I v letošním školním roce, který byl pro přírodovědné aktivity netradiční, se žákům ZŠ Břidličná podařilo získat prestižní mezinárodní certifikát Lesní třídy.  Největší zásluhu sice mají žáci z přírodovědných kroužků SK ASK ČR Břidličná, ale letos jim v tom pomohli i naši deváťáci v rámci předmětu EVVO.  

Díky získání certifikátu jsme se na rok opět stali patrony 10m2 Nového pralesa, který od roku 2004, vzniká na Ještědském hřebeni.

Do této aktivity se pravidelně zapojujeme v rámci programu Les ve škole.  Jde o mezinárodní výukový program o lese. Program  funguje již ve 26 zemích světa. V ČR je do něj zapojeno více jak 300 škol. Hlavním cílem je umožnit žákům lepší poznání lesa. Vede je k praktickému poznání přírody.

Základní škola Břidličná je do programu Les ve škole zapojena řadu let a jeho prvky jsou implementovány do výuky většiny ročníků v přírodovědných předmětech, a poslední léta i v rámci mimoškolních vzdělávacích aktivit.

Mgr. Květa Děrdová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *