Nové opatření ve školství platné od 4. 1. 2021
Od 4. ledna 2021 dochází ve škole k těmto opatřením:

● 1. a 2. ročník chodí do školy, prezenční výuka probíhá dle běžného rozvrhu (mimo HV a TV).
● 3. – 9. ročník přechází na distanční výuku v systému MS Teams, rozvrhy obdržíte do 31. 12. od třídních učitelů, rozvrh je téměř shodný s tím, který byl již platný v listopadu. Připomínáme, že vyučovací hodiny začínají opět v celou hodinu (v 8.00, v 9.00, v 10.00 h).
● Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školského zařízení.

Družina
● Družina funguje dle běžného režimu pouze pro žáky 1. A, 1. B a 2. A na prezenční výuce, a to od 6:30 –7:30 a 11:30 –15:30.

Obědy
● Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat do jídlonosičů v době od 12:30 –13:30 h.
● Žáci 1. – 2. ročníku, kteří běžně navštěvují školní jídelnu, jsou ke stravování přihlášeni automaticky.
● Žáci a učitelé 3. – 9. ročníku se v případě zájmu o stravování musí přihlásit individuálně, a to e-mailem na adresu: kucharkyjidelna@seznam.cz.

Děkujeme za pochopení a přejeme klidný závěr roku a hodně zdraví do roku nového,

za vedení školy Mgr. Markéta Barschová, MBA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *