Jak již jsme vás informovali dříve, právě tento projekt si v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro rok 2020 vybral k podpoře Moravskoslezský kraj.

Přes nepříznivou covidovou situaci, se život v ČR nezastavil. Nejinak je tomu i u nás v Břidličné. Proto se dne 16. 9. 2020 mohlo uskutečnit i slavnostní otevření spojené se zábavným odpolednem, určeným nejen žákům ze ZŠ Břidličná, ale i široké veřejnosti.

Prostě, kdo měl čas a chuť, určitě prožil příjemné odpoledne. Posuďte sami, na všechny čekal pracovní list, kde pomocí nových prvků plnili úkoly. Nejednalo se jen o samotné vyhledávání informací, ale i poznávání siluet u biotopu Rybník. Také vyrobený obrázek vybraného listu určitého stromu, který si zájemci odnesli, po práci na frotážovém pultu. Zkouškou postřehu a trpělivosti prošli všichni účastníci u našeho ptačího kuličkolamu.  Svůj hudební sluch si malí i velcí návštěvníci procvičili při plnění úkolu na dendrofonu. Za splnění všech úkolů čekala na návštěvníky i drobná odměna.

V rámci doprovodných aktivit, které si připravili žáci 9. A, si zájemci vyzkoušeli jednoduché chemické pokusy. Jednalo se o „Hrnečku vař“, „Poctivého nepálí“ nebo hrátky s balónky. Dále si mohli vyzkoušet práci s exhaustorem, cit na prožitkovém chodníčku, seznámit se s vybranými zástupci synantropních druhů, nebo se svěřenci chovatelského kroužku. A tak jste mohli vidět účastníky s pavoukem, švábem či mnohonožkou na ruce, ale i agamou a hadem.

Na otevření Zahrady Pohoda navazovala pro zájemce Mezinárodní noc pro netopýry, kterou vedl Mgr. Evžen Tošenovský z Popularizačního centra Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc, a rovněž člen společnosti ČSON. Zde se zájemci setkali s handicapovanými netopýry a při noční vycházce se naučili pracovat s ultrazvukovým detektorem.

O tom, že byly obě akce opravdu vydařené, vypovídají i pořízené fotografie.

Závěrem děkujeme za finanční podporu environmentálních aktivit naší školy Moravskoslezskému kraji. Rovněž děkujeme Mgr. Evženu Tošenovskému za trpělivost a čas, který věnuje nejen našim mladým přírodovědcům, ale i veřejnosti.  Poděkování si zaslouží i naši deváťáci, kteří se podíleli na hladkém průběhu celé akce.

Mgr. Květa Děrdová
koordinátor EVVO

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *