Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovolte mi, abych Vás všechny touto cestou pozdravila a popřála Vám pevné nervy a hlavně zdraví v této pro nás všechny nové a hlavně náročné době.

Byli jsme všichni, jak učitelé, tak vy rodiče i vaše děti postaveni před zcela novou věc. Nikdo ji neplánoval, nikdo ji nechtěl, ale je tady – karanténa, omezení pohybu, omezení setkávání i úplné zavření škol. Pro nás učitele je to výzva, sami hledáme cesty a způsoby jiného typu učení a určitě všichni chceme jediné: aby se vše co nejdříve vrátilo do normálu.

Nyní je však situace taková jaká je a my všichni hledáme cesty nejvhodnějších způsobů, jak dětem zadávat úkoly, které by mohly splnit. Tak jako vy chodíte do práce, tak vaše děti chodí do školy a učí se. A aby děti nevypadly ze zaběhnutého rytmu a splnily si alespoň částečně školní povinnosti, proto dostávají od nás učitelů úkoly. Je to vlastně učení se zodpovědnosti pro další svůj rozvoj a svůj další život.

Máme však i děti, které se velmi obtížně a nebo vůbec nedostanou na internet, a tudíž plnění úkolů pro ně může být velký problém. Oslovili jsme město, zda by v této situaci nenašlo řešení, jak alespoň částečně narovnat podmínky ke vzdělávání i těmto dětem. Chceme poděkovat paní místostarostce Kladníčkové, která oslovila Nízkoprahové zařízení Hope House, a to v určitém upraveném režimu poskytne dětem zázemí pro studium. Pokud by jste se rozhodli využít tuto možnost, kontaktujete prosím tuto organizaci. (Lucie Rolandová, mob.: 739141834, mail: RL.Lucy@email.cz)

Úkolem nás učitelů je nabídnout práci dětem, ne vám rodičům. Úkolem Vás rodičů dětí na 1. stupni je pomoci dětem se zvládáním informačních technologií. Nezáleží ani tak na tom, zda Pepík zvládne daný úkol stoprocentně sám a bez chyby, či Františka ho zvládne pouze přečíst, ale záleží hlavně na tom, že se oba o to pokusili a vypracovali ho podle svých možností a schopností. Většina učitelů určitě posílá i kompletní správné řešení a tak si děti mohou své výsledky zkontrolovat a popřípadě opravit. Toto učme své děti – zodpovědnosti za svou práci, za snahu zapojit se a provést třeba podle návodu kontrolu a opravu. Určitě to děti zvládnou i na prvním stupni – od třetí třídy nahoru.

Jsou děti, které to zvládnou samy, jsou děti, které vás požádají o radu, jsou děti, které požádají o radu učitele i na dálku, jsou možná i takové děti, které pracovat nebudou. Ale tak to v životě chodí a my všichni jim, prosím, ukazujme cestu, která je pro ně vhodná a z našeho pohledu pro život potřebná. Pomáhejme jim, když potřebují, hovořme s nimi o všem, co je zajímá, vyrobme s nimi v dílně nějaký výrobek, naučme je vařit, zpívejme si s nimi, hrajme si s nimi a hlavně nešetřete pochvalou a povzbuzením. Pomozme jim zvládnout toto těžké období.

Vážení rodiče/zákonní zástupci děkuji Vám za všechno. Před Vámi, kteří aktivně pomáháte svým dětem a třeba jim pomáháte při zvládnutí daných úkolů, smekám a klaním se. Ale ještě jednou zdůrazňuji, není třeba suplovat roli učitele a veškerý čas věnovat po práci škole. O to nám opravdu nejde!

Mějte se pěkně a věřím, že společnými silami toto období zvládneme!

S úctou a respektem k Vám Mgr. Pavla Kupková, Mgr. Hana Dobrozemská a celý pedagogický sbor

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *