbornosti Králíci, máme rezervy, ale i tak si Natálie Stárková zaslouží pochvalu. Zkusila si soutěž, a když doladí poznávačku, určitě to příště vyjde. Že už by to stačilo? Ne, ještě jeden nováček, a to v odbornosti Fretky, nutrie a činčily.  Zde se za nás prala Jana Krištiaková, nu a opravdu dobře. Získala 2. místo. O tom, že se na soutěž připravovala opravdu pečlivě, svědčí i její výsledek testu, kde získala plný počet bodů.

Na celostátní kolo se v přípravné kategorii podíval i David Vlček, který byl porotou hodnocen jako nadějný budoucí soutěžící v kategorii Hladovci.

Všem soutěžícím patří velká pochvala nejen za skvělé výkony na soutěži, ale především za vzornou přípravu během školního roku i o prázdninách. Přejeme jim hodně dalších úspěchů v přírodovědných soutěžích a radosti z chovatelských úspěchů.

A co říci závěrem? Poděkování si zaslouží nejen sponzoři této akce, ale především její pořadatelé! Rovněž, je však na místě velice poděkovat Autobusové a mikrobusové dopravě Ing. Josef Petrík , a jeho řidičům za trpělivost, pochopení pro mladé chovatele a opravdu profesionální přístup.

Mgr. Květa Děrdová
vedoucí kroužku a odbornosti hlodavci OO Bruntál

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.