Vážení rodiče,

od středy 18. listopadu 2020 se obnovuje prezenční výuka pro žáky 1. a 2. tříd. Provoz školní družiny se pro tyto žáky nemění, otevíráme v 6:30, provoz družiny končí nejpozději v 15:30.

Otevřena také bude školní jídelna (bližší informace o školní jídelně jsou umístěny na webu školy).

Po celou dobu přítomnosti ve škole je nutné, aby žák nosil roušku a dodržoval pokyny pedagogů, hygienická pravidla apod. V případě dotazů se obracejte na třídní učitelky nebo vedení školy.

Pokud máte zájem o podrobné informace, naleznete je na webu MŠMT nebo MZČR, výňatek najdete níže.


PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL:

Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,
 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
 • žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),
 • žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a
 • žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.

 • Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.
 • Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
 • Je umožněn provoz školního klubu při základních školách při zdravotnickém zařízení.
 • Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *