Už delší dobu je výuka, a tím více i volnočasové aktivity, poznamenány nejrůznějšími covidovými opatřeními. Ty, ve své podstatě tlumí zájem žáků, rozšiřovat si své znalosti, nad rámec povinné výuky. A nejinak, je tomu i s pořadateli různých soutěží, olympiád a dalších aktivit. Tím více jsme uvítali další ročník vědomostní soutěže MLADÝ ZOOLOG 2021, pořádané ZOO Ostrava. Tentokrát na téma Ryby a rybníkářství v České republice.

A jak jinak, než že se do ní přihlásili naši žáci z přírodovědného kroužku. Jmenovitě Martin Volek, Jan Loukota, Hana Černošková a Ema Bajgrová. Ti neváhali napnout síly a obětovat čas nad rámec běžné přípravy, dokonce i ve dnech podzimních prázdnin, aby se mohli plnohodnotně zapojit do měření sil se žáky ZŠ a víceletých gymnázií, přihlášených z celého Moravskoslezského kraje. Soutěž je již tradičně rozdělena do dvou kategorií. Naši žáci soutěžili v kategorii I., která je určená žákům 6. – 7. tříd ZŠ a víceletých gymnázií. Přihlásilo se do ní celkem 104 soutěžních týmů. Zastoupení jsme měli i v kategorii II., která je určená žákům 8. a 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií. Nakonec však vzhledem k vyhlášené karanténě 9. třídy, mohl obhajovat naši školu mezi 84 týmy, jen samotný Adam Zůbek.

Dalo by se toho o výše uvedené soutěži napsat daleko více, ale chápu, že všechny zajímá hlavně to nejdůležitější. Jak se našim podařilo zúročit nabyté vědomosti? Tak vás už nebudeme napínat a rovnou se pochlubíme skvělým výsledkem 🙂 V I. kategorii se Baby team Ježci, složený z Martina Volka, Jana Loukoty, Hany Černoškové a Emy Bajgrové umístil na děleném 5. – 6. místě! Nechal tak za sebou 98 soutěžních družstev. V kategorii II. se Adam Zůbek rval i za své kamarády tak statečně, že skončil na děleném 8. – 11. místě, a to z 84 družstev. To znamená, že oba týmy postoupily do finále!!! To se snad uskuteční v sobotu 27. 11. 2021. Co k tomu dodat? Jen to, že všem našim soutěžícím moc děkujeme za vzornou přípravu a reprezentaci nejen přírodovědného kroužku SK ASK ČR Břidličná a naší školy, ale celé Břidličné! Věřím, že jim budeme všichni držet palce nejen ve finále, ale i do dalších soutěží!!

Mgr. Květa Děrdová
vedoucí kroužku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *