Poslední den školního roku se nerozdává jen vysvědčení, ale také se tradičně loučíme s absolventy naší školy, tedy s dětmi z 9. ročníku. Rozloučení se konalo ve školní jídelně, kterou si žáci 9. A přichystali a doplnili o plátno a počítač.

V 10 hodin byla již jídelna plná. Přišli se rozloučit zástupci města v čele s panem starostou, vedení školy a vyučující. Moderátoři Karolína Pavlíková, Jan Repáň a Dominik Smékal všechny přítomné přivítali a přednesli svou děkovnou řeč za celou třídu. Poté se všichni společně podívali na okamžiky, které od první třídy až do deváté tato třída prožila, zavzpomínali na různé akce, výlety i zajímavé hodiny.

Následovala chvilka dojetí, kdy vždy jeden žák poděkoval milou a vtipnou formou přímo některému z přítomných pedagogů.

Slovo si vzali také pan ředitel a pan starosta. Poděkovali našim žákům za dobrou práci během školní docházky s přáním, aby se jim na středních školách také dařilo a vrátili se nám do Břidličné zpět jako kvalifikovaní lidé z různých oborů, které je zde potřeba.

Pokračovali jsme prezentací žáků, kdy se za pomoci fotografií a grafiky měli představit, jací byli a kam budou směřovat jejich další kroky.

Následovalo ocenění žáků, kteří pracovali nad rámec svých povinností a reprezentovali výborným způsobem školu v různých soutěžích a akcích.

Nakonec všichni žáci dostali pamětní list a hrníček od školy i milý dárek od města Břidličná. Také žáci měli pro své učitele něco na památku. Společně se dlouze loučili, vzpomínali i přáli si navzájem hodně štěstí v dalším životě.

Po společném fotografování nezbylo už nic jiného, než si říci na shledanou a vyjít vstříc prázdninovým dobrodružstvím.

Mgr. Bc. Marcela Kůdelová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.