Vážení rodiče, milí žáci,

přinášíme vám první informace v souvislosti se zahájením školního roku 2021/2022. Letošní vyučování bude zahájeno 1. září a bude ovlivněno povinností provádět ve školách screeningové testování.

Žáci 1. až 5. ročníku se dostaví do školy do svých tříd na 7:55 (školní družina bude v provozu od 6:30). Při pohybu po chodbách a ve společných prostorech musí mít nasazenu ochranu úst a nosu.

Ve třídách za přítomnosti třídních učitelů, vychovatelek školní družiny a asistentek proběhne nejdříve testování neinvazivními antigenními testy, které pro žáky zajistí škola (je možné použít i vlastní donesený test, je-li uveden na seznamu schválených testů). Toto testování se netýká žáků 1. ročníku, v jejich případě proběhne testování ve třídě následujícího dne, tedy 2. září po zahájení výuky.

Žáci 6. až 9. ročníku přijdou do svých tříd 1. 9. na 7:55, proběhne 1. ze tří testování. Další testování se uskuteční v pondělí 6. září a čtvrtek 9. září. Na jeho výsledcích bude záležet, jaká opatření budou v příštích týdnech platit.

Pohyb zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy je stále omezen. To znamená, že rodiče prvňáčků prosíme o dodržování zásad osobní a respirační hygieny a důsledné používání ochrany úst a nosu. I nadále platí zákaz vstupu pro osoby se symptomatickými příznaky virového infekčního onemocnění.

Přítomnost zákonných zástupců při testování je opět možná, jde ale pouze o zákonné zástupce žáků 1. -3. ročníku.

Testování nepodstupují:

  • žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost (14 dnů po plně dokončeném očkování),
  • žáci po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu – nutno doložit lékařským potvrzením, nebo žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.)

Pokud se žák testování ve škole nepodrobí, může se zúčastnit prezenční výuky, ale za podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Po celou dobu pobytu ve škole musí používat ochranu dýchacích cest. Nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních. Nesmí zpívat, používá hygienické zařízení určené pro žáky, kteří se nepodrobí testování, při konzumaci svačinek samozřejmě ochranu úst a nosu nepoužívá, ale musí jíst v lavici nebo u stolu. Všechna tato opatření platí pouze po dobu tří počátečních testování.

Pokud žák (zákonný zástupce) odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola mu v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nemůže umožnit osobní přítomnost na vzdělávání a poskytování školských služeb (družina). Takový žák není automaticky omluven, zákonný zástupce se při omlouvání řídí školním řádem.

Další podrobnější informace naleznete v Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 ze dne 17. srpna 2021.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *