Přijímací zkoušky

 • Jednotná přijímací zkouška proběhne 14 dní po znovuotevření škol.
 • Přijímacího řízení se mohou zúčastnit pouze ti uchazeči, kteří si v únoru podali přihlášku a ta obsahovala Všechny příslušné náležitosti (viz školský zákon).
 • Jednotná přijímací zkouška má dva písemné testy – jeden z oboru Český jazyk a literatura a druhý z oboru Matematika a její aplikace.
 • Bude pouze jeden termín pro konání přijímací zkoušky.
   1. Žák, který má na přihlášce dva maturitní obory – bude konat přijímací zkoušku na té škole, která je na prvním místě na přihlášce.
   2. Žák, který má na přihlášce jeden maturitní a jeden učební obor – bude konat přijímací zkoušku na škole s maturitním oborem.

Škola uvedená na druhém místě přihlášky – automaticky obdrží výsledky přijímací zkoušky, kterou žák složil. – výsledky rozesílá Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

 • „Centrum“ rozešle hodnocení přijímací zkoušky daným středním školám do 7 dnů a daná škola má pak 1 den k vyhodnocení přijímacího řízení. Tedy seznamy přijatých a nepřijatých žáků musí být vyhotoveny nejpozději do 8 kalendářních dní od konání jednotné přijímací zkoušky.
 • Školní přijímací zkouška: na některých školách se v rámci přijímacího řízení konají i školní přijímací zkoušky. Ředitel střední školy musí vypsat dva termíny a ty se musí uskutečnit nejpozději do termínu jednotné přijímací zkoušky.

Jedná se např. o pohovory, testy zručnosti, tělesné zdatnosti, jazykové, ICT ….- dle typu školy

 • Vyvěšení výsledků přijímacího řízení: všechny střední školy musí vyvěsit listiny přijatých žáků nejpozději do 8 kalendářních dnů po konání jednotné přijímací zkoušky. Nepřijatým žákům – jejich zákonným zástupcům přijde domů poštou rozhodnutí o nepřijetí.
 • Zápisní lístek se uplatní na té škole, kde je dítě přijato, a to do 5 pracovních dnů od vyvěšení rozhodnutí ředitele dané školy.
 • Odvolání – v letošním školním roce se nepodává.
 • Zápisní lístek lze použít opakovaně – potvrdili jsme přijetí na učební obor, abychom měli jistotu. Za 10 dní jsme se dozvěděli, že jsme přijati i na maturitní obor a tam bychom chtěli jít – zápisní lístek vyzvednu z první školy, vyplním potřebné údaje a pak odevzdám na maturitní obor.
 • Přijímací řízení na školách bez jednotné přijímací zkoušky: obory s výučním listem. Přijímací řízení může proběhnout dříve – již během dubna a května. Po vyvěšení výsledků přijímacího řízení je nutné do 5 pracovních dnů podat zápisní lístek. Poslední možnost vyvěšení výsledků přijímacího řízení je 8 dnů po konání jednotné přijímací zkoušky (viz výše – bod 5 a 7).

Podrobnosti a další informace by měla vždy sdělit daná střední škola:

 • v dopise = zařazení do přijímacího řízení, přidělení kódu, pozvání na přijímací zkoušku
 • na webových stránkách školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *