Pořád se něco děje!

V květnu a v červnu proběhly dvě vzdělávací akce se zaměřením na přírodní vědy. V květnu to byla akce „Experimenty s Vernierem pro začátečníky a mírně pokročilé“ – finančně tuto akci podpořil ASK ČR z.s. a v červnu „Praktická dílna v EDUbusu“ – garantem MAS Rýmařovsko. Tyto akce však byly zejména určeny pro pedagogické pracovníky. První workshop, který vedl Mgr. Pavel Böhm ze společnosti Edufor s. r. o., proběhl u nás ve škole, účastnily se ho dvě vyučující z naší školy a dalších 5 ze škol okolních. Navíc zde byli i žáci 7. B třídy, kteří s čidly Vernier pravidelně pracují v rámci svých badatelských projektů i příprav na soutěže. Během semináře se účastníci naučili pracovat s různými čidly (teploměry, siloměr, tlakoměr, ampérmetr, voltmetr, čidly na měření kyslíku či oxidu uhličitého a další), seznámili se s online aplikacemi i programy k využití čidel při různých měřeních.

Praktické dílny v EDUbusu se zúčastnila jedna vyučující z naší školy. Účastníci se seznámili s mobilní laboratoří EDUbus, k čemu slouží a co mohou účastníci v rámci výukových programů shlédnout. Samotní pedagogové si v rámci dílny vyzkoušeli programování, měřící techniku PASCO a stavebnici BOFFIN.

Děkujeme garantům těchto vzdělávacích programů a už plánujeme, jaké nové pomůcky nakoupit pro výuku přírodovědných předmětů, aby byla pro žáky zajímavější.

Mgr. Pavla Kupková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.